Esittelyssä henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijaryhmä

Esittelemme uudessa juttusarjassa Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmiä: Keitä on mukana kehittämässä tilitoimistoalan toimintaa, mitä eri ryhmissä tehdään ja mitkä ovat keskeisiä teemoja Sarjan aloittaa henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijaryhmä.

Taloushallintoliitossa on vuosien ajan toiminut asiantuntija­ryhmä, joka on työskennellyt palkka- ja henkilöstöalan toiminnan kehittämiseksi. Ryhmän nimi ja kokoonpano ovat ajan saatossa muuttuneet, mutta aina toiminnan lähtökohtana on ollut koko alan edunvalvonta ja asiantuntijoiden osaamisen ja toiminta­tapojen kehittäminen tilitoimistoissa.

Vuoden vaihteessa asiantuntijaryhmä sai uuden puheenjohtajan, Niina Asujamaan, joka tulee keskikokoisesta tilitoimistosta Pohjanmaalta. Jokainen puheenjohtaja tuo tullessaan uusia tuulia ja uusia ajatuksia, jotka näkyvät siinä mitä ryhmässä tehdään. Aiemmin puheenjohtajana toiminut Jari Seppä siirtyi Taloushallintoliiton toimitusjohtajan ruoriin luotsaamaan tilitoimistoalaa näköalapaikalta.

Alan kehityksessä mukana

Automaation, robotiikan ja jopa tekoälyn rantautuminen alalle on puhututtanut paljon tilitoimistoissa. Käytännössä osassa tilitoimistoja hyödynnetään laajasti palkkahallinnossa ja HR:ssä ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia, ja osa tilitoimistoista on valinnut linjan, jossa käytetään edelleen perinteisempiä toimintatapoja. Asiantuntijaryhmän viime toimikaudella tekemässä Hyvä palkkahallintotapa -oppaassa on huomioitu molemmat tavat, koska tilitoimistoilla on erilaisia strategioita liiketoiminnassaan. Opas onkin saanut kiitosta käytännönläheisyydestään kuvatessaan palkkahallinnon hyviä toimintatapoja.

Tulorekisterin eteen ovat asiantuntijaryhmässä toimineet työskennelleet vuosien varrella paljonkin. Tulorekisteriä on ollut saattelemassa vahvasti maailmaan liiton entinen hallituksen puheenjohtaja Vuokko Mäkinen. Myös asiantuntijaryhmässä toimineet jäsenet ovat osallistuneet eri tulorekisterin työryhmiin, pitkäaikaisena jäsenenä Riikka Lehtinen on tuttu nimi Verohallinnossa, ja itsekin olen jo ennen Taloushallintoliitossa työskentelyäkin saanut olla pitkään mukana. Tulo­rekisteriä kehitetään edelleen. Ilmoittamisen käytännöt puhuttavat ja niihin onkin saatu aikaiseksi muutoksia jo sen parin vuoden aikana, jonka rekisteri on nyt ollut käytössä. Muutosten eteenpäinviemisessä Taloushallintoliitolla on jatkossakin oma osansa, myös tiedon tuottajien kehityskohteiden koordinoijana.

Osaamisen ylläpitäminen muuttuvalla alalla

Niina Asujamaa tuo puheenjohtajana voimakkaasti esiin palkka- ja henkilöstöalan osaamistarpeita ja alalla toimivien työn­tekijöiden kouluttautumista muuttuviin toimintatapoihin. Kuluvalla toimikaudella hänen johdollaan asiantuntijaryhmä panostaakin koulutussuunnitteluun. Alalla tarvitaan koulutusta niin alalle tuleville, ammattilaisille kuin asiantuntijoiksi erikoistuville henkilöille. Myös PHT-pätevyyden edellytyksenä on ammattitaidon yllä­pitäminen ja kehittäminen.

– Palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävät muuttuvat ohjelmistojen automaatiokehityksen myötä, vaikka enemmän puhutaankin taloushallinnon työtehtävien muuttumisesta. Palkanlaskennan prosessien automatisoituminen ja viranomais­raportoinnin muutokset ovat tuoneet uusia osaamisvaatimuksia palkanlaskennan työhön. Silti palkkahallinnon osaamista tarvitaan edelleen, vaikka prosessien automaatio­aste kasvaa, Asujamaa kertoo.

Lakisääteisen palkanlaskennan lisäksi useat tilitoimistot tekevät jo nykyisin ainakin joitain henkilöstöhallinnon palveluita asiakkailleen. Ne tekevät esimerkiksi poissaolojen ja työajan seurantaa, päivärahahakemuksia ja tarkastavat vaikkapa työsopimusten oikeellisuuden. HR-palvelut vaativat kuitenkin omaa osaamista, jota on kehitettävä. Asiantuntijaryhmässä mietitään sopivia koulutuksia, joiden avulla palkkahallinnossa työskentelevät voivat omaa osaamistaan tältä osin kehittää ja tilitoimistot laajentaa palvelutarjontaansa.

– HR-osaamisen rooli tulee korostumaan palkkahallinnon palvelutarjonnassa. Tulevaisuudessa laadukkaat HR-toiminnot ovat yhä useammalla toimijalla merkittävä kilpailutekijä. Osalla tilitoimistoja ne ovat jo nyt. Tämä koskee niin työnantajia, työntekijöitä kuin koko toimialaa.

Asiantuntijaryhmän terveiset tilitoimistoille

– Koska talous- ja palkkahallintoala kilpailevat osaajista, on tilitoimistojen panostettava oman palvelutarjonnan ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Alalla toimiville on saatava luotua mielenkiintoisia tehtävänkuvia, jotta asiantuntijat viihtyvät tilitoimistossa, Niina Asujamaa toteaa koko asiantuntijaryhmän puolesta.

Jäseniä erilaisista toimistoista

Asiantuntijaryhmässä toimii jäseniä eri kokoisista tilitoimistoista.

– Henkilöillä on erilaisia taustoja ja erityisosaamista, joista yhdessä muodostuu monialainen ja timanttinen osaaminen, ryhmän jäsen Annika Salo toteaa.

Niina Asujamaa, puheenjohtaja

Toimin liiketoimintajohtajana Vaasa VIICON Oy -nimisessä tilitoimistossa, joka on liittynyt osaksi Rantalainen -konsernia vuoden 2021 alusta alkaen. Osan työuraani olen työskennellyt tilitoimistoissa, osan taas talouspäällikkönä ja talousjohtajana teknologiateollisuuden alan yrityksissä. Aina tehtäviini on liittynyt myös palkkahallinnon ja HR:n toimintoja ja palveluja.  Asiantuntijatyöryhmän tehtävät koen erittäin tärkeäksi liiton ja koko ammattikunnan kannalta. Meille alan toimijoille on tärkeää saada toimialalle uusia nuoria osaajia kasvamaan ja kehittymään.

Annika Salo

Toimin pitkän linjan perheyhtiö TW-Laskentapalveluissa palkkapalveluiden kehityspäällikkönä. Minulla on ollut ilo olla tällä alalla yli viidentoista vuoden ajan. Minulla on näkemystä aina ruohonjuuritason palkanlaskennasta palveluiden suunnitteluun ja kehitykseen, asiakkuuksien hoitoon sekä tekniseen kehitykseen: automaatio, RPA sekä analytiikka. Oma mielenkiintoni kohdistuu erityisesti tekniseen kehitykseen sekä asiantuntevaan ja joustavaan palveluun, tulevaisuudessa molempia tarvitaan. Alalla toimivat ovat vaativia asiantuntijatehtäviä tekeviä hienoja ammattilaisia!

Riikka Lehtinen

Olen yrittäjä Tilitoimisto Finansia Ky:ssä, koulutan ja teen talous- ja palkkahallinnon tehtäviä. Käytännön kokemus ja vahva kouluttajatausta, tilitoimistojen ja niiden asiakkaiden ongelmat ovat tuttuja. Yhä enemmän tarvitaan oma-aloitteista kykyä neuvoa. Palvelun tarve kasvaa samalla kun rutiinit automatisoidaan. Ala on mielenkiintoinen ja alati muuttuva, osaajilla on kysyntää. Jokaiselle, joka miettii palkka- tai henkilöstöhallintoa ura­valintanaan, suosittelen ehdottomasti – mielenkiintoista tehtävää riittää.

Maija Heiniö

Työskentelen Aditrolla palkka- ja HR palveluiden myynnin tuessa, palveluiden substanssin asiantuntijana. Tällä hetkellä olen perhevapaalla tammikuussa syntyneen vauvan kanssa, mutta toimin asiantuntijaryhmässä myös perhevapaani aikana. Olen toiminut erilaisissa palkka- ja hr-palveluiden esimies-, asiantuntija- ja kehitystehtävissä. Automatiikka, robotiikka ja tekoäly tulevat muuttamaan alaa ja työtehtäviä merkittävästi, mutta palvelua tuotetaan jatkossakin ihmiseltä ihmiselle ja arvoa luo asiakkaan tarpeiden täyttäminen ja ylittäminen. Ala on kiinnostava ja muutos jatkuvaa, joten omaa osaamista kannattaa kehittää.

Mervi Nieminen

Toimin Palvelujohtajana Accountorilla Espoossa. Ennen Accountoriin yhdistymistä toimin HR4:llä palkkapalveluissa ja lähellä HR-palveluiden rajapintaa. Palkkis on ollut aina innostava kokonaisuus. Saamme miettiä soveltamisvaihtoehtoja eri näkökulmista, ja usein se vaatii ideointia myös järjestelmien hyödyntämiseksi esimerkiksi laadunvarmistamisessa. Työtehtävät muuttuvat yhä vahvemmin kohti asiakaspalvelu- ja asiantuntijarooleja. Haluan olla mukana varmistamassa, että kokeneetkin ammattilaiset voivat edelleen kasvaa kohti muuttuvia rooleja ja että huolehdimme osaamisen siirrosta uusille asiantuntijoille.

Maria Backman

Työskentelen palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijana Gallantissa, johon Leppävaaran laskenta yhdistyi. Työssäni neuvon palkka- ja henkilöstöhallinnon sekä työsuhdeasioiden erityiskysymyksissä yrityksiä ja yrittäjiä. Vastaan tulee usein tilanteita, jotka vaativat selvittelyä sekä toimintatapojen kehittämistä. Asiakkaille työskentely auttaa tekijöitä pysymään ajan hermolla tilitoimistoalalla. HR-prosessien kehittäminen on useissa yrityksissä ajankohtaista, ja se vaatii omaa osaamista, johon palkkahallinnossakin voi kouluttautua.

Eija Männistö, Taloushallintoliiton edustaja asiantuntijaryhmässä

Pitkä kokemus tilitoimistossa erityisesti palkkahallinnon ja sen kehittämisen parissa ennen Taloushallintoliitossa työskentelyä antaa nykyiseen työhön käytännönläheisen otteen. Osaamisen kehittäminen, kouluttaminen ja asiantuntijuuden ylläpitäminen ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimintatapojen kehittäminen ja niihin liittyvät prosessit ovat monelle tilitoimistolle haastavia, ja näistä jaksankin keskustella aina. Ala muuttuu ja tekijät sen mukana – osaamista on ylläpidettävä.

Tiesithän, että Taloushallintoliiton toimintaan voi hakeutua mukaan?

Laita tietoa itsestäsi ja kiinnostuksen kohteesi tilitoimistoalan kehittämiseksi info@taloushallintoliitto.fi.

Taloushallintoliitossa toimivia asiantuntija­ryhmiä ovat

 • Henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijaryhmä
 • Kirjanpidon ja verotuksen
  asiantuntijaryhmä
 • Tarkastuslautakunta
 • PHT-tutkintovaliokunta
 • KLT-tutkintovaliokunta
 • Hallitus
 • Vaalivaliokunta
 • Tili-instituuttisäätiön pätevyyslautakunta
 • Tili-instituuttisäätiön hallitus

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 2/2021.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.