Uutiset ja tiedotteet

Pohjoismaiset taloushallintoliitot kokoontuivat Helsinkiin – kaikilla yhteiset haasteet

Pohjoismaisten taloushallintoliittojen Nordic Accounting Federation (NAF) kokoontui 28.–29. maaliskuuta Helsinkiin. Suomi on vuonna 2023 NAF:n puheenjohtajamaa. Sekä Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska olivat samaa mieltä: alallamme on eri maissa samat haasteet ja samat mahdollisuudet.

Kahden päivän aikana pohjoismaisessa tilitoimistojen liittojen tapaamisessa käsiteltiin muun muassa rahanpesulainsäädännön velvoitteita, tilitoimistojen tietoturvaa ja pohjoismaista NSRS-vastuullisuusstandardia.

Ruotsin taloushallintoliitto Srf konsulterna esitteli uuden toimitusjohtajansa Lena Lindin johdolla rahanpesulainsäädännön velvoitteita Ruotsissa. Länsinaapurissa on samanlainen kehitys kuin Suomessa – viranomaisen ohjaavasta linjasta on siirrytty sanktioihin. Vuonna 2022 Ruotsissa yhteensä 26 tilitoimistoa sai sakkoja rahanpesuvelvoitteiden laiminlyönnistä ja keskimääräinen sakko on ollut viisi prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Samanlainen tiukentunut linja on näkynyt myös Norjassa.

Ruotsalaisten kollegoiden mukaan taloushallintoalan osaaminen rahapesuvelvoitteissa on edelleen heikkoa. Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Jari Seppä jakoi yleisölle hienoja esimerkkejä siitä, miten eduvalvonnassamme on tehty yhteistyötä AVI:n kanssa.

Ruotsin taloushallintoliitto Srf konsulterna pohti alansa tulevaisuutta.

Puheenvuoroissa niin luentojen aikana kuin vapaa-ajallakin korostuivat samat teemat: rahanpesulainsäädäntö on vaativa, alallamme on työvoimapula osaavasta henkilökunnasta, työtehtävät automatisoituvat ja muuttuvat, konsultatiivinen ote korostuu. Erilaiset best practise -neuvot ovat tärkeä osa NAF-verkoston toimintaa ja Taloushallintoliitto panostaa jatkuvasti yhteistyöhön, jotta eri maiden parhaat käytännöt saadaan myös suomalaisten jäsenien käyttöön.

Tulevaisuus suunniteltiin jo ennakkoon

NAF-tapaamisessa tehtiin myös maakohtaisesti toimialan tulevaisuusharjoituksia niin sanotulla Delfoi-menetelmällä. Delfoi-työpajat organisoi Juha Sihvonen Taloushallintoliitosta yhdessä tulevaisuustutkija Toni Stubinin kanssa.

Jo ennen tilaisuutta osallistujat olivat saaneet kyselyn, jossa piti pohtia alaan vaikuttavia megatrendejä ja yksittäisiä muutosvoimia. Näitä trendejä ja voimia käytettiin pohjana, kun maat arvioivat laskeeko vai nouseeko alan työvoiman määrä, alan liikevaihto ja alan yritysten kappalemäärä vuoteen 2030 mennessä.

Kaikki muut Pohjoismaat, paitsi Suomi, olivat sitä mieltä, että alalla toimivien yritysten lukumäärä laskee reilusti kuluvan vuosikymmenen aikana. Kaikki maat uskoivat, että alan liikevaihto kasvaa merkittävästi – tämä johtuu esimerkiksi konsultointipalvelujen tarpeen kasvusta ja alaa koskevan lainsäädännön tiukentumisesta, jonka vuoksi asiantuntemusta tarvitaan entistä enemmän.

Ennusteet työvoiman määrän kasvusta aiheuttivat maiden kesken eniten hajontaa. Ruotsalaiset uskoivat, että työvoiman määrä laskee merkittävästi, Suomessa arvioitiin työvoiman määrän pysyvän melko vakiona. Tanskassa ja Norjassa arvioitiin työvoiman määrän laskevan esimerkiksi siksi, että työvoimaa on yksinkertaisesti niin vaikea saada alalle.

Pohjoismainen yhteistyötapaaminen oli kutsuvierastilaisuus, jonne osallistui reilut 50 henkeä. Paikalla oli liittojen, liittojen hallitusten ja yritysten edustajia. Seuraavan kerran tapaaminen järjestetään vuoden päästä Kööpenhaminassa. Helsingin tapaaminen on ensimmäinen yhteisön live-tapaaminen sitten koronakriisin alun.

Nordic Accounting Federation (NAF)

Pohjoismaisten tilitoimistojen Nordic Accounting Federation -yhteenliittymässä (NAF) ovat mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Liitot pitävät yhteyttä, jakavat osaamista alan tärkeimmistä teemoista sekä tapaavat pari kertaa vuodessa.

NAF:sta saat lisätietoa verkkosivuilta.

Voit myös tutusta NAF:n strategiaan vuosille 2023–2026.