Huomisen taloushallintoa tehdään tänään

Huomista tehdään jo tänään – pienin askelin ja arjessa. Eväitä eteenpäin tarjoaa Taloushallintoliitto, joka on pohtinut alan ja jäsenyritystensä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Tulevaisuutta aprikoitaessa pitää muistaa, että jo lyhyessä ajassa voi tapahtua paljon. Tulivathan muun muassa WhatsApp, iPad ja Tesla markkinoille vasta kymmenkunta vuotta sitten.

Toisaalta taas kaikkeen kehitykseen mahtuu paljon pysyvää – esimerkiksi tilitoimistoja ja niiden ammattilaisia tarvitaan myös jatkossa. Mutta miten ja missä roolissa?

– Jokaisen Suomessa toimivan yli 4000 tilitoimiston on omalta osaltaan hyvä miettiä maailmaan, yhteiskuntaan, asiakkaisiin ja alaan vaikuttavia muutoksia. Niiden tunnistamisen jälkeen voi löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja jossain asiassa jopa yltää edelläkävijäksi, sanoo Taloushallintoliiton koulutusliiketoiminnan johtaja Juha Sihvonen.

– Liiketoimintaa kannattaa kehittää palanen ja askel kerrallaan. Suunnitelmia ja strategioita on kuitenkin syytä hahmotella hieman pidemmällä tähtäimellä kuin nykyään tavallisesti tehdään, kiteyttää Rojekto Oy:n rojektipäällikkö Teemu Ruohonen.

Digitaalisuus, lisäarvo ja asiakaskokemus avainasemassa

Asiakkaiden tuntemisen ja heidän liiketoimintaansa tutustumisen tärkeys korostuu koko ajan taloushallintoalalla.

Jo nyt tulevaisuuden asiakastarpeista tiedetään monia asioita. Työelämän moninaiset urapolut lisääntyvät, samoin mikroyrittäjinä toimivien asiantuntijoiden määrä. Yhä useammat eivät osaa eivätkä halua pyörittää taloushallintoaan ja jatkossa kaikkien liiketoiminta tukeutuu tavalla tai toisella digitaalisuuteen.

Diginatiivit vaativat sujuvia sähköisiä palveluita. Sekä paikallisesti että kansainvälisesti toimivat asiakkaat odottavat saavansa palveluja vuorokauden ympäri, äidinkielellään ja mihin tahansa päätelaitteeseen.

Vaikka asiakkaiden edelleen täytyy vastata viranomaisvelvoitteisiin, he haluavat yhä enemmän palveluja. Taloushallinnon toimintojen lisäksi tilitoimistojen toivotaan tuovan lisäarvoa oman liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Erinomaista asiakaskokemusta arvostavat kaikki.

Monimutkaistuminen luo selkeydelle kysyntää

Tilitoimistojen tulevassa arjessa asiakastyö lisääntyy ja rutiinitoimenpiteet vähentyvät. Henkilökohtaisten kohtaamisten merkitys korostuu, vaikka toiminnot muuten pitkälti virtualisoituvat.

Talouden, hallinnon, verotuksen ja ylipäätään maailman monimutkaistuessa asiakkaat tarvitsevat tilitoimistoilta selkeyttä, konsultoivaa otetta ja vastuun ottamista. On siis siirryttävä reaktiivisesta taloushallinnosta proaktiiviseen päätöksentekoon ja palveluun. Samalla pitää panostaa sosiaalisiin taitoihin ja yhteistyöhön verkostoissa.

Datan määrän ja hyödyntämismahdollisuuksien huikea kasvu edellyttää myös investointeja teknologiaan.

– Tarvetta voi olla vaikkapa kokonaisvaltaiselle taloushallintopalvelulle, joka reaaliaikaisesti tukee myös kansainvälisillä markkinoilla ja eri aikavyöhykkeillä toimivia yrityksiä, Sihvonen summaa.

Jo nyt asiakkaille tarjottavat ohjelmistoratkaisut tekevät ja toimittavat automaattisesti viranomaisille raportteja ja niihin liittyviä analyyseja. Jatkossa jotkut asiakkaat käyttävät täysin automatisoitua kirjanpitopalvelua, jossa tekoälyn tukema chatbot – eli ihmisen kanssa keskustelua käymään suunniteltu tietokoneohjelma – ehdottaa ratkaisuja.

– Automatisoinnin vuoksi osa perustilitoimistopalveluista muuttunee maksuttomiksi.  Laskutusta saadaan asiakkaalle tuotetusta lisäarvosta tai vaikka osuutena tuotetusta kassavirrasta, Ruohonen ja Sihvonen ennakoivat.

Ala tarvitsee uudenlaisia osaajia

Sihvonen kehottaa taloushallintoalan ammattilaisia sekä ylläpitämään osaamistaan että erikoistumaan.

– Omalla osaamisalueella kannattaa etsiä itselleen kaikkein kiinnostavimmat asiat ja syventyä niihin. Samalla tietysti tulee huolehtia alan laajasta perusosaamisesta sekä esimerkiksi tietoteknisten taitojen pysymisestä ajantasaisina.

Ruohonen muistuttaa toimialan tarvitsevan tulevaisuudessa koko joukon erilaisia osaajia. Tietotekniikka ja automatisointi tuovat isoihin tilitoimistoihin esimerkiksi järjestelmäarkkitehtuurin osaajia, datan käsittelyn ja analyysin ammattilaisia sekä palvelusuunnittelijoita ja -muotoilijoita.

– Toimialan pitää pohtia, millaiset uramahdollisuudet tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon myös muille kuin perinteisille taloushallinnon ammattilaisille.

Kysymyksiä mietittäväksi

  • Kuinka hyvin tunnet asiakkaasi ja heidän toimintansa nyt ja jatkossa?
  • Millaisia asiakkaita ja miten haluat tulevaisuudessa palvella?
  • Kuinka pitkällä tähtäimellä yrityksesi voi suunnitella liiketoimintaa
  • Miten yksinkertaistat monimutkaistuvan maailman asiakkaallesi
  • Mikä tekee yrityksestäsi houkuttelevan vaihtoehdon tulevaisuudessa tarvittaville osaajille?

Tulevaisuutta tuumailtiin opintomatkalla

Tekoäly, talous ja tulevaisuuden tilitoimistotyö olivat teemoina tilitoimistoyrittäjien, kirjanpitäjien, Taloushallintoliiton ja sen yhteistyökumppaneiden syksyisellä opintomatkalla Frankfurtiin.

Opintomatkan tavoitteena oli luoda näkymää tilitoimistotyön tulevaisuuteen ja siihen vaikuttaviin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja teknologisiin muutosilmiöihin, ymmärtää muutosta ja innostua mahdollisuuksista.

Ennakkotehtävin pohjustetun opintomatkan ohjelma koostui asiantuntija-alustuksista ja yhteisöllisestä työpajatyöskentelystä, joissa käsiteltiin kolmea teemaa: tulevaisuuden yhteiskuntaa, tulevaisuuden taloutta ja liiketoimintaa sekä tulevaisuuden työtä.

Työpohjat viikkopalavereja varten

– Lähdimme liikkeelle isosta kuvasta, etenimme bisnekseen ja lopuksi mietimme, mitä tämä kaikki tarkoittaa tilitoimistojen arjessa. Ehdimme vain raapaista pintaa, mutta tärkeintä oli innostaa osanottajia miettimään tulevaisuutta, sanoo Rojekto Oy:n rojektipäällikkö Teemu Ruohonen.

Opintomatkan pohjalta apuvälineiksi tilitoimistoja varten kehiteltiin kaksi työpohjaa läpikäytäväksi porukalla vaikka viikkopalaverissa.

Toinen työpohja mahdollistaa uusien liiketoimintojen ideoinnin ja kuvaamisen, toinen tulevaisuuden työn ja tarvittavan osaamisen hahmottamisen.

– Aiomme jatkossa vielä lisää avarruttaa jäsenyritystemme ajattelua ja ottaa tulevaisuuden taidot ja vaatimukset huomioon kokonaisvaltaisesti koulutustarjonnassamme, toteaa Taloushallintoliiton koulutusliiketoiminnan johtaja Juha Sihvonen.

Kolme maailmanluokan mullistusta

Tilitoimistojen tulevaisuuteen vaikuttavat samat megatrendit kuin koko maailman menoon. Odotettavissa on kolme suurta muutosta.

– Merkittävin tulevaisuuteen vaikuttava asia on kestävä kehitys, mikä tarkoittaa tarvetta oppia elämään, tekemään töitä ja kuluttamaan aidosti kestävällä tavalla, sanoo AI Strategy Companyn tutkimusjohtaja, tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen.
Toinen keskeinen kokonaisuus liittyy demografiaan. Kuinka väestön määrä, ikärakenne, huoltosuhde, syntyvyys ja kuolleisuus kehittyvät Suomessa ja länsimaissa?

Kolmas megatrendi koostuu tekoälystä, koneoppimisesta ja muista uusista teknologioista.

Aaltosen mukaan teknologia muuttaa jatkossa monia sellaisia asioita, jotka ovat pitkään pysyneet muuttumattomina. Niitä ovat esimerkiksi tieto, totuus, yksityisyys – jopa johtaminen ja demokratia.

– Jatkossa meidän täytyy entistä huolellisemmin arvioida, mihin maailma on menossa, valmistautua tähän ja muutettava toimintatapaamme tarpeiden mukaan.

Artikkelin on kirjoittanut Vesa Ville Mattila.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 1/2020.