Uutiset ja tiedotteet

Kaiken takana on asiantuntija – katsaus Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmien toimintaan

Asiantuntijaryhmät kuva

Taloushallintoliiton toiminnan ytimessä ovat alan eri teemoihin erikoistuneet asiantuntijaryhmät. Niiden kokoontumisista ja työpajoista lähtevät liikkeelle monet liiton toimenpiteet taloushallintoalan hyväksi. Valitettavan usein nämä yleisen hyvän eteen toimivat ”primus motorit” jäävät vaille niiden ansaitsemaa huomiota. Kurkistetaan siis konepellin alle – mitä Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmät tekevät? Entä mitä ovat ohjelmistofoorumit?

Kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä porautuu kirjanpidon laatuun

Kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä, tuttavallisemmin Kiary, koostuu pienempien ja isompien tilitoimistojen kirjanpidon ammattilaisista sekä ohjelmistotalojen ja alan oppilaitosten edustajista. Mukana ryhmän toiminnassa ovat myös liiton johtavat asiantuntijat Markku Ojala, Mira Merikanto ja Janne Fredman.

Liiton viralliset ohjeistukset ja suositukset syntyvät Kiaryn työpöydällä. Se tukee myös liiton johtavien asiantuntijoiden työtä alan edunvalvonnassa. Kiaryn oivallukset ja ideat konkretisoituvat esimerkiksi lausunnoiksi, artikkeleiksi, webinaareiksi tai koulutuksiksi – heidän itsensä toteuttamina ja yhteistyössä Taloushallintoliiton henkilökunnan kanssa.

Kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä

Lyhenne: Kiary

Puheenjohtaja: Elmeri Linnera

Jäseniä kaudella 2023–2024:
17 henkilöä

Elmeri Linnera

Kiaryn puheenjohtajana kaudella 2023–2024 toimii Elmeri Linnera Tietomylly Oy:stä.

”Tämän kauden pääteemaksi olemme valinneet kirjanpidon laadun. Laatu, tai oikeammin laadun puute, on suuri huolenaihe taloushallintoalalla”, Linnera sanoo.

”Laadun heikkenemiseen vaikuttavat työpaikoilla ainakin työskentelyn kiire, työnjohdon ja perehdyttämisen puutteet sekä työntekijöiden vaihtuvuus. Lainsäädännön muutokset asettavat omat haasteensa, eikä laatuun ehditä keskittyä. Alan opiskelijat eivät opi riittävästi kirjanpidon perusteista koulunpenkillä, mikä lisää osaamisvajetta ja kiirettä työelämässä.”

Miten kirjanpidon laatua parannetaan? Kiary muun muassa kirjoittaa artikkeleita ja suunnittelee koulutuksia, jotka auttavat tilitoimistoja taklaamaan laadun käytännön ongelmia. Vuoden 2024 puolella tuotantoon on myös tulossa aihetta käsittelevä podcast-sarja.

Palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmän fokuksessa ovat koulutukset ja alan houkuttelevuus

Palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä

Lyhenne: Hepary

Puheenjohtaja: Jarkko Turkki

Jäseniä kaudella 2023–2024:
12 henkilöä

Jarkko Turkki Accountor

Palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä, epäviralliselta lyhenteeltään Hepary, on määrittänyt painopistealueikseen alan osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen sekä alan houkuttavuuden lisäämisen. Toiminnan keskiössä on keksiä keinoja, joilla alalle saadaan uusia osaajia ja joilla osaajat saadaan myös pysymään alalla.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Accountorin Jarkko Turkki. Liiton puolesta toiminnassa on aktiivisesti mukana johtava asiantuntija Eija Männistö.

”Konkreettisesti työmme on näkynyt syksyllä esimerkiksi blogitekstien ja podcastien muodossa Taloushallinnon kanavalla ja liiton Spotifyssa”, Turkki toteaa. ”Heparyssa laadittiin myös kysymykset Tili-instituuttisäätiön Junior PHT -tasotestiin, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2023 marraskuussa.”

Asiantuntijaryhmä on käynnistänyt työn Taloushallintoliiton koulutustarjonnan kehittämiseksi – tarkoitus on varmistaa, että liiton palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutukset vahvistavat ja ylläpitävät monipuolisesti alan vaatimaa laaja-alaista osaamista.

”Tavoitteenamme on tarjota Suomen parasta palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusta alalla toimiville”, Turkki summaa.

Yritysvastuun asiantuntijaryhmä lisää alan tietoisuutta kestävyysraportoinnista

Yritysvastuun asiantuntijaryhmä

Puheenjohtaja: Leonard Breukers

Jäseniä kaudella 2023–2024:
6 henkilöä

Leonard Breukers

Yritysten vastuullisuus ja kestävyysraportointi ovat nouseva teema suomalaisessa liike-elämässä. Yritysvastuun asiantuntijaryhmä pyrkii kasvattamaan tietoisuutta aiheesta taloushallinnon palvelualalla.

Puheenjohtajana ryhmässä toimii Azetsin Leonard Breukers. Liiton puolesta toiminnassa on aktiivisesti mukana myynti- ja asiakkuusjohtaja Juha Sihvonen.

”Tärkeää juuri nyt on tiedon lisääminen kestävyysraportoinnista. Seuraamme tiiviisti lainsäädännön kehitystä ja muutoksia niin Suomen kuin EU:n tasolla ja tiedotamme tärkeimmistä käänteistä,” Breukers tiivistää.

Aiheesta kiinnostuneiden kannattaa katsoa 7. marraskuuta järjestetty webinaari kestävyysraportoinnista ja tutustua liiton sivuilta löytyvään kestävyysraportoinnin tietopankkiin, jonka sisältöä päivitetään jatkuvasti.

Osaamisen ja oppimisen kehittämisen asiantuntijaryhmä tukee säätiön toimintaa alan hyväksi

Osaamisen ja oppimisen kehittämisen asiantuntijaryhmä

Lyhenne: OOKA

Puheenjohtaja: Sanna Viiliäinen

Jäseniä kaudella 2023–2024:
6 henkilöä

Sanna Viiliäinen

Vuonna 2023 perustettu osaamisen ja oppimisen kehittämisen asiantuntijaryhmä toimii Tili-instituuttisäätiön alla. Sen tavoitteeksi on asetettu pohtia, mihin säätiön toiminta keskittyy tulevaisuudessa, että se voisi tehokkaasti kehittää alan osaamista. Pyrkimyksenä on myös tukea liiton toimintaa ja tehdä yhteistyötä muiden asiantuntijaryhmien kanssa.

Tuttavallisemmin OOKAna tunnettua asiantuntijaryhmää johtaa Sanna Viiliäinen Mediatililtä. Liiton puolesta mukana ovat pätevyyksistä vastaava johtaja Ari Lahdenkauppi ja osaamispäällikkö Anne Åkerberg.

”Tämän vuoden aikana olemme tehneet analyysia siitä, mihin teemoihin ja tavoitteisiin keskitymme”, Viiliäinen kertoo. ”Pohdimme alan pätevyyksiä ja sitä, miten ne vastaavat alan osaamistarpeeseen. Alan houkuttelevuus ja oppilaitos- sekä opetussuunnitelmayhteistyö on myös tärkeä teema. Lisäksi jo alalla olevien ammattilaisten jatkuva oppiminen ja sen tukeminen on yksi asia, mihin keskitymme. Työ jatkuu!”

Ohjelmistofoorumit – yhteistyötä ja edunvalvontaa

Asiantuntijaryhmien lisäksi Taloushallintoliiton piirissä toimii kaksi ohjelmistofoorumia. Ne kokoontuvat vapaaehtoispohjaisesti ja epäsäännöllisesti, silloin kun tulee tarve yhteiselle keskustelulle ja toiminnalle. Taloushallinnon ohjelmistofoorumin yhteistyötä koordinoi johtava asiantuntija Janne Fredman. Palkkahallinnon toimijoiden ja ohjelmistotalojen foorumia taas kutsuu koolle johtava asiantuntija Eija Männistö.

”Foorumien kautta Taloushallintoliitto saa tärkeää tietoa ohjelmistokentältä. Osallistujat taas saavat yhdessä organisoitua viestintää ja edunvalvontaa, joka hyödyttää niin ohjelmistotuottajia kuin tilitoimistoja ja yksittäisiä taloushallinnon ammattilaisia”, Fredman kiteyttää foorumien toiminnan hyötyjä.

”Taloushallintoliitto on luonnollinen toimija kokoamaan yhteen tämänkaltaisen laajan ohjelmistotalojen yhteistyöverkoston.”

Lisätietoa ohjelmistofoorumeista löytyy täältä.

Lue lisää aiheesta

Hallitus ja asiantuntijaryhmät
Taloushallintoliitossa ja Tili-instituuttisäätiössä toimii aktiivisesti alan ammattilaisista koostuvia erilaisia kokoonpanoja ja asiantuntijaryhmiä, jotka kehittävät toimialaa, alan pätevyyksiä sekä Taloushallintoliiton toimintaa. Asiantuntijaryhmät ovat jäsenille väylä vaikuttaa ja tuoda oma ammattitaito ja työpanos liiton päivittäisiin projekteihin.