Uutiset ja tiedotteet

ERTO ja PRO varoittavat lakosta – talous- ja henkilöstöhallinnon kriittiset palvelut turvattava

Toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro antoivat torstaina 26. tammikuuta lakkovaroituksen taloushallintoalalle. Työseisaus alkaisi perjantaina 10. helmikuuta ja päättyisi maanantaina 13. helmikuuta 2023. Työnseisaus alkaa liittojen mukaan siinä tapauksessa, jos taloushallintoalan työehtosopimusneuvotteluissa ei synny uutta sopimusta seuraavan kahden viikon aikana. 

Liitot ilmoittivat jo aiemmin työajan liukumasaldojen kerryttämiskiellosta, joka tuli voimaan keskiviikkona 25. tammikuuta. Edellisen kerran vastaavat työtaistelutoimet olivat esillä vuoden 2022 tammikuussa. 

Taloushallintoliitto ei ole työmarkkinaosapuoli vaan taloushallintoalan edustaja ja edunvalvoja. Tässä roolissa esitämme jälleen molemmille työmarkkinaosapuolille pyynnön: palkansaajien ja yritysten kriittiset palvelut on turvattava mahdollisen lakon keskellä. Lakon ajankohta juuri oma-aloitteisten verojen eräpäivän kohdalla on erityisen haastava veronmaksun merkittävyyden vuoksi. Ajallaan hoidettu kirjanpito, palkanmaksu ja verojen tilitys edistävät yhteiskunnan ja taloushallintoalan etua. Toivomme työmarkkinaosapuolilta malttia ja joustoa, jotta ainakin kriittisimmät taloushallinnon palvelut – kuten palkanlaskenta, ostolaskujen käsittely ja maksatukset – saadaan hoidettua. 

Lakkovaroitus taloushallintoalalle

Toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro antoivat torstaina 26. tammikuuta lakkovaroituksen taloushallintoalalle. Työseisaus alkaisi perjantaina 10. helmikuuta ja päättyisi maanantaina 13. helmikuuta 2023.

Taloushallintoliitto muistuttaa myös, että jokainen työntekijä voi itse päättää osallistumisestaan työtaistelutoimiin tai lakkoon. Oikeus päättää itse asiasta koskee sekä ammattiliittoon kuulumattomia että liittoon kuuluvia työntekijöitä. Ammattiliitolla on oikeus kohdistaa yhdistysoikeudellisia toimenpiteitä jäseneensä, mikäli työntekijäliittoon kuuluva työntekijä työskentelee normaalisti ammattiliittonsa asettaman lakon aikana. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi työntekijäyhdistyksestä erottaminen.  

Odotamme myös työnantajilta tukea työntekijöille. Haluamme muistuttaa työnantajia työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta: lakkoon osallistuminen ei ole irtisanomisperuste, ei edes niissä tapauksissa, jossa henkilö ei itse ole ammattiliiton jäsen. 

Muita lakkoa koskevia perusperiaatteita 

  • Kenenkään ei ole pakko osallistua lakkoon tai työtaisteluihin. Kaikilla työntekijöillä on oikeus tulla töihin, tehdä liukumia tai ylitöitä niin halutessaan. 
  • Jos työnantajasi on listattu työtaistelutoimien piiriin kuuluvaksi, voit lakkoilla huolimatta siitä, oletko itse ERTO/PRO:n jäsen. Työntekijäliittoon kuuluvat työntekijät saavat lakkoavustusta, kuulumattomat eivät. 
  • Jos työnantajaasi ei ole listattu työtaistelutoimien piiriin kuuluvaksi, mutta olet itse ERTOn tai PRO:n jäsen, et saa lakkoilla ennen kuin ERTO / PRO laajentaa työtaistelutoimet koko toimialaa koskevaksi tai lisää työnantajasi listalle. 
  • Työntekijöiltä voidaan kysyä etukäteen osallistumisesta lakkoon. Ammattiliitto voi ohjeistaa olemaan kertomatta lakkoon osallistumisesta. Työntekijää ei voida kuitenkaan pakottaa kertomaan mahdollisesta osallistumisestaan lakkoon etukäteen. Työnantaja selvittää mahdollista lakkoon osallistumista mm. palkanmaksun pidättämiseksi. 
  • Työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät lakon ajaksi niiden työntekijöiden kohdalla, jotka lakkoon osallistuvat. Yritys voi ottaa yritykselle kuuluvat työvälineet lakon ajaksi talteen (puhelimet, läppärit, kulkukortit, autot) – henkilöstölle tulee tällöin ohjeistaa, mihin yritykselle kuuluva omaisuus palautetaan. 
  • Työterveyshuolto tai mahdolliset muut henkilöstöedut eivät ole lakon aikana lakkoon osallistuvien käytössä. 
  • Lakossa ovat työntekijät, eivät työt. Jos joku työntekijöistä osallistuu lakkoon, ei ole estettä teettää lakossa olevan työntekijän työtä muilla työntekijöillä. 
  • Lakossa olevia ei tule päästää työpaikalle, ei myöskään mahdollisia lakkovahteja. Työpaikalle tulevat lakon aikana vain ne työntekijät, jotka tulevat sinne tekemään työtä. 
  • Lakon aikana työt hoidetaan normaalisti ja asiakkaille mahdollisimman vähin häiriöin. Lakkotilanteessakaan työpaikalla ei tule hyväksyä minkäänlaista painostusta, häirintää tai epäasiallista kohtelua. 

Toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro ovat neuvotelleet lokakuusta 2022 lähtien Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa taloushallintoalan työehtosopimuksen jatkamisesta. Työehtosopimuskausi päättyi 30. marraskuuta 2022, mutta sopimusratkaisua ei ole syntynyt. 

Lakon piiriin kuuluvat Palvelualojen työnantajat Palta ry:n taloushallintoalan jäsenyritykset ja ERTO:n yritykset yhdessä listassa.

Jari Seppä

Toimitusjohtaja Taloushallintoliitto

Jari toimii Taloushallintoliiton ja Tili-instituuttisäätiön toimitusjohtajana.

Eija Männistö

Palkka- ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija Taloushallintoliitto

Eija toimii Taloushallintoliittossa palkka- ja henkilöstöhallinnon johtavana asiantuntijana. Hän kouluttaa palkka- ja henkilöstöhallinnon teemoista sekä antaa jäsenneuvontaa.