Uutiset ja tiedotteet

Erto ilmoitti poliittisesta lakosta taloushallintoalalla 21.–22. maaliskuuta

Toimihenkilöliitto Erto ilmoitti maanantaina 11. maaliskuuta poliittisesta lakosta ajalle 21.–22. maaliskuuta 2024 taloushallinnon alalla.

Erto on ilmoittanut lakon koskevan

  • taloushallintoalan työehtosopimuksen alaisia töitä sopimuksen piirissä olevissa, työnantajaliitto Paltaan kuuluvissa yrityksissä ja erikseen nimetyissä alan työnantajayrityksissä ja
  • Accountor Services Oy:n työehtosopimuksen alaisia töitä.

Erto on erikseen nimennyt lakon piirissä olevat yritykset.

Lakko ei kohdistu työnantajiin eikä alan työehtosopimukseen, vaan Erto vastustaa lakoilla Petteri Orpon hallituksen työelämäuudistuksia. Toimillaan Erto vetoaa myös hallitukseen neuvottelujen käynnistämiseksi työmarkkinaosapuolien kanssa. Jos neuvottelut alkavat, Erto kertoo peruuttavansa ilmoitetut lakot. Poliittisia lakkoja ei koske työrauhavelvoite, jota muutoin työehtosopimuksen piirissä olevien on sopimuksen voimassa ollessa noudatettava.

Taloushallintoliitto ei ole työmarkkinaosapuoli vaan taloushallintoalan edustaja ja edunvalvoja.

Tässä roolissa pyydämme jälleen, että palkansaajien ja yritysten kriittisimmät palvelut – kuten palkanlaskenta, ostolaskujen käsittely ja maksatukset – turvataan mahdollisen lakon keskellä. Ajallaan hoidettu kirjanpito, palkanmaksu ja verojen tilitys edistävät yhteiskunnan ja taloushallintoalan etua.

Taloushallintoliitto muistuttaa, että jokainen työntekijä voi itse päättää osallistumisestaan työtaistelutoimiin tai lakkoon. Oikeus päättää itse asiasta koskee sekä ammattiliittoon kuulumattomia että liittoon kuuluvia työntekijöitä. Ammattiliitolla on oikeus halutessaan kohdistaa yhdistysoikeudellisia toimenpiteitä jäseneensä, mikäli työntekijäliittoon kuuluva työntekijä työskentelee ammattiliittonsa asettaman lakon aikana, esimerkiksi työntekijäyhdistyksestä erottamisella.  

Haluamme muistuttaa työnantajia, että lakkoon osallistuminen ei saa aiheuttaa minkäänlaista painostusta tai työoikeudellisia toimenpiteitä: se ei ole irtisanomisperuste silloinkaan, jos lakkoon osallistuva ei ole ammattiliiton jäsen. 

Työnantaja voi kysyä työntekijöiltä etukäteen osallistumisesta lakkoon esimerkiksi töiden suunnittelun ja palkanmaksun oikeellisuuden varmistamiseksi. Työntekijän ei tarvitse kuitenkaan osallistumisesta etukäteen kertoa.

Lakkoon osallistuvien osalta palkanmaksu keskeytyy eivätkä mahdolliset henkilökuntaedut ole käytettävissä. Lakkopäivien ajalta ei kerry vuosilomaa.

Jari Seppä

Toimitusjohtaja Taloushallintoliitto

Jari toimii Taloushallintoliiton ja Tili-instituuttisäätiön toimitusjohtajana.

Eija Männistö

Palkka- ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija Taloushallintoliitto

Eija toimii Taloushallintoliittossa palkka- ja henkilöstöhallinnon johtavana asiantuntijana. Hän kouluttaa palkka- ja henkilöstöhallinnon teemoista sekä antaa jäsenneuvontaa.