Uutiset ja tiedotteet

Tilaajan vastuu yrityksen ja sen tilitoimiston näkökulmasta

Tilaajalla on aina tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus suorista sopimuskumppaneistaan. Myös alihankintaa käyttävien yritysten on tärkeää eritellä toimijoiden väliset sopimussuhteet, jotta vastuut ovat selkeät ja tiedossa ennen sopimuksen tekoa. Selvitysvelvollisuuden soveltaminen käytäntöön voi olla haastavaa ja aikaavievää.

”On suositeltavaa, että tilitoimistot ja taloushallintopalveluja tarjoavat yritykset varmistavat, että tilaajana asiakas on tarkistanut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja varmistanut, että sopijakumppanin tosiasiallinen toiminta vastaa rekisteritietoja”, korostaa Johanna Kupsu Vastuu Groupilta.

– Mikä merkitys työn suorittamispaikalla on tilaajavastuulain näkökulmasta tilitoimistolla, joka ei työskentele asiakkaan tiloissa – mutta jonka toiminta, kuten yrityksen kirjanpito, voidaan katsoa liittyvän tilaajan tavanomaiseen toimintaan?

– Voiko tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden välttää sillä, että katsoo sopimuskumppanin toiminnan olevan vakiintunutta?

Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus Johanna Kupsun artikkelissa Tilisanomissa ja TS-Liven tallenteessa!

Tilisanomat & TS-Live

Johanna Kupsu piti esityksen tilaajavastuulain soveltamisesta Tilisanomat Livessä 6.9.2022. Tilaisuuden lopussa kuulijoilta tuli tärkeitä kysymyksiä, joihin aikataulu ei sallinut vastata. Johanna selvitti kysymyksiin myös AVI:n näkemyksiä.

Mitä jokaisen vastuullisen yrityksen tulisi tietää Tilaajavastuulaista? /Tilisanomat 4/2022

Lue artikkelia täydentävät kysymykset