Uratarina

Testi ja etappi eteenpäin

Fredrik Lönnqvist oli viimeisimmän KLT-tentin paras, Anton Nurmiainen puolestaan PHT-tentin priimus. Tutkinnot merkitsivät molemmille oman osaamisen testaamista ja yhtä etappia jatkuvan oppimisen virrassa.

Syksyllä 2018 järjestetyn KLT-tutkinnon tentissä parhaimman pistemäärän sai myymäläpäällikkö ja yrittäjä Fredrik Lönnqvist. 

Lönnqvist työskentelee myymäläpäällikkönä isänsä kaupassa Oravaisissa. K-Market Oravais Livsmedel ja päivittäistavarakauppa-ala ovat tulleet kauppiaan pojalle tutuiksi kouluajoista lähtien. Myymäläpäällikön pestissä Lönnqvist aloitti kahdeksan vuotta sitten. Vuonna 2017 Lönnqvist lisäksi perusti oman Losulting Ab -nimisen kirjanpitoyrityksen.

– Suurin osa työajastani kuluu edelleen kaupassa. Sen ohella teen kirjanpitoa niin K-Marketillemme kuin muutamille ulkopuolisille asiakkaille. Kirjanpitoa kuitenkin pidän vielä lähinnä vakavana harrastuksena.

Kirjanpidosta Lönnqvist kiinnostui toden teolla opiskellessaan laskentatoimea Åbo Akademissa, mutta kipinän siihen hän sai jo paljon aikaisemmin.

– Muuan K-kauppias kehotti minua opiskelemaan kirjanpitoa ja kauppatieteitä, jos joskus haluaisin vetää suurta päivittäistavara­kauppaa. Tulevaisuudessa toivon työskenteleväni joko tilintarkastajana tai K-Citymarketin kauppiaana. Molemmat kiinnostavat vielä tässä vaiheessa yhtä paljon.

Kirjanpito kertoo oleellisimman

Kirjanpito kiehtoo Lönnqvistiä, sillä se kertoo liiketoiminnasta kaikkein oleellisimman.

– Luvut paljastavat liiketoiminnan ytimen ja suunnan. Kaikki yrittäjät eivät ole kiinnostuneita kirjanpidon koukeroista ja siihen sisältyvistä luvuista, mutta kirjapitäjän tehtäviinhän kuuluu asioiden avaaminen asiakkailleen.

KLT-tutkinnon suorittaminen pyöri Lönnqvistin mielessä jo muutaman vuoden verran. Oman kirjanpitoyrityksen perustaminen viimein motivoi ryhtymään ajatuksista tekoihin.

– Tutkinto todistaa ammattitaitoni niin nykyisille ja kuin tuleville asiakkaille. Pidän KLT-tutkinnon suorittamista kilpailuetuna. Lisäksi se kannustaa jatkamaan opiskelua.

Yhtiöoikeus ja verolainsäädäntö kiinnostavat

Lönnqvistin erinomainen menestyminen KLT-tutkinnossa perustuu pitkälti kunnianhimoon ja ahkeraan opiskeluun.

– Halusin pärjätä hyvin. Opiskelin enimmäkseen vapaa-ajalla, mutta toisinaan töissäkin. Luin paljon ja osallistuin Eduhouse Oy:n verkossa pidetylle valmennuskurssille. Kurssilla esimerkiksi tentin kysymystyypit tulivat tutuiksi.

Lönnqvist arvioi joutuvansa jatkossakin opiskelemaan kirjanpidon ajankohtaisia asioita.

– Lainsäädäntö muuttuu koko ajan ja ala kehittyy kovaa vauhtia. Ilman kouluttautumista putoaa helposti kelkasta. Minua kiinnostavat erityisesti yhtiöoikeus ja verolainsäädäntö.

Työn ja opiskelun vastapainoksi Vaasassa asuva Lönnqvist harrastaa kestävyysurheilua. Määrätietoisen nuoren miehen plakkarissa on nyt kuusi maratonia, seuraavaksi hän tähtää taivaltamaan Tukholman maratonin keväällä 2019.

Lelujen myyjästä talouspäälliköksi

PHT-tutkinnon priimus Anton Nurmiainen tuli alalle toistakymmentä vuotta sitten.

– Bisnes ja numerot ovat kiinnostaneet minua pienestä pitäen. Jo tarhan ulkopuolella muistan myyneeni vanhoja lelujani. Opiskelin Haaga-Heliassa ammattikorkeakoulussa tradenomiksi, ja harjoittelupaikkaa pohtiessani löysin netistä luettelon tilitoimistoista.

Rantalainen Yhtiöissä Nurmiainen työskenteli viisi vuotta. Sitten oli välivuoden vuoro.

– Reissasin ja mietin, mitä haluaisin tehdä. Jatkanko alalla, perustanko tilitoimiston vai vaihdanko jonkinlaisiin sijoitushommiin?

– Hakeuduin kuitenkin alalle takaisin ja tulin töihin Tilitoimisto EMUun, jossa nyt toimin talouspäällikkönä ja yhtenä omistajana.

Nurmiaisen ydinosaamiseen kuuluvat osakeyhtiöt, tilinpäätökset ja raportointi. Hän on myös työskennellyt konsernien ja IFRS-tilinpäätösten parissa.

Hyvä lisä ansioluetteloon

Nurmiainen suoritti useita vuosia sitten KLT-tutkinnon. PHT-tutkinnon hän halusi suorittaa ennen kaikkea testatakseen taitonsa. Lisämotivaation toi työnantaja, joka lupasi maksaa 1 000 euron bonuksen jokaiselle KLT- tai PHT-tutkinnon suorittaneelle työntekijälle.

– Kirjanpitäjänä toimiva kaverini oli taannoin sitten PHT-tutkinnon priimus. Ajattelin, että minustakin voisi olla siihen.

Tutkintoa varten Nurmiainen lainasi kaveriltaan vanhoja kurssimateriaaleja, joita hän lueskeli kuukauden ajan.

Vaikka Nurmiainen ei aio ryhtyä palkanlaskijaksi, PHT-tutkinnon suorittaminen on hyvä lisä ansioluettelossa.

Jatkuvaa oppimista ja kehittymistä

Kirjanpitoala muuttuu jatkuvasti ja Nur­miaisen työnantaja kasvaa tasaiseen tahtiin. Opiskelu ja oppiminen kuuluvat kiinteästi tällaiseen toimintaympäristöön.

– Pääsen kasvamaan niin asiakkaan kuin työantajan kanssa ja kehittämään uusia asioi­ta. Se motivoi melkoisesti.

– Minua kiinnostaa kaikki se, mikä töissä tulee vastaan. Opiskelen ja tutkin mielelläni tarpeen vaatiessa omin päin tai kyselen työkavereilta. Tilitoimisto EMUssa meillä myös suositaan sisäisiä koulutuksia.

Nurmiainen myöntää katselleensa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kursseja. Hän kuitenkin arvostaa enemmän työn ohessa oppimista ja tutkintoon kuuluvia kursseja kuin lopputyön tekemistä.

Alan arvostus ja asiakaspalvelu paremmaksi

Alan suurimpina haasteina Nurmiainen näkee arvostuksen puutteen ja asiakaspalvelun kehittämisen.

– Innostuuko kukaan kouluissa kouluttautumaan alalle, entä mitä asiakkaat ajattelevat työmme tarpeellisuudesta?

– Toisaalta taas automatisaation ja robotiikan kehittyminen vähentävät perustöitä, jolloin pitää panostaa uudenlaiseen osaamiseen, tiedon etsimiseen ja asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelu merkitsee Nurmiaiselle laaja-alaista, asiakkaan kanssa kasvavaa ja tulevaisuuteen tähtäävää taloushallinnon konsultointia – ei enää pelkästään taaksepäin katsomista verottajaa varten.

Vapaa-aikanaan Espoossa asuva Nurmiainen muun muassa pelaa jalkapalloa ja muita pallopelejä, matkustelee ja katsoo elokuvia.

Artikkelin on kirjoittanut Vesa Ville Mattila.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 1/2019.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.