Uutiset ja tiedotteet

Kyselytutkimus: 500 000 tuntia työaikasäästöä veronkantolakia muuttamalla – “Enää puuttuu poliittinen tahto”

Verojen maksujen ja palautusten käsittely aiheuttaa vuositasolla 500 000 tarpeetonta työtuntia ja lähes 15 miljoonan euron edestä turhaa työtä tilitoimistoissa ja yrityksissä. Ylimääräinen työ koskee jollain tavalla käytännössä kaikkia Suomen verovelvollisia yrityksiä, selviää Taloushallintoliiton helmikuussa tekemästä kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yli 600 taloushallinnon ammattilaista tilitoimistoista ja yritysten talousosastoilta.

“Verojen maksujen ja palautusten käsittelyyn tuhraantuu valtavasti arvokasta työaikaa. Nämä tunnit voisi jatkossa käyttää suomalaisen talouselämän hyväksi, jos veronkantolakia muutettaisiin”, sanoo Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Jari Seppä.

Veronkantolain kysely

Taloushallintoliitto kysyi koko taloushallintoalalta helmikuussa, paljonko ylimääräistä työaikaa menee verojen maksujen ja palautusten käsittelyyn. Kyselyyn vastasi yli 600 ammattilaista. Kyselyyn saatiin myös satoja yksittäisiä tarinoita siitä, minkälaisia ongelmia maksujen ja palautusten kanssa tulee esiin jatkuvasti. Taloushallintoliitto toimittaa avoimet vastaukset myös Verohallinnon OmaVerosta vastaaville henkilöille.

Maksujen ja palautusten käsittelyyn liittyvää turhaa työtä olisi mahdollista vähentää yksinkertaistamalla veronkantolain säännöksiä. Lain muutostarpeelle on laaja konsensus – muutosta kannattavat niin yritysten etujärjestöt Taloushallintoliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät ja Veronmaksajien keskusliitto kuin myös Verohallinto.

“Veronkantolain selkeyttäminen monissa tapauksissa vähentäisi verovelvollisten asiointitarvetta ja näin helpottaisi hallinnollista taakkaa. Hyödyt uudistuksesta tulisivat sekä asiakkaille että Verohallintoon”, sanoo ylijohtaja Ari Mäkelä Verohallinnosta.

Pahimmillaan kirjanpitäjä saattaa nykytilanteessa joutua etsimään, minkä veroerän maksamiseen asiakasyrityksen rahoja on käytetty. Epäselvästi käytetyt verojen erät aiheuttavat yrityksille jatkuvia kassanhallintaongelmia, kun veroa varten varattu raha saattaakin mennä toiseen veroerän maksuun. Kassanhallinta vaikeutuu merkittävästi, kun yritys ei pysty ennakoimaan, milloin esimerkiksi arvonlisäveron palautuksen tulevat tilille.

“Esimerkiksi summaltaan olennainen arvonlisäveron palautus voidaan nykytilanteessa käyttää vielä erääntymättömään tuloveroon sen sijaan, että rahat palautettaisiin yritykselle. Tämä voi olla yksittäiselle yritykselle hyvin ongelmallista”, sanoo Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki.

“Veronkantolain epäselvyydet näkyvät kaikenkokoisille yrityksille. Epäselvyyksiä on verojen käytössä tai mikä konkreettisesti on yrityksen saldo: velkaa vai saamista Verohallinnolta. Tällaisissa asioissa ei pitäisi olla yrityksille yllätyksiä eikä epäselvyyksiä”, sanoo EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola.

Nykytilanteessa Verohallinnon OmaVero-palvelussa käsiteltävillä veroilla on myös erilaiset maksuviitteet. Tutkimuksen mukaan maksujen etsimiseen ja maksuerien täsmäyttämiseen kirjanpitoon menee yhdellä kirjanpitäjällä keskimäärin lähes kolme tuntia turhaa työaikaa kuukaudessa.

“Kaikkein pienimmät toimijat eivät useinkaan käytä edes tilitoimistoa, vaan yrittävät itse selvitä verovelvoitteistaan. Nämä yksityisyrittäjät soittavat aina Verohallintoon selvitelläkseen tilannetta. Saamiemme palautteiden mukaan Verohallinnossakaan ei aina osata asiassa auttaa”, sanoo Veronmaksajien lakiasiainjohtaja Kati Malinen.

Verohallinto laati jo vuonna 2021 valtiovarainministeriölle esityksen veronkantolain maksu- ja palautussäännösten yksinkertaistamiseksi. Taloushallintoliiton nyt tekemä kyselytutkimus on ensimmäinen kerta, kun verokantolain aiheuttamalle ylimääräiselle työlle on laskettu konkreettinen hintalappu. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että veronkantolain vaikeaselkoisuuden hinta elinkeinoelämälle on niin suuri, että lain muutostarvetta ei pidä maan kiristyvässä taloustilanteessa enää ohittaa.

“Nyt kun vaaliohjelmissakin on säästökohteita esitetty, tässä olisi hyvä mahdollisuus korjaukseen, joka säästää jopa 500 000 työtuntia vuodessa. Lakimuutoksen hyödyt ovat täysin kiistattomat ja hanketta tukevat sekä viranomainen että yritykset – enää puuttuu poliittinen tahto”, Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Seppä sanoo.

Lisää aiheesta Tilisanomissa ja Kanavalla

Veronkantolain sekä maksujen ja palautusten käsittelyn ongelmia on käsitelty muutamaan otteseen myös Tilisanomissa.

Alla lisää aiheesta:

Aiheesta aiempien vuosien uutisia myös Kanavalla: