Uratarina

KLT-pätevyys haltuun huolellisella valmistautumisella – priimusten vinkit tenttiin

Kuva KLT-priimukset 2022

KLT-tentti järjestettiin vuonna 2022 ensimmäistä kertaa sähköisenä etätenttinä 3.–4. lokakuuta. Tuoreet KLT-asiantuntijat Elisa Knuuti, Satu Nissinaho ja Harri Kangasniemi menestyivät tentissä erinomaisesti. Heille kaikille oli selvää, että kahden päivän tiukkaan koitokseen on syytä valmistautua suunnitelmallisesti ja huolella.

Haastavia työtehtäviä ja kannustusta osaamisen kehittämiseen

Parhaat laskentatoimen osion pisteet saanut Elisa Knuuti (kuvassa vasemmalla) asuu Helsingissä ja työskentelee taloushallinnon asiantuntijana BDO:lla tilinpäätösten ja yhteisöjen tuloveroilmoitusten parissa.

”Aloitin BDO:lla heti valmistumisen jälkeen ja olen 6 vuoden aikana tehnyt paljon erilaisia hommia. Nykyisten tehtävieni ohessa olen auttanut asiakkaita mm. arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä, kaupparekisteri-ilmoituksissa ja yhtiöiden perustamisessa ja sulkemisessa.”

Töissä riittää opittavaa ja Knuuti on iloinen monipuolisista työtehtävistään, joissa hän voi haastaa itseään ja kehittyä asiantuntijana. Työkaverit ja työn joustavuus ovat myös tärkeitä hänelle. Etätöitä saa tehdä vapaasti ja Knuuti työskentelee pääasiallisesti etänä, mutta toimistopäivinä on tarpeellista ja mukavaa kohdata kollegoita. Etätyö mahdollistaa esimerkiksi sen, että hän pääsee Helsingistä helposti tapaamaan perheenjäseniään Kemiin.

Elisa Knuuti

Koulutus:

 • Kauppatieteiden maisteri
 • KLT-tutkinto

Työtehtävät taloushallinnossa:

 • Taloushallinnon asiantuntija, BDO 2017–

Harrastukset:

 • Tanssiminen, kuntosalilla käynti

Vapaa-ajalla Knuuti näkee ystäviään ja urheilee paljon, mikä on ehdottoman tärkeää vastapainoa tietokoneella tehtävälle asiantuntijatyölle. Hän käy tanssitunnilla kahdesti ja kuntosalilla kolmesti viikossa.

Työpaikalla Knuutia kannustettiin KLT:ksi monin tavoin. ”Esihenkilöllä ja useammalla työkaverilla oli KLT-pätevyys. Minulle ja työnantajalle oli selvää, että KLT-tutkinto olisi hyvä suorittaa jossain vaiheessa uraa. Ajoitus tuntui oikealta ja työnantaja tuki valmistautumista valmennuksella. Sain myös viikon lukuloman ennen tenttiä.”

Tentti oli haastava ja Knuuti yllättyi loistavasta tuloksestaan. Valmennuskurssi auttoi paljon tenttiin valmistautumisessa. ”Siellä ohjattiin kiinnittämään huomio olennaiseen ja tutustuttiin tentin rakenteeseen ja tenttiin suorituksena. Opiskeltavat asiat käytiin läpi tiiviissä paketissa.”

Kokonaisvaltaisesti asiakkaiden tukena ja turvana

Satu Nissinaho

Koulutus:

 • Agrologi
 • Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
 • Taloushallinnon ammattitutkinto
 • KLT-tutkinto

Työtehtävät taloushallinnossa:

 • Taloushallinnon asiantuntija, ProAgria 2016–

Harrastukset:

 • Urheilu, perheen ja koirien kanssa puuhailu

Kempeleläisellä Satu Nissinaholla (kuvassa keskellä) KLT-tutkinnon suorittaminen oli ollut mielessä jo useamman vuoden. Kun häneltä löytyi sopivasti aikaa opiskeluun, hän päätti lähteä kokeilemaan tenttiä. Se kannatti, ja Nissinaho saavutti tentissä parhaan pistemäärän oikeustieteen osiossa.

Nissinaho toimii taloushallinnon asiantuntijana ProAgrialla. Työssään hän hoitaa maaseudulla toimivien yritysten kirjanpitoja, tiinpäätöksiä ja verotusta ja tekee tarvittaessa budjetointia ja tilinpäätösanalyyseja.

”Nautin siitä, että saan olla kokonaisvaltaisesti asiakkaiden arjessa mukana ja he voivat kääntyä puoleeni talousasioissa. Työtehtävät vaihtelevat ja ne myös haastavat sopivasti.”

Ennen kirjanpidon töihin siirtymistä Nissinaho valmistui agrologiksi ja teki projektitöitä ProAgrialla. Taloushallinto kiinnosti selkeän mutta monipuolisen työnkuvan vuoksi, ja Nissinaho suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon vuonna 2016, jonka jälkeen hän on toiminut nykyisissä tehtävissään.

Työpaikalla myös muutama muu valmistautui KLT-tenttiin, ja he osallistuivat Nissinahon lailla KLT-verkkovalmennukseen. Valmennuksen materiaalit ja tehtävät olivat hyviä ja myös vertaistuki työkavereiden kesken oli hyödyllistä.

”Keväällä oli aika paljon työkiireitä, joten varsinaisen opiskelun aloitin kesälomien jälkeen. Opiskelin arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Opetusvideoita pystyin kuuntelemaan samalla, kun käytin koiria lenkillä.”

Koirien ulkoiluttamisen lisäksi Nissinaho viettää paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa. Hän myös urheilee ja harrastaa satunnaisesti ratsastusta.

Pitkän työkokemuksen ja hyvän valmistautumisen voimin tenttiin

Parhaat yhteispisteet KLT-tentin molemmista osioista sai Harri Kangasniemi (kuvassa oikealla) Vantaalta. Hän on työskennellyt kirjanpitäjänä Upsi Oy:ssä jo 17 vuoden ajan. Merkonomiksi valmistuttuaan hänelle tuntui luontaiselta hakeutua taloushallinnon pariin.

”Viihdyn kirjanpitotyössä hyvin. Siinä on oma rytminsä ja pidän työn järjestelmällisyydestä. Kaikelle löytyy oma paikkansa ja haastaviinkin kysymyksiin löytyy vastaus.”

Kangasniemi toteaa, että töitä on paljon, mutta oman elämän ja työn sovittamisessa auttaa paljon työajan liukuvuus. Kiireisimpinä kuukausina hyvällä suunnittelulla ja aikataulutuksella arki toimii.

KLT-tutkinnon Kangasniemi oli uran alussa suunnitellut suorittavansa heti kun mahdollista, mutta asia lykkääntyi ja aina tuli jotain muuta. ”Nyt lapset ovat aikuisia ja tekosyyt loppuivat. Ajattelin, että suoritan KLT:n tai se jää kokonaan tekemättä.”

Kangasniemi kokee tutkintoon opiskelun itsessään erittäin hyödylliseksi. Vaikka pitkällä kirjanpitouralla on tullut eteen monenlaisia tilanteita, KLT-tutkintoon valmistautuessa osaaminen laajentui ja monipuolisempi tietämys auttaa näkemään kirjanpidon kysymykset useammasta eri näkökulmasta.

Harri Kangasniemi

Koulutus:

 • Yo-merkonomi
 • KLT-tutkinto

Työtehtävät taloushallinnossa:

 • Taloushallinnon asiantuntija, Upsi Oy 2006–

Harrastukset:

 • Koiran kanssa ulkoilu, kuntoilu, moottoripyöräily kesäisin

Kangasniemi kävi Taloushallintoliiton KLT-valmennuksen tehopaketin. Opiskeltavaa oli paljon, mutta hän sai opiskeltua hyvin pätkissä kevään kiireiden lomassa. ”Välillä opiskeluun palaaminen venähti, mutta kyllä siitä sai taas kiinni, kun päätti, että tänään töiden jälkeen opiskelen niin pitkään kuin ehdin ja jaksan.”

Kangasniemi tutustui vanhoihin KLT-tentteihin ja sai hyvän käsityksen tentistä kokonaisuutena. Hänellä oli tentissä valmis suunnitelma, kuinka lähteä vastaamaan kysymyksiin ja minkä verran käyttää niihin aikaa.

Vapaa-ajalla Kangasniemi ulkoilee koiran kanssa ja kuntoilee kun ehtii. Kesäisin hän ajelee moottoripyörällä ja kunnostaa sitä.

Vinkkejä sähköiseen KLT-tenttiin valmistautumiseen

Priimukset kehuvat sähköistä tenttiä. Tenttimisalusta oli selkeä ja helppokäyttöinen, eivätkä tekniset ongelmat haitanneet tenttimistä. Tenttialustalla pääsi myös tekemään harjoitustentin, josta sai hyvän kuvan siitä, miten kysymyksiin vastaaminen käytännössä sujuu.

”Ennen tenttiä kyllä jännitti, onko tenttialustalla ongelmia tai pätkiikö oma netti. Oikeustieteen osion alussa tulikin tilanne, että yksi aineistosivu kaatui, mutta itse en ehtinyt asiaa edes huomata ja kaikki meni hyvin”, sanoo Knuuti.

Kaikki kolme suosittelevat lämpimästi KLT-valmennuksia. Kangasniemi piti valmennusvideoista ja erityisesti tenttiarkistosta, jossa pystyi tekemään edellisten vuosien tehtäviä. ”Niihin oli helppo tarttua ja tenttiin pystyi valmistautumaan käytännön kautta.”

Knuuti katsoi verkkovalmennuksia useampaan kertaan ja tutustui vanhoihin tenttikysymyksiin. Hän muistuttaa, ettei KLT-tentin läpäisyn vaatimuksena ole täydet pisteet kaikista tehtävistä. ”Ei kannata jäädä jumiin siihen ajatukseen, ettei tiedä tarpeeksi vaikkapa henkilöverotuksesta eikä siksi uskalla lähteä tenttiin.”

Kangasniemi kannustaa kaikkia alan ihmisiä suorittamaan KLT-tutkinnon. ”Jos on kiireitä, voi myös lähteä rohkeasti kokeilemaan tenttiä ja katsomaan, millainen se on.”

Nissinaho suosittelee varaamaan riittävästi aikaa valmistautumiseen. ”KILAn lausuntoihin kannattaa tutustua ja Tilisanomiakin lukemalla voi valmistautua, sieltä saa hyvän kuvan ajankohtaisista asioista.”

Hae suorittamaan KLT-tutkintoa 30.4.2023 mennessä!

Suunnitteletko KLT-tutkinnon suorittamista? Hae mukaan vuoden 2023 tutkintoon 30.4. mennessä! Lisätietoa ja ohjeita löydät täältä: KLT-opas