Yrittäjän muistilista 2022

Tarkista tästä tärkeät päivämäärät, prosentit, maksut ja luontoisetujen määrät vuodelle 2022.

Tärkeät päivämäärät

Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa)(Yksityishenkilöt sekä yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2021. Ennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua)31.1.
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäiväEsimerkiksi:Osinkojen vuosi-ilmoituksetVuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista31.1.
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 15.2. 
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista24.2.
Maatalouden energiaveron palautushakemus. Yhteisöt (esim. osakeyhtiöt) ja yhteisetuudet tekevät hakemuksen 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. 28.2. 
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta(asiointipalvelussa vaaditaan suomi.fi-valtuus)6 kk tilikauden päättymisestä
Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 202130.9. 

Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (ellet harjoita myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa)28.2. 
Kiinteistö- sekä maa- ja metsätalousyhtymät28.2. 
Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus1.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat1.4.
Elinkeinoyhtymät – Ay tai Ky1.4.
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2021(4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)2.5. 

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset12. pv toimituskuukaudesta kahden kuukauden kuluttua
Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset28.2.
Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti)toimituskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä

Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvaukset palkkatietoilmoitus tulorekisteriin pääsääntöisesti 5 päivän kuluessa maksupäivästä 
Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvauksetpalkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden
5. päivä
Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto)
ei ilmoiteta tulorekisteriin
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennyksettyönantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivään mennessä

Sosiaalivakuutusmaksut

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 62,88 €

Työnantajan TyEL-perusmaksu keskimäärin:Työntekijän osuus TyEL-maksusta:
Sopimustyönantaja 24,85 % Tilapäistyönantaja 25,85 % palkkasumma alle 2 169 000 euroa (v.2020) sisältää palkansaajan osuuden 17–52-vuotias 7,15 % 53–62-vuotias 8,65 % 63–68-vuotias 7,15 % 

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)

YEL-työtulon alaraja 8 261,71 € / v 

YEL-työtulon yläraja 187 625 € / v 

Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 13 573 € / v 

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu24,10 %
53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu25,60 %
63–67-vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu24,10 %
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan
18–52-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu18,798 %
53–62-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu18,798 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan osuusTyöntekijän osuus
palkkasumma ≥ 2 179 500 € 0,50 %palkkasumma > 2 179 500 € 2,05 %TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,50 %Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolle1,50 %1,50 %TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,74 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 1530 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 3050 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Sairausvakuutus­maksu

Työnantajan sairausvakuutus­maksuVakuutetun sairausvakuutus­maksu
1,34 %**  Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,53 % Työntekijän päivärahamaksu 1,18 %*  Ns. minipidätys 1,71 %  jos tulot alle 15 128 €/vuosi 0,53 %
 

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 15 128 €/vuosi, päivärahamaksu on 0,00 €/vuosi.* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,14 % prosenttia.** Ei-YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän omalta yhtiöltä, tai laskutuspalveluyritykseltä, saamasta palkasta ei ole vuodesta 2020 alkaen suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksua.  

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,7 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan.

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

Korot

Peruskorko (1.1.–30.6.2022)-0,50 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.–30.6.2022)7,0 % (vahvistamatta)
Viivästyskorko
(Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin) 
7,0 % (vahvistamatta)
Viivekorko
(Lasketaan eräiden maksuunpantujen verojen maksuviivästyksissä) 
7,0 % (vahvistamatta)
Huojennettu viivästyskorko
(Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien) 
2,0 % (vahvistamatta)
Palautuskorko0,5 %
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille0,5 %

Matkakustannusten korvaukset

Verohallinnon päätös vuoden 2022 verovapaista matkakustannusten korvauksista

Kotimaan päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka)20 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka)45 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokaudenvähintään 2 tunnillayli 6 tunnilla  20 €45 €
Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07)13 €
Ateriakorvaus11,25 € 

Ulkomaan päivärahat

Britannia68 €
–       Lontoo ja Edinburgh72 €
Kiina73 €
–       Hong Kong76 €
Latvia57 €
Liettua55 €
Norja71 €
Ranska70 €
Ruotsi63 €
Saksa66 €
Tanska71 €
Venäjä56 €
–       Moskova70 €
–       Pietari64 €
Viro58 €
Yhdysvallat72 €
–       New York, Los Angeles ja Washington DC78 €

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö0,46 €/km
Käyttöetuauton käyttö0,10 €/km
Moottoripyörän käyttö0,35 €/km
Korotukset yllä oleviin korvauksiin:
–       henkilöiden kuljettaminen0,03 €/km
–       perävaunun kuljettaminen0,08 €/km
–       yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen0,03 €/km

Erityisen työntekemispaikan tilapäisyyden aikaraja

Tilapäisen työskentelyn enimmäisaikaa erityisellä työntekemispaikalla on pidennetty määräaikaisesti 3 vuodesta 3,5 vuoteen vuosina 2021–2022, mikäli normaali kolmen vuoden määräaika päättyy vuoden 2021 aikana.3 vuotta -> 3,5 vuotta

Luontoisetujen verotusarvoja

Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana 2021–2025 verovapaa etu00,00 €/kk
Matkapuhelinetu20,00 €/kk
Ravintoetu  (kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on 7,15–11,30) €) 7,15 €/ateria 
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta(nimellisarvo enintään 11,30 € ja verotusarvo vähintään 7,15 €)75 %
Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään400 €/vuosi/hlö
Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään 
– Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta ns. liikkumisen palvelupaketista, joka yhdistää tyypillisesti kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörien, taksien, yhteiskäyttöautojen ja muiden liikennemuotojen käytön yhdeksi paketoiduksi kokonaisuudeksi, voidaan lukea työsuhdematkalipuksi
3 400 €/vuosi
Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään
– Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi
1 200 €/vuosi
Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään kun auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö, tai
kun ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini / sähkö ja dieselöljy / metaanista koostuva polttoaine 
  120 €/kk tai 0,08 €/km 60 €/kk tai 0,04 €/km
Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästö on 0 g/km (täyssähköautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2021–2025, auton tulee olla vuonna 2020 tai sen jälkeen rekisteröity. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta.170 €
Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästö on enintään 100 g/km (esimerkiksi kaasu- ja hybridiautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2022–2025, auton tulee olla vuonna 2021 tai sen jälkeen rekisteröity. Koskee autoja, joita ei koske 170 euron (0 g/km) huojennus. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta.85 €

Autoetu

Vapaa AutoetuIkäryhmä AIkäryhmä BIkäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi2020–20222017–2019 Ennen vuotta 2017 
% auton uushankintahinnasta JA1,4 %1,2 %0,9 %
€ kuukaudessa TAI270 €285 €300 €
€/km0,18 €/km0,19 €/km0,20 €/km
KäyttöetuIkäryhmä AIkäryhmä BIkäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi2019–20212016–2018Ennen vuotta 2016
% auton uushankintahinnasta JA1,4 %1,2 %0,9 %
€ kuukaudessa TAI105 €120 €135 €
€/km0,07 €/km0,08 €/km0,09 €/km

Arvonlisäverot

Yleinen verokanta24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut14 %
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset10 %

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät

Uusimmat artikkelit: Kirjanpito ja tilinpäätös

Tilaa Taloushallintoliiton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat taloushallintoalaa koskevan uusimman tiedon ensimmäisten joukossa suoraan sähköpostiisi. Lisäksi saat tiedon esimerkiksi uusimmista koulutuksistamme ja tapahtumistamme. Tutustu uutiskirjevalikoimaamme!