Yrittäjyys

Verotarkastuskyselyn tuloksia: kolmannes kohdannut epäasiallisuuksia tarkastuksissa

Taloushallintoliiton verotarkastuskyselyyn tuli toukokuussa 126 vastausta. Kyselimme tilitoimistoilta, ovatko ne kohdanneet verotarkastuksissa tarkastajan suunnalta epäasiallista käytöstä.

Kyselyn liikkeelle panevana voimana toimivat liiton tietoon tulleet tapaukset, joissa verotarkastajan toiminta on ollut erittäin epäasiallista. Yksittäistapauksissa tarkastus on saanut jopa yrittäjän “ajojahdin” piirteitä. Toukokuussa tehty kysely tehtiin yhdessä Autoalan keskusliiton kanssa.

Kyselyn perusteella verotarkastuksia osuu tilitoimistojen asiakkaisiin melko vähän. 126 vastaajasta 89 kertoi, että yksi tai useampi asiakasyritys on ollut verotarkastuksen kohteena viimeisen kahden vuoden aikana. Näistä, joissa tarkastuksia ollut, 28 prosenttia kertoo kohdanneensa epäasiallisuuksia tarkastuksessa.

Mitä verotarkastuksissa koettu epäasiallinen käytös on? Epäasiallista toimintaa on vastausten perusteella useimmiten jotain seuraavista:

  • tarkastaja ei tunne yrityksen liiketoimintaa tarpeeksi hyvin
  • tarkastaja on voinut olettaa samalla toimialalla olevien ongelmien vuoksi ongelmia myös tarkastettavassa yrityksessä
  • tarkastaja on tehnyt lainsäädännöstä tulkinnan, joka on koettu vääräksi tarkastettavassa yrityksessä.

Avointen vastausten perusteella eniten tuli esiin tarkastajien osaamattomuus tarkastettavasta toimialasta ja yritystoiminnan lainalaisuuksista. Kyselyn mukaan epäasiallisesta toiminnasta on koitunut yrittäjällä ja tilitoimistolle useimmiten paljon ajanhukkaa.

Avaamme kyselyä lisää syksyllä Tilisanomissa. Kirjoituksessa oman näkökulmansa tuo esiin myös Verohallinto.