Yrittäjyys

Hallitus hyväksyi uudet lakkolait – nämä asiat muuttuvat

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 8. toukokuuta työtaisteluoikeuden rajoittamista koskevat lakiesitykset. Lakimuutosten tavoitteena on vähentää työmarkkinahäiriöitä.​ Muutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1. heinäkuuta 2024 tai jo lauantaina 18. toukokuuta. Kokosimme tähän uutiseen pääkohdat muutoksista.

Jatkossa poliittinen työtaistelu saa kestää enintään 24 tuntia. Muut poliittiset työtaistelut kuten ylityö- tai vuoronvaihtokiellot, saavat kestää enintään kaksi viikkoa. Niin sanottu myötätuntotyötaistelu olisi laillinen vain, jos se on kohtuullinen suhteessa sen tavoitteisiin ja jos työtaistelun vaikutus kohdistuu vain varsinaisen työriidan osapuoliin. Myötätuntotyötaistelu olisi kielletty, jos sen toteuttamistapa tai siitä pääriidan ulkopuolisille aiheutuvat vahingolliset seuraukset olisivat ilmeisessä epäsuhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden

Myötätuntotyötaistelujen rajaamisentarkoitus on, että työnantajalle tai tämän sopimuskumppanille ei aiheutuisi suhteettoman paljon vahingollisia seurauksia. Lakon aikana on myös turvattava yhteiskunnan kannalta välttämättömien palvelujen tai toimintojen jatkuminen. Jatkossa sekä poliittisesta että myötätuntotyötaistelusta on ilmoitettava seitsemän päivää ennen sen aloittamista.

Uutena työntekijälle määrättävä sakko

Laittoman työtaistelun seuraamuksia korotetaan. Työtuomioistuimen tuomitseman sakon alaraja olisi jatkossa laittoman työtaistelun toimeenpanneelle liitolle 10 000 euroa ja yläraja 150 000 euroa. Uutena asiana on työntekijälle määrättävä 200 euron sakko. Sakko tulee maksettavaksi vain, jos työntekijä on saanut työnantajaltaan tiedon siitä, että työtaistelu on todettu laittomaksi ja henkilö jatkaa työtaistelua vielä tämänkin jälkeen.

Lakiuudistusten perustelujen mukaan vuosien 2018–2022 aikana Suomessa on menetetty keskimäärin noin 350 000 henkilötyöpäivää vuodessa lakkojen, myötätuntolakkojen ja muiden työtaisteluiden vuoksi. ​​Poliittisten työtaisteluiden osuus menetetyistä työpäivistä on ollut noin 8–9 prosenttia.

Hallituksen esityksessä on arvioitiin, että ehdotettujen lakimuutosten seurauksena lakkoihin käytetyt työpäivät voivat vähentyä 20 prosenttia, todennäköisemmin kuitenkin 5–10 prosenttia. Tämän on arvioitu kasvattavan maamme bruttokansantuotetta vuodessa 10–40 miljoonaa euroa. Hallituksen esityksen mukaan laittomien lakkojen väheneminen hyödyttää ennen kaikkea pieniä yrityksiä.