Kasvua tukemassa, etuja valvomassa

Me Taloushallintoliitossa uskomme, että nyt on oikea aika panostaa ja investoida tilitoimistojen kasvun tukemiseen. Tilitoimistojen liikevaihto on Suomessa kasvanut tasaisesti muutaman prosentin vuodessa, läpi hyvien ja huonojen aikojen. Uskomme, virallisia lukuja odotellessa, että olemme parhaillaan puhkaisemassa maagisen miljardin euron rajan.

Itse uskon, että on mahdollista kiihdyttää tilitoimistoalan liikevaihdon kasvua ja samalla parantaa toimialan kannattavuutta. Harvalla muulla toimialalla on yhtä hyvät lähtökohdat liike­toiminnan kehittämiseen kuin tilitoimistoilla: viranomaisraportointiin perustuva jatkuva ja toistuva asiakasinteraktio, hyvät ja pitkät asiakassuhteet, molemminpuolinen luottamus sekä suora näkymä asiakkaan kustannus­rakenteeseen. Moni muu toimiala voi vain unelmoida samanlaisesta tilanteesta. Olemassa olevien asiakassuhteiden lisäksi tilitoimistoilla on jo valmiiksi valtavasti osaamista, joka enää pitää uskaltaa ja osata kaupallistaa.

Alan liikevaihdon kasvattamiseksi panostamme nyt liitossa ensiksi palkanlaskentapalveluiden tukemiseen ja kehitämme työkaluja henkilöstö- ja taloushallinnon neuvontapalveluiden tarjoamiseksi. Me uskomme, että tilitoimistot voisivat laajentaa palveluitaan nopeastikin palkan­laskennasta henkilöstöhallinnon konsultointiin. Tilitoimistossa-lehden numerossa 2/17 kannattaa tutustua Eija Männistön ajatuksiin aiheeseen liittyen ja olla tarvittaessa häneen suoraan yhteydessä.

Taloushallintopalveluiden kehittämiseksi aloitamme lisäarvopalveluista kertovan juttusarjan. Käsittelemme aluksi tilinpäätös­analyysiä: miten siihen pitäisi valmistautua ja miten tapaaminen asiakkaan kanssa tulisi hyödyntää. Jatkossa käsittelemme muun muassa verosuunnittelua, tavoiteasetantaa ja muita yrittäjän vuosikelloon sopivia luonnollisia hetkiä laajentaa tilitoimiston palvelutarjontaa ja syventää asiakassuhdetta.

Taloushallintoliitto on jatkossa aktiivinen ja piirun verran rohkeampi oman alansa edunvalvoja. Markku Ojala käsittelee artikkelissaan valtiovarainministeriön verotuksen asiantuntijatyöryhmän raportin ja Verohallinnon OmaVero -palvelun käyttöönottoa.

Sirpa Airola ja Eeva Lyytinen muistuttavat sinua kirjallisen sopimisen tärkeydestä, ja toivottavasti tätä lukiessasi olemme jo saaneet tehtyä lupaamamme päivitykset ja uudet toiminnallisuudet sopimuskoneeseen!

Antoisia lukuhetkiä!

Artikkelin on kirjoittanut Antti Soro, Taloushallintoliiton toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 2/2017.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.