Sopimukset ja sopiminen

Tee aina kirjallinen sopimus.

Hinnasta sopiminen

Palvelun tai toimeksiannon hinnasta sovitaan aina kirjallisesti. On tärkeää, että hinta-arvion, esim. vuosikustannuksen määrä ja määrän perusteet, kuten tapahtumamäärät tai työntuntimäärät on kerrottu asiakkaalle ja dokumentoitu. Hinta-arvio täytyy aina antaa parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta mahdollisimman oikeamääräisenä arviona. 

Jos toimeksiannon hoidon aikana havaitaan, että hinta-arvio tulee ylittymään, tulee tilitoimiston viivytyksettä informoida tästä asiakasta. 

Hinta-arviossa kannattaa aina mainita myös ennalta arvaamattoman selvittelytyön hinnoitteluperusteet, jotta kiistatilanteet asiakkaan kanssa voidaan minimoida. Jos lisätöitä tai tehtäviä tehdään ilman selkeää dokumentointia ja sopimista asiakkaan kanssa, veloitusoikeus saatetaan menettää jopa kokonaan.

Hinta-arvion sitovuudesta hovioikeuden ratkaisu

Turun hovioikeus on antanut lainvoimaisen ratkaisun (nro 2401/7.10.2009) tilitoimiston työstään antaman hinta-arvion sitovuudesta ja tilitoimiston palkkion kohtuullisuudesta. Hovioikeuden ratkaisun perusteellaa kirjanpitotyön lopullista hintaa määritettäessä lähtökohdaksi on otettava tilitoimistopalveluja koskevissa hintaneuvotteluissa asianosaisten sopima suuntaa antava hinta-arvio.

Alkuperäinen tilitoimiston hinta-arvio oli 1050 euroa ja lopullinen hinta työstä sai olla ko. tapauksessa 1250 euroa. Hovioikeuden mielestä kyseisessä tapauksessa noin 20 %:n ylitys hinta-arvion ja palkkion välillä oli vielä perusteltua arviota suuremman, reaalisesti toteutuneen työmäärän vuoksi.

Hovioikeus katsoi, että:

  • “…kirjanpitotyön hintaa määriteltäessä lähtökohdaksi on otettava tilitoimistopalveluja koskevissa sopimusneuvotteluissa asianosaisten sopima suuntaa-antava hinta-arvio eli noin 700 euroa vuodessa ja noin 70 euroa kuukaudessa, jolloin tilikauden 1.4.2006 – 31.3.2007 ja sen jälkeen kuluneesta viiden kuukauden ajanjaksosta kirjanpitopalkkio olisi yhteensä noin 1050 euroa. Koska kysymys on ollut vain suuntaa-antavasta arviosta, voidaan kuitenkin katsoa, että tuolta ajalta jonkin verran korkeampikin, esimerkiksi 1250 euron kirjanpitopalkkio vastaisi asianosaisten alunperin hyväksymää hintaa….”
  • “… kirjanpidon tekeminen on edellyttänyt jonkin verran enemmän selvittelyjä kuin mitä kirjanpitotyön luonteeseen voidaan normaalisti katsoa kuuluvan. Tämän vuoksi hovioikeus arvioi työhön kuluneen noin 15 tuntia enemmän kuin mitä suuntaa antavassa hinta-arviossa oli voitu ottaa huomioon. Asianosaisten solmiman toimeksiantosopimuksen hintaliitteen aikaveloituksen (45 euroa tunnilta) perusteella 15 tunnilta hyväksyttävä kirjanpitopalkkio olisi 675 euroa. Tämän mukaisesti ja kirjanpitopalkkio edellä tarkoitetulla tavalla 1250 euron suuruisena huomioon ottaen XXX Oy olisi velvollinen maksamaan tehdystä kirjanpitotyöstä 1925 euroa (1250 euroa + 675 euroa)…”

Lue myös