Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Päivärahat

Voit liikkeen- tai ammatinharjoittajana tehdä veroilmoituksella Verohallinnon määrittämän verovapaan päivärahan suuruisen vähennyksen, kun teet työmatkan ns. tavanmukaisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Käytännössä tällä tavanmukaisella toiminta-alueella tarkoitetaan yrityksesi pysyvää tai pysyviä toimipaikkoja, jos niitä on useampia.

Mikäli teet esim. liikkuvaa asennustyötä vaihtuviin kohteisiin ja mahdollisesti ilman omaa työtilaa, pysyvä toimipaikka on käytännössä koti. Voit  tällöin tehdä veroilmoituksella verovapaan päivärahan suuruisen vähennyksen asennuskohteeseen tehdyn matkan perusteella, jos ne yleiset verovapaan päivärahan edellytykset täyttyvät (aika ja etäisyys), joita sovelletaan myös palkansaajien verotuksessa.

Osakeyhtiön tai avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön osakkeenomistajaan tai yhtiömieheen sovelletaan samoja matkakustannusten korvaus- ja päivärahasääntöjä kuin palkansaajaankin.