Verovinkkejä yrittäjälle

Yrittäjän ja yrityksen verovuosi 2022 – mitä on hyvä tietää?

Yritystulon jakaminen puolisoiden kesken

Jos osallistut puolisosi harjoittamaan liike- tai ammattitoiminnan töihin ja tehtäviin, yritystulon ansiotulo-osuus jaetaan verotuksessa teidän kesken. Tuloverolakiin on kirjoitettuna olettama, että ansiotulo-osuus jaetaan verotuksessa tällöin puoliksi puolisoiden kesken. Jos puoliso on tehnyt työtä esim. osapäiväisesti tai hänen työpanoksensa arvo on esim. eriluonteisen työnkuvan vuoksi selkeästi vähäisempi, tasajaosta voidaan verotuksen toimittamisen yhteydessä poiketa. Veroilmoituksella puolisot voivat myös itse esittää poikettavaksi tasajaon periaatteesta ja kertoa, miten ansiotulo heidän näkemyksensä mukaan on jaettava verotettavaksi.

Liike- tai ammattitoiminnan pääomatulo-osuus  jaetaan verotuksessa puolisoiden kesken sen mukaan, kuinka suuren osuuden yrityksen nettovarallisuudesta kumpikin omistaa.