Palkkablogi

Palkkablogi: Minkälaisella taustalla taloushallinnon alalle töihin?

Alkuvuoden aikana Palkkablogissa tutustutaan erilaisiin rooleihin ja työnkuviin palkka- ja henkilöstöhallinnossa. Haluamme nostaa esiin monipuolisia tarinoita sekä harjoittelijan näkökulmasta että kokeneiden konkareiden suusta. Mitkä ovat ne asiat, jotka saavat päivä toisensa jälkeen innostumaan ja toisaalta mitkä asiat saivat alun perin kiinnostumaan työstä taloushallinnon parissa?

Kevään blogien tavoitteena on tuoda ammattikuntaa näkyväksi, sillä työnkuvat ovat muuttuneet vuosien saatossa hurjasti! Tässä blogissa ja podcast-jaksossa omasta työstään kertovat Anu Rönn, joka toimii Palkkahallinnon Palvelupäällikkönä Tilipalvelu Rantalaisella sekä Maria Koskenmaa, jonka työnkuva EMU Growth Partnersilla on Payroll Specialist / Content Creator.

Minkälaisella taustalla ja koulutuksella taloushallinnon alalle?

Taloushallintoalalle tullessa omat juuret saattavat olla missä vain. Koskaan ole liian myöhäistä vaihtaa alaa, jos mielenkiinto herää taloushallintoalaa kohtaan. Myös meidän reittimme eivät ole kulkeneet suoraan tilitoimistomaailmaan.

”Minun juuret ovat ravintola-alalla. Opiskelin ensimmäiseksi kaksoistutkinnon eli valmistuin ylioppilaaksi ja ravintolakokiksi Kuopiossa. Huomasin aika pian valmistumisen jälkeen, että omat mielenkiinnon kohteet ovat enemmän laskennassa, joten hain seuraavaksi Haaga-Heliaan tradenomikoulutukseen, jossa suuntauduin ulkoiseen laskentatoimeen ja tällä tiellä ollaan edelleen. Tällä alalla kehittymismahdollisuudet ovat loputtomat! ” kertoo Maria Koskenmaa.

”Minä ehdin työskennellä hetken leipomoalalla ja kokeilla muutamia muitakin työtehtäviä ennen tilitoimistoalalle päätymistä. Opiskelin tradenomiksi suuntautuen johtamiseen ja HR:ään. Löysin kuitenkin palkkahallinnon puolelta kokemuksen kautta oman paikkani. Alan monipuolisuus ja haastavuus kiinnostivat. Tällä alalla on osattava todella paljon erilaisia yksityiskohtia niin laista, työehtosopimuksista, ulkomaan asioista kuin erilaisista järjestelmistäkin” kertoo Anu.

Minkälaisia koulutustaustoja alalla työskentelevillä on?

Anu Rönn

Henkilöstö- ja palkkahallinnossa tapahtuu koko ajan. Joka vuosi tulee uusia lakeja, joista pitää olla tietoinen ja tiedottaa asiakkaita. Tämän lisäksi työehtosopimukset päivittyvät ja tarvittavat muutokset esimerkiksi yleiskorotusten osalta täytyy tehdä joskus nopeallakin aikataululla. Työ tällä alalla vaatii jatkuvaa kouluttautumista, joka tekee alasta mielenkiintoisen. Eri työtehtävät vaativat myös erilaisia koulutuksia ja myös omat mielenkiinnon kohteet vaikuttavat siihen minkälaisia koulutuspolkuja työuran edetessä tulee vastaan.

”Minulle suurimpana koulutuksena alaan liittyen tulee mieleen Taloushallintoliiton PHT-tutkinto, jonka halusin suorittaa heti, kun se oli vaan työkokemusvuosien osalta mahdollista. Tämän lisäksi toki omaa ammattitaitoa tulee jatkuvasti pidettyä yllä sisäisillä sekä ulkoisilla koulutuksilla. Viime vuonna osallistuin muun muassa Taloushallintoliiton PHT-risteilylle sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon päiville. ” kertoo Maria.

”Myös minä nautin jatkuvasta osaamisen kehittämisestä, ja siitä on tullut osa arkea. Olen Marian tapaan suorittanut myös PHT-tutkinnon ja pidän tutkintoa tärkeänä asiana alan ammattitaidon kannalta. Lisäksi olen suorittanut työn ohessa muun muassa johtamisen erikoisammattitutkinnon, ratkaisukeskeisen valmentajan tutkinnon ja liiketoiminnan kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Lisäksi tällä hetkellä opiskelen HR-asiantuntijan tutkintoa. Minulle tärkeää on löytää aina jotain uutta opittavaa ja toisaalta nautin myös suunnattomasti siitä, että pystyn auttamaan muita heidän polullaan eteenpäin ja oivaltamaan asioita” hehkuttaa Anu.

Miten päästä alan työtehtäviin?

Monien opiskelijoiden mukaan yksi haastavammista asioista tällä alalla on itse alalla pääseminen eli harjoittelupaikan löytäminen. Tämä oli myös Marian mukaan haasteena jo hänen opiskeluaikoinaan.

Maria Koskenmaa

”Harjoittelupaikkoja oli todella vähän tarjolla ja niihin oli todella paljon hakijoita. Mielestäni on tärkeää saada harjoittelupaikka sellaisesta ympäristöstä missä haluaa tulevaisuudessa tehdä töitä, sillä se on ainoa paikka missä sitä tärkeää käytännön kokemusta voi saada. Kävin muutamissa tilitoimistoissa haastattelussa, mutta en saanut paikkaa ja lopulta päädyin tekemään kaksi ensimmäistä harjoittelua erinäisissä sihteerin hommissa. Tämän jälkeen pääsin onneksi kesätyöhaun kautta Vantaan kaupungille henkilöstöpalvelusihteeriksi. Oman kokemuksen mukaan palkanlaskijan työt oli hyvä aloittaa tällaisessa ympäristössä, jossa oli käytössä vain yksi työehtosopimus ja prosessit todella selkeitä. Tämä antoi loistavat lähtökohdat siihen, kun lopulta aloitin työt tilitoimistomaailmassa.”

Samaa muistelee myös Anu:

”Muistan itsekin kokeneeni, että harjoittelupaikkojen saaminen opiskeluaikoina oli haastavaa. Pääsin onnekseni Vantaan Kaupungille henkilöstöpalvelusihteeriksi, jossa pääsin oppimaan paljon perusasioita. Sitten kävikin hyvä tuuri, kun hieman ennen valmistumista pääsin tilitoimistoon palkanlaskijan kesätöihin ja sitä kautta aukeni ura tällä alalla.”

Minkälaisia työtehtäviä alalla on?

Hr- ja palkkahallinnosta löytyy monipuolisesti eri työtehtäviä. Ja voit olla varma, että mikään työpäivä ei ole samanlainen. Omalla aktiivisuudella on iso merkitys siihen minkä tyyppisiä työtehtäviä pääsee tekemään, sillä aina on tarvetta monipuoliselle osaamiselle. Nyt pääsette kurkistamaan mitä kaikkia konkreettisia työtehtäviä palkkahallinnosta löytyy.

”Payroll Specialistin työpäivät koostuvat palkanlaskennan työtehtävistä, johon liittyy palkka-aineiston käsittelyä tes- ja lakitulkintaa, viranomaisilmoituksia ja kansainvälisten tilanteiden selvittelyä. Palkka-aineiston käsittely pyritään tekemään mahdollisimman automaattisesti joko palkkajärjestelmään ladattavalla csv-tiedostolla tai ohjelmien välisellä suoralla integraatiolla. Minua kiinnostaa kaikenlainen kehittäminen ja pyrin minimoimaan manuaaliset työtehtävät. Uskon, että automaation avulla työ muuttuu paljon mielekkäämmäksi ja myös virheiden mahdollisuudet vähenevät. Kun rutiinitehtävät ovat minimissä, niin voin keskittyä työssäni enemmän neuvontaan ja antamaan lisäarvopalveluita asiakkaille.

Yksi todella mielenkiintoinen osa työtäni on myös asiantuntijakirjoitusten ja sosiaalisen median sisällön tekeminen tilitoimiston myynnin ja markkinoinnin tukemiseksi. Minulla on vahva tausta blogimaailmasta, sillä olen tehnyt sisällöntuotantoa ja blogiartikkeleita jo 10-vuotta. On siis todella mahtavaa, että olen päässyt yhdistämään nämä kaksi suurta intohimoa! ” hehkuttaa Maria.

”Palvelupäällikön rooli palkkahallinnossa on mielenkiintoinen ja monipuolinen. Koskaan ei tule vastaan täysin samanlaista päivää kuin joku toinen. Tässä työssä pääsee myös tapaamaan paljon erilaisia asiakkaita, joka on työni yksi parhaimpia puolia. Lisäksi nautin prosessien kehittämisestä, jota pääsee myös palvelupäällikön roolissa tekemään monipuolisesti. Käytännössä päävastuuni on vastata vastuualueeni asiakkaiden tyytyväisyydestä ja palkanlaskennan sujumisesta. Myös ihmisten johtaminen ja tulosjohtaminen ovat iso osa työnkuvaani. Itselle ihmiset ovat lähellä sydäntä, joten nautin työyhteisön kehittämisestä ja vahvan me-hengen luomisesta yhdessä oman tiimini kanssa. Ihmisten johtamisessa on parasta päästä näkemään yksilöiden ja sitä kautta myös tiimin kasvutarinaa. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi pääsen myös hoitamaan vastuualueeni osalta muun muassa rekrytointia ja perehdytystä, joten myös HR:ään liittyvät asiat ovat osa työnkuvaa. Tämä on positiivinen asia, koska jo nuorempana opiskelemani tradenomin tutkinnon yhteydessä huomasin, että henkilöstöhallinto kiinnostaa minua kovasti. Organisoin ja aikataulutan myös mielelläni asioita, joten olen päässyt työssäni tekemään myös projektipäällikön tehtäviä. Nämä ovat olleet mielenkiintoisia, koska niissä pääsee vetämään myös haastavia projekteja eteenpäin ja työn tuloksen näkee konkreettisesti” kertoo Anu.

Mikä alalla on parasta?

Tärkeintä työssä on, että siihen löytyy paloa ja tulee fiilis, että tämä on just se ala millä haluan tehdä töitä. Tässä pieni katsaus siihen minkälaiset asiat saavat heräämään joka aamu positiivisella fiiliksellä työpäivään.

Marialle yksi tärkeimmistä asioista on asiakaslähtöinen palvelu. On mahtavaa, kun saa autettua asiakasta esimerkiksi löytämään juuri oikeanlaisen työajanseurantajärjestelmän heidän tarpeitansa varten, joka nopeuttaa sekä asiakkaan palkkamateriaalin keräämistä että myös tilitoimiston arkea.

Tilitoimisto työskentelyssä on myös se hyvä puoli, että pääsee tekemään töitä yhdessä huikeiden tyyppien kanssa. Kun on iso porukka ammattilaisia, niin haastavia tilanteita ei tarvitse itse ratkaista ja myöskään tuuraustilanteita ei tarvitse stressata. Vaikka töitä tehdäänkin monesti etänä, niin se yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeää ja meillä esimerkiksi EMUlla on säännöllisesti kaikkea kivaa yhteistä tekemistä ja esimerkiksi juuri tammikuussa me käytiin yhdistetylle työ-ja/vapaa-ajan reissulle Rukalle ja tälle helmikuulle on varattuna skumppajoogaa. On todella tärkeää, että työkavereiden kanssa pystyy tekemään myös muuta kuin työasioita, sillä se lisää todella paljon yhteenkuuluvuutta, kun on niitä yhteisiä kokemuksia mitä muistella. ”

Samaa asiaa hehkuttaa myös Anu:

”Kyllä etenkin loistava ilmapiiri tiimissä ja ihanat ihmiset ympärillä saa innostumaan. Hyvä huumorintaju, jota meillä ainakin riittää, on myös yksi tärkeä asia, miksi nautin työstäni. Kun työkavereiden kanssa saa päivittäin nauraa asioille, antaa se sopivaa vastapainoa tarkkuutta ja vastuuta vaativissa työtehtävissä. Meillä myös järjestetään yhteistä tekemistä, jolla vahvistetaan yhteenkuuluvuutta. Joulukuussa vietettiin pikkujouluja Vanajanlinnassa, keväällä olemme lähdössä porukalla Tallinnaan parin päivän seminaariin ja oman toimiston väellä suunnittelemme muun muassa festariteemaisia juhlia alku kesälle. Toki isompien juhlien lisäksi tärkeintä on työpäivien ja asioiden jakaminen yhdessä ihanien kollegoiden kanssa”

Miltä alan tulevaisuus näyttää?

Tulevaisuudessakin taloushallintoala tarjoaa varmasti mielenkiintoisia haasteita ja muuttuvia tilanteita. Tämä on ala mihin ei varmasti pääse kyllästymään. Työnkuva muuttuu nopeaan tahtiin perusrutiinitöistä yhä enemmän konsultoivaksi asiantuntijatyöksi, mikä vaatii muun muassa jatkuvaa koulutusta. Omaa työuraa pääsee muokkaamaan itselle mieluisaan suuntaan ja muun muassa vapaasta etätyöskentelystä tullaan tulevaisuudessakin monessa paikassa nauttimaan.

Jos haluat alalle, jossa haasteita ja monipuolisuutta riittää, mutta samaan aikaan vapautta tehdä työtä mistä päin tahansa, voisi taloushallinnon ala olla oiva vaihtoehto. Ala ei myöskään vaadi pitkää koulutusta ennen työuran alkua. Lyhyellä koulutuksella pääsee alkuun, työn ohessa tekemällä ja kouluttautumalla voi kehittää itsestään palkkahallinnon vahvan asiantuntijan.

Kevään aikana esittelemme muun muassa tarkemmin uran alkupuolella olevia henkilöitä sekä henkilöstöhallinnon tehtävissä työskentelevän työnkuvaa.

Lue lisää Palkkablogeja