Uutiset ja tiedotteet

Verohallinto julkaisi ohjeen tutkimus- ja kehittämisvähennyksestä

Odotettu ohje uudesta tutkimus- ja kehittämismenojen yhdistelmävähennyksestä on julkaistu Verohallinnon ohjeena 22. maaliskuuta.

Yhdistelmävähennys muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on yleinen lisävähennys, joka on 50 prosenttia yhdistelmävähennykseen oikeuttavista menoista. Yleisen lisävähennyksen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Yleisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2023.

Verohallinnon syventävä ohje

Uusi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksen ohje löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Laki astui voimaan 1.1.2023

Toinen osa on tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisen perusteella tehtävä ylimääräinen lisävähennys, joka on 45 prosenttia verovuoden ja tätä edeltävän verovuoden kaikkien yhdistelmävähennykseen oikeuttavien menojen erotuksesta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024. Kun ohjeessa kerrotaan yhtä aikaa sekä yleisestä että ylimääräisestä lisävähennyksestä, käytetään käsitettä yhdistelmävähennys tai monikkomuotoa lisävähennykset.

Taloushallintoliitto antoi Verohallinnon käyttöön useita esimerkkejä, joiden avulla tutkimus- ja kehittämistoiminnan rajauksia on mahdollista hahmottaa. Useita näitä esimerkkejä päätyi mukaan nyt julkaistuun ohjeeseen. Uutta vähennystä odotellessa oli myös pitkään epäselvää, miten ohje linjaa palkkamenojen kohdentamisesta vähennyksen perusteeksi. Nyt ohjeessa on tästä linjaus, mitä Taloushallintoliitto pitää hyvänä asiana.

Yhdistelmävähennyksen laki on pysyvä. Yhdistelmävähennyksen lisäksi on voimassa määräaikainen laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyövähennyksestä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä säädetään laissa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa (1298/2022). Laki tuli voimaan 1.1.2023. Laki perustuu eduskunnassa tehtyyn lakialoitteeseen LA 69/2022 vp sekä siihen liittyvään valtiovarainvaliokunnan mietintöön VaVM 35/2022 vp.

Uutta ohjetta käsitellään myös tulevassa Tilisanomien numerossa 3/23, joka ilmestyy toukokuussa.