Uutiset ja tiedotteet

Henkilöstörahaston voi perustaa nyt myös pienissä yrityksissä

Huhtikuun alusta voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan henkilöstörahastojen perustaminen on mahdollista entistä pienemmissä yrityksissä. Henkilöstörahaston voi nyt perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto on vähintään 100 000 euroa. Nykyisin henkilöstörahaston perustaminen edellyttää vähintään kymmentä työntekijää ja yli 200 000 euron liikevaihtoa.

Henkilöstörahaston voi jatkossa myös perustaa, vaikka yrityksen henkilöstön määrä tai liikevaihto ei aluksi täyttäisikään vaatimuksia. Tämä koskee tilanteita, joissa olosuhteisiin nähden voidaan pitää ilmeisenä, että vaatimukset tulevat täyttymään henkilöstörahaston kolmen ensimmäisen täyden tilikauden aikana. Poikkeus koskee vain vuoden 2022 aikana perustettuja uusia yrityksiä.

Lue lisää Tilisanomista

Henkilöstörahaston voi nyt perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto on vähintään 100 000 euroa. Rahasto-osuus voidaan siirtää toiseen henkilöstörahastoon työpaikan vaihtuessa: tästä ei synny henkilölle verotettavaa tuloa.

Aiheesta on julkaistu erittäin kattava kirjoitus myös Tilisanomissa 3/2023, joka ilmestyi toukokuussa. Aiheen perkaa läpi verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja Janne Myllymäki.

Lakimuutoksen myötä myös vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät voivat perustaa henkilöstörahastoja. Jatkossa rahasto-osuus voidaan siirtää toiseen henkilöstörahastoon työpaikan vaihtuessa. Samalla muutettiin tuloverolakia niin, ehdotetaan samalla lisättäväksi nimenomainen säännös, jonka mukaan rahasto-osuuden siirto voi tapahtua veroseuraamuksitta.

Useamman yrityksen yhteisiä henkilöstörahastoja on mahdollista perustaa, kun yrityksillä on keskenään sellainen taloudellinen tai toiminnallinen yhteys, että järjestelyä voidaan pitää henkilöstörahaston hoitamisen ja henkilöstörahaston jäsenten kannalta tarkoituksenmukaisena. 

Rahasto-osuus voidaan jatkossa siirtää toiseen henkilöstörahastoon työpaikan vaihtuessa. Tuloverolakiin on lisätty nimenomainen säännös, jonka mukaan siirrosta ei aiheudu veroseuraamuksia.

Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi yrityksen sille suorittamia tulos- tai voittopalkkioita ja muita henkilöstörahastolain mukaisia varoja. Henkilöstörahastoja oli maamme yrityksissä vuoden 2021 lopussa 264 kappaletta. Vuonna 2020 niiden piirissä oli 130 210 henkilöä. Rahastot saivat henkilöstörahastoeriä vuoden 2020 aikana yhteensä noin 95 miljoonaa euroa ja rahastojen pääomat olivat yhteensä noin 616 miljoonaa euroa.

Rahastojen määrä on ollut viime vuosina kasvussa ja lakimuutoksen myötä niiden määrän odotetaan kasvavan edelleen.

Lisää Kanavan uutisia