Uutiset ja tiedotteet

KILA:n lausunto yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä

Kirjanpitolautakunta julkaisi perjantaina 9. toukokuuta uuden lausunnon yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä asuntosijoittajan tilinpäätöksessä. KILA ottaa kantaa asunto-osakesijoittamista harjoittavan yhtiön omistamien yhtiölainallisten asunto-osakkeiden hankintamenojen tasearvon päivittämiseen sekä tilinpäätöksessä annettaviin liitetietoihin.

Voit lukea KILA:n lausunnon kokonaan täältä.

Hakija on kysynyt mahdollisuutta korottaa yhtiön omistamien, pysyviin vastaaviin kirjattujen asunto-osakkeiden hankintamenoa yhtiölainan maksuosuuksilla tilanteessa, jossa lainanlyhennykset on asunto-osakeyhtiön omassa kirjanpidossa päätetty tulouttaa ja lausunnon hakija on siten kirjannut ne tulosvaikutteisesti.

“Tämä mahdollistaa verohyödyn sijoitusyhtiölle heti, mutta menettelytavan huono puoli on osakkeiden matalampi arvo taseessa verrattuna rahastointivaihtoehtoon. Ymmärtääkseni tästä syystä hakija olisi halunnut tehdä arvonkorotuksen maksettujen lainanlyhennyksien määrään perustuen.”, johtava asiantuntija Mira Merikanto sanoo.

KILA muistuttaa lausunnossaan kirjanpitolain 5:11 pykälän säädöksistä, jonka mukaan arvonkorotusta tehdessä kaikkien lainkohdan edellytysten tulee täyttyä. Arvonkorotus ei siten voi perustua pelkkiin lainanlyhennyssuorituksiin, vaan vaatii riippumattoman asiantuntijan lausunnon. Liitetietojen osalta KILA toteaa, että jos asunto-osakesijoittamista harjoittavan yhtiön oma pääoma ja/tai tase muutoin on kevyt, on suositeltavaa antaa liitetietona tieto yhtiön omistamiin asunto-osakkeisiin kohdistuvan yhtiölainaosuuksien suuruudesta sekä asunto-osakkeiden käyvästä arvosta.

“On tärkeää huomioida, että lausunto koskee nimenomaisesti sijoitusyhtiötä, jolla on taseessaan useita yhtiölainallisia asunto-osakkeita ja joiden tase on sen verran ohut, että osakkeisiin kohdistuvilla lainaosuuksilla on merkittävä osuus oikean ja riittävän kuvan muodostumisessa tilinpäätöksen lukijalle.”, Merikanto sanoo.

KILA:n lausunto käsitellään perin pohjin myös syksyn Tilisanomissa.