Uutiset ja tiedotteet

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennys voimaan – tarjolla webinaaritallenne

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykseen tähtäävä laki tuli voimaan vuodenvaihteessa. Verohallinnon antamaa tarkkaa ohjeistusta odotellaan yhä. Tässä uutisessa tiivistetysti, mitä uusi lisävähennys tarkoittaa.

Uusi laki on pysyvä. Lain mukaan lisävähennyksen voisi saada omassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa aiheutuneiden välittömien palkkojen perusteella sekä henkilötyön ostamisesta tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten myös kaupallisilta toimijoilta.

T&K-webinaari ja tallenne

Taloushallintoliitto pitää tutkimus- ja kehittämisvähennyksestä webinaarin maanantaina 16. tammikuuta kello 14.00–15.30. Webinaarissa voi esittää kysymyksiä vähennyksestä suoraan liiton johtaville asiantuntijoille.

Aikaisemman, maanantaina 19.12. pidetyn webinaarin tallenne löytyy Taloushallintoliiton Youtube-kanavalta.

Nyt voimaan tulleen lain lisäksi meillä on määräaikainen vuoden 2027 loppuun voimassa oleva laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä (L 1169/2021), jonka saaminen edellyttää tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä esimerkiksi yliopistojen ja muiden ei-kaupallisten toimijoiden kanssa. Nyt voimaan tullut pysyvä laki on siis soveltamisalaltaan määräaikaista lakia laajempi.

Eduskuntakäsittelyn aikana valtiovarainministeriö ja Verohallinto esittivät eduskunnalle lain voimaantulon lykkäämistä vuodella, mutta näin ei toimittu. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa eli käytännössä jo niihin osakeyhtiöiden tilikausiin, jotka päättyvät tulevan tammikuun lopussa.

Seuraavaksi odotetaan, että Verohallinto saa annettua lain soveltamisohjeet. Avoimia kysymyksiä ovat muun muassa:

 • minkälaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella palvelualojen yritykset voivat saada lisävähennyksen
 • voiko alihankintalaskun ottaa lisävähennyksen perusteeksi kokonaan, vaikka se sisältää osin esimerkiksi laskentakapasiteetin vuokraa konesaliyritykseltä
 • miten esimerkiksi vuosilomapalkat ja erilaiset lisät pitää kohdentaa henkilöstön tiettynä rajattuna aikana tekemään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Taloushallintoliitto odottaa saavansa Verohallinnolta ohjeistusta yllä oleviin kysymyksiin. Liitto tiedottaa ohjeistuksesta heti, kun sitä on saatavilla.

Tutkimusta vai kehittämistä kirjanpitolain näkökulmasta?

Tutkimusta

 • Uuden tiedon hankkiminen
 • Tiedon soveltamiskohteiden etsiminen
 • Tuote- ja prosessivaihtoehtojen etsiminen
 • Uusien ja paranneltujen tuote- ja prosessivaihtoehtojen etsiminen tai hahmotteleminen

Kehittämistä

 • Uusien tai paranneltujen tuote- ja prosessivaihtoehtojen arvioiminen
 • Tuotantoa edeltävien mallien tai prototyyppinen testaus, suunnittelu tai valmistus
 • Uutta teknologiaa vaativien työkalujen tai mallien ynnä muiden suunnittelu
 • Uusien ohjelmistotuotteiden kehittäminen ja vanhojen olennainen parantaminen

T&K-vähennys pähkinänkuoressa

Laskennallinen veroilmoituksella tehtävä vähennys

 • 50 prosenttia, niin sanottu yleinen lisävähennys omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvien alla olevien menojen perusteella (suoriteperuste):
  • Välittömät palkat (sosiaalikulut eivät vähennyskelpoisia)
  • Henkilötyöhön perustuvat ostopalvelut
 • 45 prosenttia niin sanottu ylimääräinen lisävähennys, kun t&k-toiminnan menot ovat kasvanneet verrattuna edelliseen vuoteen. Vertailupohjana edellisen vuoden verotuksessa vahvistettu yleisen lisävähennyksen määrä (sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2024 verotuksessa)