Uusia kasvoja tuli taloon

Linda Paasikallio, Mirka Marttunen ja Miisa Vierikko ovat Suomen Taloushallintoliiton uusimpia työntekijöitä. Mitä heidän työnkuvaansa kuuluu ja kuinka he voivat auttaa liiton jäseniä?

Linda Paasikallio: Julkaisutoimintaa ideoinnista toteutukseen

Linda Paasikallio aloitti tammikuussa Suomen Taloushallintoliiton julkaisuliiketoiminnan johtajana Riikka Hirsimäen pitäessä perhevapaata.

– Työskentelin aiemmin kymmenisen vuotta Opinahjo Oy:ssä, jossa olin mukana luomassa Suomen ensimmäistä jatkuvaan kouluttautumiseen tarkoitettua verkkokoulutusympäristöä talous- ja palkkahallinnon ammattilaisille. Viime vuosien aikana yhteistyökumppanina tutustuin hyvin niin Taloushallintoliittoon kuin sen jäsenkuntaan.

Paasikallio on tottunut toimimaan laaja-alaisesti viestinnän, digitaalisen koulutuksen ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Nyt liiton julkaisutoiminnan erityiskysymykset tuntuvat mielenkiintoiselta uudelta haasteelta.

Tavoitteena on kasvattaa Tilitoimistossa -lehden ja Tilisanomien markkinoita ja asemaa alalla, yhtenäistää toimintoja saman sateenvarjon alle ja laatia pitkän tähtäimen suunnitelmia. Yksi hankkeista on viedä eteenpäin Tilisanomien digitalisointia.

– On hienoa päästä kiinni koko prosessiin ideoinnista toteutukseen. Julkaisut ovat vahvalla pohjalla ja tukevat hyvin taloushallinnon osaajien arkea. Julkaisuliiketoiminnan johtajana haluan kehittää prosesseja luoden niihin läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Koen myös yhteistyön kehittämisen sidosryhmien kanssa hyvin merkittäväksi, Paasikallio toteaa.

Linda Paasikallio

Oppimisprosessia täytyy tukea ja edistää

Taloushallintoliiton vahvuutena Paasikallio pitää toiminnan keskittymistä koko taloushallintoalan tukemiseen. Toimenpiteitä ja tulosta syntyy, kun kaikki liiton työntekijät puhaltavat yhteen hiileen ja samaan suuntaan.

– Taloushallintoalan murros edellyttää alan ammattilaisten ajatusmaailman kehittymistä. Liitossa edistämme tätä oppimisprosessia ja autamme sitä läpikäyviä taloushallinnon ammattilaisia. Koen jatkuvan muutoksen pelkkänä positiivisena mahdollisuutena kehittyä alalla. Jokainen päivä on mahdollisuus oppia uutta ja olla entistä parempi minä, iloitsee Paasikallio.

– Tehtäväni on vahvistaa sellaista laadukasta julkaisutoimintaa, joka osuu ja uppoaa jäsenkunnan tarpeisiin. Ajankohtaisia aiheita, sisältöä ja kehitysehdotuksia saan asiantuntijoiltamme, joiden panostaminen julkaisuliiketoimintojen kokonaisuuteen on suunnattoman arvokasta. Jäseniltä pyydän paljon palautetta.
Paasikallio toivoo näkemyksiä julkaisujen artikkeleista ja ulkoasusta sekä esimerkiksi digitaalista viestintää koskevia ideoita. Raakileiltakin tuntuvat ajatusten siemenet ovat tervetulleita, sillä mistä tahansa ideasta voi kasvaa upea lopputulos.

Mirka Marttunen: Tutkintoprosessi sujuu ja viestintä toimii

Mahdollisuus järjestää koulutustapahtumia ja kehittyä viestinnän tekijänä houkutteli Mirka Marttusta hakeutumaan Suomen Taloushallintoliittoon. Ura uudessa työpaikassa urkeni vuoden 2019 alussa. Nyt Marttunen toimii koulutus- ja viestintäkoordinaattorina sekä vastaa KLT- ja PHT-tutkintojen järjestämisestä.

– Täällä pääsee työskentelemään monipuolisesti viestinnän, koulutuksen ja jäsenpalveluiden parissa. Olen osallistunut muun muassa päivittäisviestinnän, sosiaalisen median ja verkkokurssien tekemiseen.

– Tutkintopuolella huolehdin siitä, että tentit rullaavat hallitusti. Prosessin pitää pyöriä hyvin, jotta asiakkaat saavat tenteistä ja tutkintojen ylläpidosta mahdollisimman suuren hyödyn. Toimin myös kaikkien tutkintoihin liittyvien osapuolten välisenä viestinviejänä.

Tänä keväänä Marttusta työllistävät ennen kaikkea tutkintojen ylläpitämisen kysymykset, tenttihaut ja uutiskirjejärjestelmän uusiminen.

Minka Marttunen

Hyvä taitotaso vielä paremmaksi

Alana taloushallinto merkitsi Marttuselle hyppyä tuntemattomaan, sillä hänen plakkaristaan löytyy filosofian maisterin tutkinto ja kokemusta pääasiassa pedagogiikasta ja tekstin tuottamisesta.

Marttunen kuitenkin kertoo nauttivansa työskentelystä taloushallinnon huippuasiantuntijoiden kanssa ja inspiroituvansa niin opiskelijoiden kuin liiton etenemisestä tavoitteisiinsa.

– Esimerkiksi tutkintoja varten täytyy pohtia, mikä milloinkin on keskeistä osaamista ja kuinka sitä voi parhaiten testata. Tenttijöille tärkeintä on päästä todistamaan oma osaamisensa, meille liitossa puolestaan nostaa suomalaisen taloushallinnon jo entuudestaan hyvää tasoa.

Marttunen vastaa mielellään KLT- ja PHT-tutkintoja sekä liiton viestintää koskeviin kysymyksiin. Hän iloitsee kaikenlaisista kehitysehdotuksista.

Miisa Vierikko: Koulutuksia julkishallinnon taloustaitajille

Koulutusvastaava Miisa Vierikon suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia julkishallinnossa työskenteleviä taloushallinnon ammattilaisia varten. Onhan Taloushallintoliiton jäseniksi viime vuosina liittynyt kasvavassa määrin julkisen sektorin palvelukeskuksia ja muita julkisen sektorin organisaatioita.

– Esimerkiksi palvelukeskuksissa toimivilta vaaditaan paljon oikea-aikaisesti ja oikein perustein tehtyjä päätöksiä. Järjestämämme koulutukset edistävät ja vahvistavat myös niihin osallistuvien ammatillista identiteettiä, verkostoitumista ja työhyvinvointia.

Vierikko tuntee tekevänsä merkityksellistä työtä. Hän iloitsee työnsä luovuudesta ja liitossa vallitsevasta ilmapiiristä, joka kannustaa kokeiluihin.

– Kaikki lähtee liikkeelle ideasta. Kysymme aktiivisesti jäsenistöltämme heidän tarpeitaan ja kehitysideoitaan. Mitä ajankohtaisia asioita on esillä, mitä nykyisestä koulutustarjonnasta puuttuu, mihin jäsenet haluaisivat perehtyä?

Miisa Vierikko

Pitkäjänteisesti ja monimuotoisesti

Vierikko tuli taloon keväällä 2019. Taloushallinnon koulutuksia hän järjesti aiemmin FCG Koulutuksessa. Taloushallintoliiton hän tunsi ennen kaikkea koulutustarjonnan pohjalta.

Vierikon visiossa on luoda pitkäjänteisiä opintopolkuja, -ohjelmia ja -linjoja, jotka tukevat niin taloushallintoalan ammattilaisten kuin kuntien kehittymistä.

Erään valtakunnallisesti toimivan jäsenyrityksen kanssa Vierikko on jo luonut kuntatalouden vuosikellon mukaan etenevän monimuotoisen kuntatalouden asiantuntijaohjelman. Sen pilotointi alkaa kesäkuussa. Kokemusten ja palautteen pohjalta koulutusohjelmaa voidaan vielä lennosta räätälöidä.

Taloushallintoliitto tulee järjestämään myös monia muita uusia koulutuksia ja tapahtumia kuntatalouden aiheista.

– Osaamisen kehittämiseen panostaminen on tärkeää erityisesti näinä aikoina, jolloin myös julkisella sektorilla joudutaan painimaan nopeiden muutosten ja taloudellisten haasteiden kanssa, Vierikko muistuttaa.

Linda Paasikallio

 • Koulutus: tradenomi (AMK), Laurea-ammattikorkeakoulu; muun muassa kasvatustieteen perusopinnot Helsingin yliopistossa ja  aikuiskasvatustieteen aineopinnot Jyväskylän yliopistossa
 • Aiemmat työpaikat:
  • Opinahjo Oy, viimeksi maajohtaja ja koulutuspäällikkö
  • Assidu Finland Oy, taloushallinnon rekrytointikonsultti
  • Pöyry CM Oy, talous- ja henkilöstöhallinnon assistentti
 • Perhe: viiden lapsen ja avomiehen uusioperhe
 • Harrastukset: maastopyöräily, lenkkeily ja puolimaratonit
 • Haave: pyöräilyretket Euroopassa ja maratonin juokseminen
 • Salainen pahe: vaahtokarkkien syöminen

Mirka Marttunen

 • Koulutus: filosofian maisteri, Helsingin yliopisto; äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys
 • Aiemmat työpaikat:
  • opettanut äidinkieltä ja kirjallisuutta lukiossa sekä suomea toisena kielenä maahanmuuttajille
  • tehnyt projektitöitä kirjankustantamoille
 • Perhe: aviomies ja kissa
 • Harrastukset: kaunokirjallisuus ja katutanssilajit
 • Haave: kauniin kesän viettäminen Suomessa
 • Salainen pahe: NHL-jääkiekko

Miisa Vierikko

 • Koulutus: taloustieteen maisterin tutkinto, Tarton yliopisto; opetushallinnon tutkinto, OPH
 • Aiemmat työpaikat:
  • Tartu Health Care College
  • Opintokeskus Visio,
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • FCG Koulutus
 • Perhe: rescuekissat Pilli ja Pulla, vanhemmat ja pikkuveli
 • Harrastukset: Tartto, sukututkimus, pilates
 • Haave: muistaa innostua asioista, ilmiöistä ja ihmisistä
 • Salainen pahe: kaikki kiiltävä, kengät ja laukut

Artikkelin on kirjoittanut Vesa Ville Mattila.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 2/2020.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.