Uutiset ja tiedotteet

Jäsenkokouksen päätökset: Täsmennyksiä jäsenvaatimuksiin

Taloushallintoliiton jäsenet kokoontuivat kevätkokoukseen Kesäpäivillä Lappeenrannassa 7.6.2022. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa sääntömuutoksia.

Taloushallintoliiton jäsenet hyväksyivät hallituksen ehdottamat muutokset yhdistyksen sääntöihin. Sääntömuutokset on hyväksyttävä myös toisessa jäsenkokouksessa ennen kuin ne astuvat voimaan. Seuraava jäsenkokous on syksyllä 2022.

Hyväksytyt muutokset sääntöihin

Varsinaisen jäsenen jäsenyysvaatimukset:

Jäseneksi voidaan hyväksyä vain hakija, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 1) Sitoutuu noudattamaan taloushallintopalvelualan hyvää tapaa. 2) Hyväksyy yhdistyksen hallituksen valvonnan ja toiminnan tarkastukset yhdistyksen hallituksen päättämällä tavalla.

Kunniapuheenjohtajan valinta:

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua hallituksen päätöksellä henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä.

Vaalivaliokunnan valinta syyskokoukselle:

Siirretään kevätkokouksen asialistalta syyskokouksen asialistalle kohta: “Valitaan neljä jäsentä vaalivaliokuntaan valmistelemaan seuraavan kevätkokouksen henkilövalintoja.”

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi:

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi. Puheenjohtajaa ei voida valita kahta peräkkäistä kaksivuotiskautta pidemmäksi ajaksi.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistettiin

Jäsenkokous vahvisti myös Taloushallintoliiton talousarvion ja toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa esiteltiin esimerkiksi liiton strategia ja painopistealueet sekä muut keskeiset kehityskohteet.

Taloushallintoliiton painopisteet 2022-2025