Uutiset ja tiedotteet

Hallituksen esitys Whistleblower-laiksi annettu – ei kohtuuttomia vaatimuksia tilitoimistoille

Hallitus antoi 19.9.2022 esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi eli niin sanotuksi Whistleblower-laiksi.

Linkki lakiesitykseen (HE 147/2022 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Alla tilitoimistojen kannalta keskeiset seikat uudesta esityksestä:

  • AVI:n ohjeistuksen mukaan 1–5 työntekijän tilitoimisto ei tarvitse sisäistä ilmoituskanavaa, vaan työntekijät voivat käyttää viranomaisen tarjoamaa julkista ilmoituskanavaa. Tätä suuremman toimiston on tarjottava työntekijöilleen oma sisäinen ilmoituskanava
  • Sisäisenä ilmoituskanava voi olla esimerkiksi ohjelmistoratkaisu tai lukittava postilaatikko

Vaatimus tilitoimistojen sisäisestä ilmoituskanavasta on jo sisältynyt rahanpesulakiin eli itse asiassa niin sanottu whistleblowing-laki esitetyssä muodossaan ei tuo tilitoimistolle varsinaisesti uusia velvoitteita.

“Lain piirissä olevien yritysten kannattaa rauhassa arvioida, millainen ilmoituskanava on niiden kannalta tarkoituksenmukainen”

Suomen Yrittäjien Albert Mäkelä on ollut tiivisti mukana vaikuttamassa lainsäädäntöön ja pitänyt meitä Taloushallintoliitossa ajan tasalla asiasta. Tutustu kattavaan selvitykseen:

Tuleva whistleblowing-laki suojaa väärinkäytöksistä ilmoittajia – vähintään 50 työntekijän yritysten luotava sisäinen ilmoituskanava

Lue lisää:

Aluehallintoviraston rahanpesun ilmoituskanava otetaan käyttöön / Avin tiedote 2.11.2020

Rahanpesuilmoituksen tekeminen – Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Whistleblower-direktiivi suojelee työntekijöitä ja asettaa vaatimuksia suurelle osalle yrityksistä / Tilisanomat 27.11.2020