Uutiset ja tiedotteet

Taloushallintoalan yleiset sopimusehdot uudistuivat

Taloushallintoliitto on julkaissut uudet taloushallintoalan yleiset sopimusehdot TAL2023. Keskeisin muutos edellisiin sopimusehtoihin on vastuunrajauksen euromäärän nostaminen. Lisäksi on huomioitu tarve käyttää erityisasiantuntijaa esimerkiksi vaativissa verokysymyksissä sekä mahdolliset vastuut ulkomaisen lainsäädännön seuraamuksista. Myös osapuolten mahdollisuuksia purkaa sopimus väärinkäytöstilanteissa on tehostettu.

Kilpailulainsäädännön tiukentunut tulkinta on johtanut siihen, että yleisissä sopimusehdoissa ei ole enää soveliasta määrittää palvelujen hinnoitteluperusteita. TAL2023-sopimusehdoissa esimerkkejä mahdollisista erillisveloitettavista lisätöistä on poistettu. Tästä syystä tilitoimistojen kannattaa arvioida, onko omat palvelut hintoineen kuvattu hinnastossa tai hintaliitteissä riittävän yksityiskohtaisesti.

Uusien yleisien sopimusehtojen käyttöönotto ei edellytä uutta sopimusten allekirjoitusta, vaan tilitoimisto voi toimittaa ne asiakkailleen sopimusehtojen kohtien 17 ja 18 mukaisesti:

17. Jos nämä sopimuksessa noudatetut yleiset sopimusehdot muuttuvat, tilitoimistolla on oikeus muuttaa sopimusehtoja korvaamalla yleiset ehdot muutetuilla yleisillä sopimusehdoilla.

18. Tilitoimiston on ilmoitettava maksujen ja sopimusehtojen muutoksista asiakkaalle kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin asiakkaalla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä.

Yleiset sopimusehdot TAL2023

Alta löydät kaksi versiota yleisistä sopimusehdoista TAL2023:

Järjestämme maanantaina 18. joulukuuta 2023 maksuttoman webinaarin klo 9–11, jossa esittelemme muutokset. Tilaisuudessa on mukana sopimusehtoja valmistelleen työryhmän jäseniä sekä tässäkin sopimuspäivityksessä juridisena asiantuntijana toiminut asianajaja Asta Siponen. Astalla on pitkä kokemus taloushallintoalan sopimusehtojen laadinnasta ja alan sopimuskäytännöistä.

Webinaarin tallenne on katsottavissa alla.

Miten asia etenee?

Uudet yleiset sopimusehdot käännetään ruotsiksi ja englanniksi. Käännöksen valmistuttua uudet sopimusehdot päivitetään Taloushallintoliiton sopimuskoneeseen ja julkaistaan Taloushallintoliiton verkkosivuilla. Käännökset julkaistaan alkuvuodesta. Ne löytyvät liiton jäsensisällöistä.

Olemme tehneet myös ohjedokumentin, jossa on kommentoitu sopimusehtojen keskeisiä muutoksia: mitkä ovat syyt muutosten takana ja miten tilitoimiston ja asiakkaan tulisi ne toiminnassaan huomioida. Tilitoimisto voi toimittaa harkintansa mukaan myös tämän dokumentin asiakkailleen. Kun dokumentit ovat valmiit, ne löytyvät sivuiltamme tietopankin kohdasta Sopimukset ja sopiminen.

Jäsensisällöistämme löytyy myös laatulomakkeisiin pohja uusien yleisten sopimusehtojen voimaansaattamiskirjeelle.