Yrittäjyys

Kysely: Pankkipalvelujen saatavuus vaikeutunut entisestään

Pankkipalvelujen saatavuus on muuttunut entistä haastavammaksi, selviää elo-syyskuun vaihteessa tekemästämme kyselystä. Syyt pankkipalvelujen saamisen ongelmiin ovat moninaiset, mutta eivät koske enää vain ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

82 prosenttia vastaajista kertoi, että on kohdannut ongelmia pankkipalvelujen saatavuudessa tilitoimiston asiakkaille. Suurimmat syyt pankkipalvelujen saamisen vaikeuksiin ovat vastausten perusteella se, että yrittäjä ja/tai yrityksen vastuuhenkilö on ulkomaalainen tai ulkomaalaistaustainen (69 prosenttia vastaajista) tai se, että asiaan ei löydy rahanpesulain velvoitteiden näkökulmasta perusteita, ja vastaaja uskoo, että asiakkuus ei ole pankille kiinnostava (62 prosenttia vastaajista).

“Kyselyn perusteella on selvää, että ongelma on merkittävästi pahentunut. Aiemmin ongelma vaikutti koskevan pääasiassa ulkomaalaistaustaisia asiakkaita ja asiakkaita, joilla oli maksuhäiriömerkintä. Nyt ongelma voi osua lähes mihin tahansa aloittavaan pk-yritykseen”, sanoo asiaa vuosia läheltä seurannut Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman.

Kyselyn vastauksista selviää, että ongelmat koskevat käytännössä kaikkia pankkeja.

Avoimissa vastauksissa tuli esiin moninaisia ongelmia pankkitilin avaamisessa: vastauksissa korostuivat muun muassa se, että palvelujen avaaminen kestää useita viikkoja, pankki on sanonut palvelut irti ilman sen suurempia selityksiä tai että asiakas ei vaikuta yksinkertaisesti olevan kiinnostava pankille.

Avoimia vastauksia kyselystämme:

Esim. asiakkaalla voi olla useita yrityksiä, kahdelle suuremmalle pankki avaa pankkitilit, mutta ei pienille yrityksille. Tästä tulee mieleen se, että pankit eivät yksinkertaisesti halua pieiniä yrityksiä asiakkaikseen. Yleensäkin tapauksia joissa asiakas ei saa avattua pankkitilejä on yhä enenevässä määrin.

Pankki ei suostu avaamaan uudelle yritykselle (yleensä tmi tai muutoin pieni) tiliä, vaikka yrittäjällä ei ole minkäänlaista negatiivista historiaa.​

Suurimmassa osassa tapauksia syy löytyy siitä että pieni yritys ei ole isolle pankille kiinnostava asiakas, varsinkaan jos ei ole merkittävä asiakas henkilökohtaisella puolella.

Mitä pankkeja ongelma koskee?

Kysyimme myös, mitä pankkia palvelujen saatavuus koskee. 82 prosenttia vastaajista kertoi, että pankkipalveluja on vaikea saada Nordeasta. Toiseksi eniten ongelmia tuntuu olevan Osuuspankissa (72 prosenttia vastaajista) ja kolmanneksi Danske Bankissa (48 prosenttia vastaajista). Ongelman laajuus tuli esiin myös avoimissa vastauksissa:

Avoimia vastauksia:

Aikalailla kaikissa pankeissa ongelmia.

Kaikilla pankeilla ongelmaa. Ulkomaalaistausta ei välttämättä ole este tilille, mutta tilanne on katastrofi pankkien kanssa. Miten Oy voi toimia? Miksi Verohallinto päästää kaikkiin rekkareihin, mutta tiliä ei saa? Mitä tehdään Oy:lle kun kaikki perustettu, mutta tiliä ei saa?

Ongelmia on ollut käytännössä kaikkien pankkien kanssa​

Koskee käytännössä kaikkia pankkeja, jotka yritystilejä avaavat ​

Koskee pitkälti kaikkia pankkeja.

Pankkipalvelujen saatavuuden heikkous on ongelma niin kansantaloudellisesti kuin inhimillisesti.

Johtava asiantuntija Janne Fredman

“Pankkipalvelujen saatavuuden heikkous on ongelma niin kansantaloudellisesti kuin inhimillisesti, mutta myös tilitoimistojen liiketoiminnan näkökulmasta. Viemme aiheesta tietoa eteenpäin valtiovarainministeriön selvityshankkeeseen, sanoo Janne Fredman.

Ongelma pahentunut parissa vuodessa

Ongelma ei ole uusi. Teimme vastaavanlaisen kyselyn jäsenistöllemme syksyllä 2019. Tällöin 150 tilitoimistoa vastasi kyselyyn. 45 prosenttia vastaajista kertoi asiakkaillaan olleen ongelmia pankkipalvelujen saamisessa – usein niin, että tiliä ei oltu avattu mihinkään suomalaiseen pankkiin.

Olemme uutisoineet myös siitä, mitä tilitoimisto voi tehdä, jos asiakasyritys ei saa pankkipalveluja tai tiliä itselleen. Myös Tilisanomissa käsiteltiin elokuussa 2021 niin sanottuja vaihtoehtoisia maksupalveluja taloushallinnossa.

Myös Finanssivalvonnan tilastot näyttävät, että pankkipalveluja irtisanotaan yrityksistä entistä enemmän.

Nyt tehty kysely oli avoinna 25. elokuuta–8. syyskuuta 2023. Kyselyyn saatiin kahden viikon aikana yhteensä 175 vastausta​. Kysely toteutettiin Surveypal-työkalun avulla​. Kyselyä jaettiin Taloushallintoliiton uutiskirjeissä ja sosiaalisen median kanavissa sekä taloushallintoalan pienyrittäjistä koostuvassa Facebook-yhteisössä (Tasekirjailijat ry).