Alan parasta koulutusta

Pian juhlitaan ensimmäisiä TNT-asiantuntijoita

Syksyllä 2022 myönnetään ensimmäisille ammattilaisille oikeus TNT-nimikkeen käyttöön. Kyseessä on KLT- ja PHT-pätevyyksien rinnalle tuleva kolmas pätevyys, jolla talouden suunnittelun ja yritysneuvontapalveluiden ammattilaiset voivat osoittaa ammattitaitonsa. 

Taloushallintoliitto käynnisti haun ensimmäiseen TNT-pätevyyden suoritukseen keväällä 2022, ja mukaan ilmoittautui 85 alan osaajaa. Hakijat etenevät kohti pätevyyttä kolmivaiheisen prosessin kautta. Ensimmäinen vaihe on työnäytteiden raportointi, ja elokuussa oli vuorossa kirjatentti. TNT-suoritukseen sisältyvän lopputyön osallistujat toimittavat liitolle alkusyksyn aikana. Kun kaikki kolme osiota on hyväksytysti suoritettu, Taloushallintoliitto myöntää hakijalle TNT-pätevyyden. 

PSST….

Teimme Taloushallintoliitossa kaksinverroin historiaa 29.8.2022, kun järjestimme kaikkien aikojen ensimmäisen TNT-tentin – ja ensimmäistä kertaa täysin sähköisenä.

Jatkossa kaikki pätevyystentit, myös KLT ja PHT, ovat sähköisiä eli ne voi tehdä etänä, vaikkapa kotisohvalla istuen.

Tili-instituuttisäätiön hallinnoima uusi TNT-pätevyys (talouden suunnittelun ja yritysneuvontapalveluiden tutkinto) vastaa taloushallintoalan uusiutuviin ja laajeneviin osaamistarpeisiin. Se on suunnattu asiantuntijoille, jotka haluavat osoittaa erikoisosaamisensa taloushallintoalan konsultatiivisissa työtehtävissä. Uusi pätevyys on lajissaan ainutlaatuinen maailmassa, mutta hieman saman tyyppisiä neuvontapalveluiden sertifiointeja ja tutkintoja on ollut pidempään käytössä jo muualla. 

TNT-tentin sisällöt mittaavat asiantuntijoiden osaamista muun muassa sisäisessä laskennassa, talouden suunnittelussa, liiketoiminnan vastuullisuudessa, tiedolla johtamisessa sekä yritystoiminnan muutostilanteiden läpiviennissä. 

Osaaminen hankitaan työn kautta 

KLT- ja PHT-pätevyyksien tavoin TNT-pätevyyden edellyttämä osaamistaso saavutetaan alan työtehtävissä ja ammatillista osaamista kartuttamalla. Pohjakoulutuksena vaaditaan soveltuva yliopisto-, YAMK- tai AMK-tutkinto, ja tarvittavaa osaamista kerryttää kokemus esimerkiksi talouspäällikön, tilitoimistojohdon, controllerin tai liiketoimintakonsultin tehtävissä. Lähtökohtaisesti TNT-suoritukseen osallistuminen on ajankohtaista aikaisintaan siinä vaiheessa, kun työkokemusta talouden neuvonta-, suunnittelu- ja konsultointitehtävistä on kertynyt useamman vuoden verran. 

Omaa osaamistaan voi kartuttaa ja suoritukseen valmistautua myös erilaisten koulutusten kautta. Esimerkiksi Taloushallintoliiton viime vuosina järjestämä Business Advisor -koulutusohjelma on ollut hyvä väylä vahvistaa tentissä tarvittavaa osaamista. Business Advisor on poistumassa koulutustarjonnasta, ja se korvautuu syyskaudella 2022 käynnistyvällä Talouden suunnittelun palvelukehittäjä -valmennusohjelmalla. 

Taloushallintoliitto on aktiivisesti kehittämässä myös koulutustarjontaa, jonka avulla TNT-pätevyyden suorittaneet voivat ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan. 

TNT-pätevyys tuli jäädäkseen 

Taloushallintoliiton tavoitteena on järjestää TNT-tentti jatkossa vuosittain. Vuoden 2023 tenttiin haku käynnistyy Taloushallintoliiton verkkosivuilla ensi keväänä. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. 

TNT-tenttiin osallistuminen ja pätevyyden ylläpitäminen on hinnoiteltu samalle tasolle KLT- ja PHT-pätevyyksien kanssa. Tänä vuonna tenttiin osallistuminen kustantaa 245 euroa ja pätevyyden ylläpidon vuosikustannus on 75 euroa. 

Teksti: Tuomas Lehtonen