On lottovoitto olla suomalaisessa tilitoimistossa töissä

Kaikki tuntevat hyvin sanonnan ”on lottovoitto syntyä Suomeen”. Samaan tapaan uskallan väittää teille, että on lottovoitto olla pohjoismaisessa tilitoimistossa töissä. Tilitoimistot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ovat edellä muita eurooppalaisia tilitoimistoja, sillä ne ovat valmiimpia edessä olevaan taloushallinnon työnkuvien murrokseen.

Olemme tutkineet yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa tilitoimistomarkkinoita Keski- ja Etelä-Euroopassa. Iloksemme olemme huomanneet, että suomalaiset tilitoimistot ovat jo nyt valmiimpia digitalisaation aiheuttamaan murrokseen. Syitä tälle positiiviselle kehitykselle löytyy edistyksellisestä lainsäädännöstä, maksuliikenteen ja laskutuksen standardeista ja digitalisoiduista prosesseista.

Tilitoimistoalaa ei säädellä Suomessa käytännössä mitenkään. Toisin on esimerkiksi Saksassa: siellä kollegasi saa tehdä tiliöintejä, mutta ei välttämättä laatia tilinpäätöstä tai ilmoittaa ja maksaa asiakkaansa puolesta veroja saatikka neuvoa asiakasta verosuunnittelussa. Hajautunut työnkuva ei ole mahdollistanut tehokkaita prosesseja tai asiakkaan kokonaisvaltaista palvelemista. Tiukka regulaatio ei myöskään ole edistänyt toimialan konsolidaatiota. Saksassa ei ole yhtä monta isoa tilitoimistoketjua kuin Suomessa, joilla on ollut varaa panostaa omaan tuote- ja palvelukehitykseen.

Hollanti taitaa olla ainoa maa Keski-Euroopassa, josta olemme löytäneet melkein yhtä hyvän pankkijärjestelmän viitteineen ja verkkolaskuineen. Sielläkään laskujen sähköinen kierrätys ei kuitenkaan ole yhtä pitkällä kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa.

Suomessa tilitoimisto voi valita useamman eri kirjanpito-ohjelmiston välillä. Vastaavaa tilitoimistolle räätälöityjä eri ohjelmistojen kirjoa, joka mahdollistaa sähköisen taloushallinnon eli asiakkaan osallistuttamisen kirjanpito prosesseihin tiliöinteineen ja laskujen kierrätyksineen, emme muista Keski-Euroopan maista ole vielä löytäneet.

Etumatkan saavuttamiseen tarvittiin toista vuosikymmentä aikaa, mutta se ei tarkoita, että meillä olisi nyt varaa jäädä lepäilemään. Valtionhallinto on jo tiedustellut kantaamme fiskaaliseen kassajärjestelmään, joka lähettäisi maksutapahtumatiedot suoraan verohallinnolle ja kirjanpito-ohjelmistoihin. Kyseinen järjestelmä varmistaisi etumatkamme eurooppalaisiin kilpailijoihimme.

Johtuen teknologisesta etumatkasta ja laajasta toimenkuvasta, joka mahdollistaa asiakkaaseen keskittymisen rutiinien pyörittelyn sijaan, teillä on vielä hetki aikaa muuttua kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista neuvonantajiksi ja konsulteiksi. Kolleganne Keski-Euroopassa eivät tule selviämään toimialan yli pyyhkäisevän digitalisaation tsunamista. Heille taloushallinnon tulevaisuus on uhka, teille se on mahdollisuus!

Antti

Artikkelin on kirjoittanut Antti Soro, Taloushallintoliiton toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 5/2018.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.