Uutiset ja tiedotteet

Kaupparekisterilaki uudistuu kesäkuun alussa

Uudistettu kaupparekisterilaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2023. Lakia aletaan soveltaa vaiheittain. Osa uusista säännöksistä tulee voimaan vuosina 2025–2026.

Uuden lain mukaan toiminimiyrittäjän ei pääosin enää tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin. Halutessaan hän voi edelleen rekisteröityä. Toiminimiyrittäjän ilmoittautuminen kaupparekisteriin on jatkossakin pakollista muun muassa silloin, kun yritystoiminnassa käytetään toiminimeä, jolle yrittäjä haluaa yksinoikeuden. Uusi kaupparekisterilaki ei vaikuta yksityisen elinkeinonharjoittajan velvollisuuteen ilmoittautua Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin.

Hyvä tietää

Uudistetun kaupparekisterilain mukaan vuodesta 2026 alkaen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tarkistaa rekisteröidyt tietonsa vuosittain.

Tarkastamisvelvollisuus on myös ulkomaisilla elinkeinonharjoittajilla, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen Suomeen

Laiminlyönneistä uusia seuraamuksia

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, PRH perii käsittelymaksun. Tulevaisuudessa PRH perii tilinpäätöksen myöhästymismaksun, jonka määrä tulee olemaan nykyistä maksua suurempi. Tilinpäätöksen kokonaan ilmoittamatta jättämisestä peritään jatkossa erillinen maksu.

Nykyisen lainsäädännön perusteella tilinpäätöksen ilmoittamisen laiminlyöminen voi johtaa myös osakeyhtiön tai osuuskunnan poistamiseen kaupparekisteristä. Tulevaisuudessa yritys voidaan poistaa rekisteristä myös, jos se ei ilmoita kaupparekisteriin tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan ja omistajistaan.

Kaupparekisteritiedot täytyy tarkistaa vuosittain 2026 alkaen

Vuodesta 2026 alkaen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tarkistaa rekisteröidyt tietonsa vuosittain. Tarkastamisvelvollisuus on myös ulkomaisilla elinkeinonharjoittajilla, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen Suomeen. Jos kaupparekisteriin merkittyjä tietoja ei tarkisteta, PRH voi määrätä yritykselle laiminlyöntimaksun.

Sähköisestä asioinnista pakollista useimmille yritysmuodoille 2026 alkaen

Vuodesta 2026 alkaen kaikkien yritysten, paitsi yksityisten elinkeinonharjoittajien, yhdistysten ja säätiöiden täytyy ilmoittaa tiedot kaupparekisteriin sähköisesti YTJ-palvelussa. Sähköisen asioinnin pakollisuus koskee perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoituksia sekä tilinpäätöksiä.