Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Työtilat ja työhuonevähennys

Liikkeen- tai ammatinharjoittajana voit vähentää elinkeinotoiminnan tuloista toimintaa varten hankkimasi työtilan todelliset menot. Jos olet ostanut liikehuoneiston, voit vähentää mahdollisen pääomavastikkeen vain siinä tapauksessa, että kiinteistöyhtiö ei ole ns. rahastoinut pääomavastikkeita vaan esittänyt nämä vastikkeet tilikauden tuottoina tuloslaskelmalla.

Todelliset menot voit vähentää myös siinä tapauksessa, että työtilat ovat asuntosi yhteydessä, kun kyse on esim. muusta asunnosta erillisestä tilasta, joka on yritystoiminnan käytössä.

Mikäli tarvitset asunnon yhteydessä työtilaa esim. yrityksen myyntilaskujen laatimista ja lähettämistä varten, mutta työtila ei ole yksinomaan yritystoiminnan käytössä, yrityskäytöstä aiheutuneiden menojen todentaminen luotettavasti on yleensä hankalaa. Käytännössä tällaisessa tilanteessa elinkeinotoiminnan veroilmoituksella hyväksytään vähennettäväksi kaavamainen työhuonevähennys.

Kaavamainen työhuonevähennys vuoden 2021 verotuksessa on 920 euroa, jos käytät työhuonetta pääansiotulojen hankintaan tai teet vuoden työpäivistä yli 50 % etätyötä. Jos käytät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen hankintaan tai teet etätyöpäiviä enintään 50 % kaikista vuoden työpäivistä, vähennys on 460 euroa. Jos esim. etätyö on satunnaista, vähennys on 230 euroa.

Osakeyhtiön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osakkeenomistaja tai yhtiömies voi tehdä ansiotulojen verotuksessa vähennyksen työtilasta joko todellisten menojen mukaan tai kaavamaisen työhuonevähennyksen. Jos omistajayrittäjä työskentelee yrityksen tarjoamassa luontoisetuasunnossa, hänellä on oikeus vähentää ansiotuloistaan vain kaavamainen työhuonevähennys.