Sopimukset ja sopiminen

Tee aina kirjallinen sopimus.

Alihankintasopimus -mallisopimuspohja

Taloushallintoliiton laatima alihankintasopimuksen malli tarjoaa joustavia vaihtoehtoja erilaisiin alihankintatilanteisiin ja toimintatapoihin. Malli on tarkoitettu avuksi erityisesti pienen ja keskisuuren tilitoimiston sopiessa alihankinnasta. Mallipohjan käyttö on täysin vapaaehtoista eli tilitoimisto voi käyttää myös itse laatimiaan tai laadituttamiaan sopimusmalleja. Word-muodossa oleva pohja on vapaasti muokattavissa.

Lisätietoja sopimuspohjasta antaa ja palautetta ottaa vastaan Janne Fredman.

Lue lisää

15.11.2021
Alihankintasopimus tilitoimistossa
Asiakastöiden ostaminen alihankintana toiselta tilitoimistolta tai ammatinharjoittajalta on yleistynyt. Olemme koonneet listaa alihankintasopimuksessa huomioitavista asioista.

Katso myös

Sopimukset ja sopiminen
Liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaidensa kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus. Suositamme sitä koko alalle.