Uutiset ja tiedotteet

Rahanpesuilmoitus tehtävä aina myös epäillystä veronkierrosta

Tilitoimistoalalla on herättänyt keskustelua, mistä aiheista rahanpesuilmoitus eli virallisemmin sanottuna ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta tulee tehdä. Yleisesti ottaen tilitoimistot ovat pitäneet turhan korkeaa kynnystä rahanpesuilmoituksen tekemiseen. Ilmoittaminen asiakasyrityksen epäilyttävässä toiminnasta auttaa osaltaan suojaamaan myös tilitoimiston ja sen työntekijöiden oikeusturvaa.

Aluehallintovirasto (AVI) laati vuonna 2021 ilmoittamista käsittelevän ohjeen, joka löytyy AVI:n verkkosivuilta, Rahanpesulain valvonta -sivun alareunasta. Ohjeessa tiivistetään:

  • “Mikäli kirjanpitäjä havaitsee epäilyttävän liiketoimen, tämän tulee pyrkiä hankkimaan siitä lisäselvitystä. Kirjanpitäjä voi esimerkiksi pyytää nähtäväksi kirjanpitoasiakkaan solmimat alkuperäiset sopimukset, joihin epäilyttävä liiketoimi perustuu. Jos liiketoimi vielä hankitun lisäselvityksenkin valossa vaikuttaa epäilyttävältä tai selvitystä ei saada, tulee kirjanpitäjän tehdä viipymättä epäilyttävää liiketoimea koskeva ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle. Esimerkiksi kirjanpitäjällä heräävä epäily veronkierrosta, ALV-petoksista tai harmaan talouden harjoittamisesta ovat syitä tehdä ilmoitus selvittelykeskukselle.

AVI on laatinut perustelumuistion, jossa asiaa perustellaan tarkemmin. Muistiossa selvennetään muun muassa:

  • ”Rahanpesun esirikoksena voi olla mikä tahansa taloudellista hyötyä tuottava rikos. Esimerkiksi veropetoksessa varat voivat olla sinänsä laillisesta liiketoimesta peräisin olevaa varallisuutta, mutta rahanpesun kohteena on veropetoksen tuottama verosäästö.”

Suosittelemme tutustumaan sekä yllä mainittuun ohjeeseen että perustelumuistioon.

Matala kynnys ilmoittamiseen

Yleisesti ottaen tilitoimistot ovat pitäneet turhan korkeaa kynnystä rahanpesuilmoituksen tekemiseen. Rahanpesuilmoituksen tekeminen epäilyttävässä liiketoimesta tai toiminnasta auttaa osaltaan suojaamaan tilitoimiston ja sen työntekijöiden oikeusturvaa.

Rahanpesuilmoituksen tekemisestä huolimatta tilitoimiston ei kuitenkaan tule tehdä asiakkaan vaatimuksestakaan vääriksi tietämiään kirjauksia, esimerkiksi kirjata yrityksen menoksi ja verovähennyksiksi vähennyskelvottomia menoja.

Aiheesta lisää

16.01.2024 Kumppanisisältö
Rahanpesulain noudattaminen vaatii tilitoimistoilta opiskelua ja toimintamallien kehittämistä
Rahanpesulaki tiukkeni viime vuonna ja sen valvontaa on myös kiristetty viime vuosina. Tilitoimistoihin tehtyjen tarkastusten perusteella tilitoimistoilla on vielä paljon tekemistä noudattaakseen lain kirjainta täydellisesti. Netvisor KYC teki viime syksynä tutkimuksen, jossa kysyttiin yrityksiltä, miten lain velvoitteita noudatetaan. Aluehallintoviraston tarkastusten ja kyselyn tulosten perusteella tilitoimistoilla on paljon epätietoisuutta ja vääriä luuloja lain noudattamisesta.