Uutiset ja tiedotteet

Toivonpilkahdus yritysten pankkitiliongelmassa – valtiovarainministeriön muistiossa tunnistettu ongelmat ja esitetty ratkaisuja

Taloushallintoliitto ja yrittäjäjärjestöt ovat pitäneet esillä yritys- ja yhdistyskentältä tullutta viestiä pankkipalvelujen saatavuusongelmasta jo vuosia. Ongelmaan kiinnitettiin huomiota myös valtiovarainministeriön hankkeessa, jonka lopputuloksena julkaistiin 1. maaliskuuta 2024  arviomuistio pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön sääntelyn ajantasaisuudesta ja muutostarpeista.

Arviomuistion mukaan yritykset kohtaavat merkittäviä ongelmia pankkipalveluiden saatavuudessa, vaikka palveluiden tarjonta on pääosin kohtuullista. Ongelmat liittyvät pääasiassa tilien avaamiseen ja sulkemiseen sekä palvelujen rajoittamiseen. Vaikeuksia on erityisesti mikro- ja pienyrityksillä, etenkin maahanmuuttajataustaisilla yrityksillä.

Myös yhdistykset kohtaavat osin merkittäviäkin ongelmia peruspankkipalveluiden saatavuudessa ja käytettävyydessä. Ongelmat koskettavat merkittävää osaa yhdistyksistä.

Arviomuistiossa esitetään yhtenä ongelman ratkaisukeinona peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvoitteen laajentamista. Muistio toteaa: “Luottolaitoslain 15 luvun 6 ja 6 a §:ään sisältyviä säännöksiä asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin olisi perusteltua harkita laajennettavaksi koskevaksi yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.”

Taloushallintoliitto kannattaa tätä muistiossa ehdotettua ratkaisua.

Toivomme, että Suomen hallitus osoittaa tässäkin asiassa halua ja kykyä kehittää yritystoiminnan ja työllistämisen edellytyksiä Suomessa. Pankkipalvelujen saatavuus mikro- ja pk-yrityksille on tällä hetkellä inhimillinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen ongelma.

Valtiovarainministeriön tiedotteen löydät Valtioneuvoston verkkosivuilta. Tiedote sisältää linkin julkaistuun muistioon.

Taloushallintoliiton sivuilta löydät koosteen tutkimuksistamme sekä pankkitiliongelman ratkaisuehdotuksia.

Lue lisää Kanavalta

16.01.2024 Kumppanisisältö
Rahanpesulain noudattaminen vaatii tilitoimistoilta opiskelua ja toimintamallien kehittämistä
Rahanpesulaki tiukkeni viime vuonna ja sen valvontaa on myös kiristetty viime vuosina. Tilitoimistoihin tehtyjen tarkastusten perusteella tilitoimistoilla on vielä paljon tekemistä noudattaakseen lain kirjainta täydellisesti. Netvisor KYC teki viime syksynä tutkimuksen, jossa kysyttiin yrityksiltä, miten lain velvoitteita noudatetaan. Aluehallintoviraston tarkastusten ja kyselyn tulosten perusteella tilitoimistoilla on paljon epätietoisuutta ja vääriä luuloja lain noudattamisesta.
Tosiasialliset edunsaajat
Rahanpesulain velvoitteet: Tosiasialliset edunsaajat eri yhteisöissä
Tilitoimiston on rahanpesulain vaatimuksesta tunnistettava asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat ja kerättävä näistä rahanpesulain edellyttämät tiedot. Tämä velvoite koskee organisaatiomuodosta riippumatta kaikkia asiakkaita lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä. Mutta ketkä ja missä roolissa toimivat luonnolliset henkilöt ovat edunsaajia eri yhteisömuodoissa?