Elämä jatkuu, kaikesta huolimatta

Tällä hetkellä voi olla vaikea nähdä tilanteessa mitään hyvää, mutta yritän silti. En siksi, että väheksyisin tilanteen vakavuutta, vaan siksi, että mitä pahempi tilanne on, sen tärkeämpää on pitää pää kylmänä, analysoida tilanne, tehdä suunnitelma ja toimia se mukaan.

Epidemia tullee aiheuttamaan, ja on jo aiheuttanut, monelle asiakkaallesi akuutin kassakriisin. Jos mahdollista, aloita tilanteen analysointi lajittelemalla asiakkaasi eri koreihin. Tunnista asiakaskunnastasi ensin ne toimialat, jotka kärsivät vähiten tai hitaammin kuin muut toimialat, ja unohda heidät sitten hetkeksi. Sen jälkeen kannattaa tunnistaa ne toimialat ja asiakkaat, jotka varmasti tulevat kärsimään tilanteesta taloudellisesti, mutta mahdollisesti hieman viiveellä tai heillä on niin vahva kassa, että kestävät tilannetta pidempään. Ole heihin heti yhteydessä ja ehdota heille kassavirtaennusteen tekemistä, kohtuullista korvausta vastaan. Tavoitteena on tunnistaa piilevät kassakriisit ja tulevaisuutta silmällä pitäen saada tilitoimiston lisäarvopalveluille asiakkaita. Kun olet ollut heihin yhteydessä, unohda sen jälkeen heidätkin. Ehdit palata asiaan myöhemminkin.

Jatka asiakasportfoliosi analysointia ja tunnista ne asiakkaat, joilta kassa on tyhjä päivien, tai korkeintaan viikkojen sisällä. Tee itsellesi selväksi, että näiden asiakkaiden pankiksi et voi ryhtyä. Sinulla on monta asiakasta ja kaikki eivät tule selviämään, mutta sinun apusi voi pelastaa monta, joten ole itsekäs. Lentokoneesta tuttu fraasi ensin happinaamari itselle ja vasta sitten vierustoverille tarkoittaa tässä tilanteessa omasta laskutuksesta kiinni pitämistä. Jos et laskuta tekemääsi työtä, oman tilitoimistosi liiketoiminta on vaarassa.

Käy kassakriisiasiakkaasi kanssa läpi kaikki mahdolliset tuet ja rahoitusmuodot. Välttäkää luonnollisesti pikavippejä ja muita kalliita rahoitusvaihtoehtoja, jotka vain syventävät kierrettä. Aloittakaa analysoimalla vaikka yhdessä asiakkaan saatavat. Laskurahoitus voi olla oikea ja nopea vaihtoehto tässä hetkessä, vaikka en sitä yleensä suosittelekaan. Lisäksi kannattaa hakea lisäaikaa verottajalta ja laittaa hakemukset sisään kaikkiin mahdollisiin julkishallinnon tarjoamiin rahoitusmuotoihin ja paketteihin. Luonnollisesti yrityslainojen sekä yrittäjän omien ja puolison asuntolainojen lyhennyksiin kannattaa hakea lyhennysvapaata. Jos asiakkaalla on työntekijöitä, tulee ne lomauttaa välittömästi, niin pahalta kuin se asiakkaastasi tuntuukin. Tavoitteena on yrittää pelastaa yritys, jotta työntekijät voisivat sinne joskus palata. Kun kaikki edellä mainitut toimet on tehty ja olette yhdessä analysoineet tilanteen uudelleen, pitää sinun vielä kysyä asiakkaaltasi, onko yrityksellä kaikkien toimien jälkeen edes teoriassa mahdollista selviytyä edessä olevan pitkän taantuman läpi? Jos ei, niin joskus oikea ja paras ratkaisu on lopettaa yritys nopeammin kuin hitaammin, jottei yrittäjän velkataakka ehdi paisua liian suureksi. Elämä jatkuu, konkurssin jälkeenkin.

Kun olet hoitanut kassakriisiasiakkaasi alta pois, muista palata niiden parempien pariin, heidän kanssaan tulet tekemään hedelmällistä yhteistyötä vielä vuosia. Yritä nähdä tämä hetki mahdollisuutena syventää näitä asiakassuhteita. Ja ennen kaikkea, pidä huolta omasta jaksamisestasi, sinua tarvitaan vielä pitkään asiakkaiden tukena.

Artikkelin on kirjoittanut Antti Soro, Taloushallintoliiton toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 2/2020.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.