Asiantuntijaryhmät

Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmässä jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa koko alan kehittymiseen.

Henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijaryhmä

Alan käytännön osaajille, joilla on hallussa joko palkkahallinnon tai henkilöstöhallinnon substanssiasiat tai järjestelmät sekä vaikkapa palkka-/hr-alan esimiestyön ammattilaisille mielenkiintoinen asiantuntijaryhmä, jossa keskustellaan laaja-alaisesti alasta.

Alati muuttuvat säännökset, tulevaisuuden näkymien pohdinnat alan asiantuntijoiden osaamistarpeista, koulutusten suunnittelu ja oman mielenkiinnon mukaan myös itse kouluttaminen antavat ryhmän jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa koko alan kehittymiseen. Esimerkiksi Hyvä palkkahallintotapa -opas on suunniteltu ja toteutettu asiantuntijaryhmän toimesta. Opas onkin otettu hyvin vastaan ja saanut kiitosta käytännönläheisyydestään.

Asiantuntijaryhmä julkaisee säännöllisesti myös palkkablogia ja podcastia.

Kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmässä keskustellaan laaja-alaisesti kirjanpidon ja verotuksen yksityiskohdista ja säännösten soveltamisesta sekä käytännön taloushallinnon prosesseista. Otamme ryhmän keskusteltavaksi ja pohdittavaksi niin lakimuutosten vaikutukset kuin myös esimerkiksi yksittäiset Taloushallintoliiton jäsenten keskuudesta nousseet vaikeat mutta kiinnostavat soveltamiskysymykset.

Tarvittaessa lähdemme mm. edistämään yhtenäisiä käytäntöjä eri viranomaistahojen ja muiden taloushallinnon alan järjestöjen kanssa käytävin keskusteluin. Esimerkkeinä asiantuntijaryhmän tekemästä työstä ovat tilinpäätöksen liitetietomallit pien- ja mikroyrityksille, ohjeistus tase-erittelyjen laatimiseksi sekä Tilisanomiin ryhmätyönä laaditut artikkelit – esim. “Miten yritys ja tilitoimistot valmistautuvat tilintarkastukseen” (Tilisanomat 9.3.2022).

Ryhmän jäsenillä on osaamista niin kirjanpidon ja verotuksen saralta, että prosessi- ja ohjelmistonäkökulmasta!

Kysy lisää:

Eija Männistö, puh. 0400 574768
eija.mannisto@taloushallintoliitto.fi

Markku Ojala, puh. 050 5867973
markku.ojala@taloushallintoliitto.fi

Janne Fredman, puh. 050 597 0223
janne.fredman@taloushallintoliitto.fi

“Ryhmien toiminta perustuu osallistujien intoon sekä monipuoliseen ja erilaiseen asiantuntemukseen. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea ja olla mukana kaikessa. Käsittelemme jäsenneuvontaan, tiedotukseen ja koulutussuunnitteluun liittyviä kiinnostavia ja koukuttavia teemoja joustavasti ja sopivalla kokoonpanolla nokikkain tai Teamssilla.

Parasta työryhmissä on päästä jakamaan osaamistaan ja tuulettamaan pääkoppaansa muiden lajista kiinnostuneiden kanssa.

Työryhmien kautta sinulle aukeaa hyvä väylä tarjota osaamistasi esimerkiksi koulutuksiimme ja julkaisukanaviimme.

Aikasi korvaamme kokouspalkkiolla tai tuntiperusteisella korvauksella esimerkiksi selvitys- tai kirjoitusurakoissa.”

Asiantuntijaryhmät ovat jäsenille väylä vaikuttaa!

Hallituksen ja asiantuntijaryhmien kokoonpanot