Uutiset ja tiedotteet

Kevytyrittäjien määrä kasvoi viime vuonna viidenneksellä

Kevytyrittäjien määrä jatkaa tasaista kasvuaan, kertoo Tilastokeskus. Vuonna 2022 aktiivisia kevytyrittäjiä oli jo yli 60 000 kappaletta. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan “aktiivinen kevytyrittäjä” tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat saaneet palkkaa tai työkorvausta laskutus­palvelun kautta vähintään kerran kalenterivuoden aikana.

Kevytyrittäjyyttä on kahdenlaista: henkilö joko käyttää laskutuspalvelua, jonka kautta laskuttaa työstä tai henkilöllä on y-tunnus. Osassa kevytyrittäjäpalveluista palvelun käyttäjälle myönnetään y-tunnus suoraan eli henkilöstä tulee yrittäjä. Vaikka Tilastokeskuksen mukaan aktiivisia kevytyrittäjiä on yli 60 000 kappaletta, kevytyrittäjäpalvelujen etujärjestö Uusi työ ry:n laskeman mukaan eri kevytyrittäjäpalveluihin on rekisteröitynyt yli 217 000 käyttäjää.

Tilastokeskuksen mukaan kevytyrittäjissä on enemmän miehiä kuin naisia. Kolme viidestä kevyt­yrittäjästä on mies. Suurin ikäryhmä on 25–34-vuotiaat, joita on kolmasosa kevyt­yrittäjistä. Kevytyrittäjistä lähes joka toinen asuu Uudellamaalla. Yrittäjyys on usein sivutoimista ja melko pientä. Kevyt­yrittäjät saivat vuonna 2022 tuloja mediaanilla mitattuna 1 400 euroa. Keskipalkka oli 5 300 euroa.

Jos ja kun kevytyrittäjien liiketoiminta laajenee ja muuttuu kokopäiväiseksi yrittäjyydeksi, on syytä toivoa, että yrittäjät hakeutuvat ammattitaitoisen ja auktorisoidun tilitoimiston asiakkaaksi.

Kysely tyytyväisyydestä

Uusi työ ry on tehnyt kyselyn kevytyrittäjien tyytyväisyydestä omaan asemaansa. Kyselyn mukaan kevytyrittäjistä 86 prosenttia on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa. Kyselyn mukaan myös 40 prosenttia kokee hankalaksi sen, että viranomaiset eivät tunne kevytyrittäjän statusta tarpeeksi hyvin. Tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi Verohallinnon asiakaspalvelussa. Uusi työ ry:n kyselyyn vastasi yli 1 700 kevytyrittäjää.