Uutiset ja tiedotteet

Odotamme Verohallinnolta SVOP-ohjeistuksen päivitystä KILA:n linjan mukaisesti

Pitääkö sijoitetun vapaan oman pääoman eri rahastoja seurata osakeyhtiön kirjanpidossa omilla erillisillä tileillä?  Verohallinto vastaa kyllä ja hyvää kirjanpitotapaa ohjeistava kirjanpitolautakunta vastaa, että ei tarvitse.

Sijoitetun vapaan oman pääoman sijoituksia (SVOP-sijoitus) syntyy yhtiön perustamisen yhteydessä. SVOP-sijoituksia syntyy myös, kun osakkeenomistajat haluavat rahoittaa yhtiötä oman pääoman ehtoisesti. Osakeyhtiö voi myöhemmin jakaa osakkeenomistajille varoja SVOP-rahastosta osakeyhtiölain varojenjakosääntöjen mukaan samalla lailla kuin osinkoa. Verotuksessa SVOP-rahastosta tehtyä varojenjakoa pidetään lähtökohtaisesti osinkona, mutta kun verolakien asettamat vaatimukset täyttyvät, SVOP-varojenjakoon voidaan soveltaa myyntivoittoverotuksen sääntöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa nollaverotusta, kun osakeyhtiöön sijoittamasi euro voidaan vähentää siitä eurosta, jonka yhtiö jakaa sinulle takaisin.

Verohallinto on edelleen pitänyt kiinni vaatimuksestaan, että sijoitetun vapaan oman pääoman eri rahastoja tulee seurata kirjanpidossa omilla erillisillä tileillään. Kirjanpitolautakunta kertoi jo tammikuussa 2023 lausunnossaan, että kirjanpitolaki on vuoden 2016 uudistuksen jäljiltä teknologia- ja  menetelmäneutraali eikä aseta vaatimuksia, miten eri rahastoja pitää seurata kirjanpidossa. Tärkeintä, että seuranta on toteutettu, ja että se on luotettavaa ja aukotonta siten, että myös niin sanottu kirjausketjuvaatimus eli tietojen jäljitettävyys toteutuu. Seuranta voi tapahtua esimerkiksi pääkirjanpidossa, erillisessä osakirjanpidossa tai vaikka tase-erittelyissä.

Miksi Verohallinto haluaa tietoisesti kirjanpitolautakunnan kannanoton jälkeenkin pitää kiinni vaatimuksestaan ohjeessa, jolla se samalla kävelee eduskunnan säätämän kirjanpitolain yli?

Asian ydin

Jotta SVOP-varojenjakoon voidaan soveltaa myyntivoittoverotuksen sääntöjä, varoja pitää palauttaa sille, joka on sijoituksen aikanaan tehnytkin. Sijoituksista on näin tarve perustaa sijoittajakohtaiset rahastot. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 2022:53 jäljiltä saman sijoittajan eri aikoina tekemistä sijoituksista on vielä tarve myös perustaa omat rahastonsa.

Jos yhteen sijoittajakohtaiseen SVOP-rahastoon viedään sijoituksia eri aikoina, verotuksessa varoja katsotaan jaetun jokaisesta yksittäisestä sijoituksesta niiden suhteessa. Ja jos näin suhteutettuna varoja katsotaan jaetun yli kymmenen vuotta sitten tehdystä sijoituksesta, siihen osaan ei voida soveltaa myyntivoittoverotuksen sääntöjä vaan osakkeenomistaja maksaa osinkoveron.

Verotus ohjaa siis siihen, että jokaisen sijoittajan tekemistä SVOP-sijoituksista ja heidän eri aikoina tekemistään sijoituksista muodostetaan oma rahastonsa.

Verohallinto ei saisi ohjata sitä, miten nämä eri rahastot esitetään kirjanpidossa. Se ei ole Verohallinnon tehtävä. Odotuksissamme siis on, että Verohallinto ryhtyy päivittämään ohjettaan kirjanpitolautakunnan lausunnon pohjalta mahdollisimman nopeasti.