Yrittäjyys

Verohallinto sai jälleen muistutuksen pitkistä käsittelyajoista

Verohallinto sai huhtikuussa eduskunnan oikeusasiamieheltä ratkaisun, jonka mukaan verotuksen oikaisuvaatimusten käsittelyajat ovat joissakin tapauksissa liian pitkiä. Oikeusasiamiehelle kantelun tehneen henkilön tapauksessa oikaisuvaatimusten käsittelyaika oli kaksi vuotta.

Kantelija oli tehnyt oikaisuvaatimuksen helmikuussa 2020 koskien vuosien 2015–2017 verotusta. Oikaisuvaatimuksen jättämisestä reilun puolentoista vuoden päästä kantelijalta oli pyydetty lisätietoa oikaisuvaatimukseen. Ratkaisu oikaisuvaatimukseen tuli lopulta maaliskuussa 2022. Verohallinto perusteli pitkää käsittelyaikaa muun muassa sillä, että tapaus oli vaativa ja että siihen pyydettiin lisäselvitystä.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Mikko Sarja katsoo ratkaisussaan, että näin pitkä käsittelyaika on vastoin perustuslain 21 pykälän oikeusturvaa. Verohallinto ilmoittaa verkkosivuillaan, että yhteisöasiakkaiden oikaisuvaatimuksista noin 90 prosenttia valmistuu alle 10 kuukaudessa. Poikkeuksia on kuitenkin valitettavan usein.

Taloushallintoliitto saa jäsenistöltään säännöllisesti yhteydenottoja Verohallinnon pitkistä käsittelyajoista. Olemme myös ottaneet aiheeseen kantaa viime vuosien aikana. Verohallinto on myös toistuvasti kertonut, että käsittelyaikojen lyhentämiseksi tehdään paljon töitä, mutta selkeää tulosta ei ole vielä näkynyt.

Verohallinto on tarjonnut pitkien käsittelyaikojen selitykseksi usein resurssivajetta. Myös uusimmassa oikeusasiamiehen käsittelemässä tapauksessa Verohallinto on kertonut lausunnossaan, että on organisoinut enemmän henkilöstöä käsittelemään oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimuksiin saattaa syntyä tulevina vuosina sumaa, kun uusi tutkimus- ja kehittämismenojen lisävähennyksen lakia aletaan soveltaa vuoden 2023 verotukseen. Laki on osin määrityksiltään väljä, mikä saattaa johtaa tulkintaeroihin verottajan ja yritysten kesken.

Lue lisää