Haussa: prosessiarkkitehti

Tulevaisuudessakin useimman tilitoimisto­ammattilaisen ydinosaamista ovat kirjanpito, palkanlaskenta, arvonlisäverotus ja tuloverotus – höystettynä kiinnostuksella yhtiöoikeuteen tai vaikkapa työoikeuteen. Näin saadaan maksettua palkat oikein, annettua tilinpäätöksellä oikea ja riittävä kuva ja pidettyä verottaja rauhallisena.

Tilitoimistoihin on kuitenkin alkanut muodostua uusia rooleja tai toimenkuvia. Kukapa ei olisi kuullut slogania ”kirjanpitäjästä neuvonantajaksi”. Tässä roolissa tarvitaan esimerkiksi rahoituksen, sisäisen laskennan tai verotuksen syväosaamista, mutta ennen kaikkea uskallusta ottaa kantaa ja jopa haastaa asiakasta.

Näiden toimenkuvien varjoon on jäänyt mielestäni tuiki tärkeä rooli, jolle paremman puutteessa keksin termin prosessiarkkitehti. Kuulostaa ehkä tärkeilevältä ja käytännölle vieraalta, mutta antakaas kun kerron, mitä prosessiarkkitehti tekee tilitoimistossa. Veikkaan, että seuraavat toimet kuulostavat tutulle osalle teistä:

  • Hän miettii, millä taloushallintojärjestelmällä uusi asiakas hoidetaan.
  • Hän miettii, mitä integraatioita uuden isomman asiakkaan omien ohjelmistojen ja tilitoimiston kirjanpito- ja palkkajärjestelmän välille tarvitaan.
  • Hän keskustelee asiakkaiden kanssa, kun nämä ovat uusimassa omia ohjelmistojaan – näin varmistetaan kokonaisprosessin sujuvuus.
  • Hän suunnittelee, miten kirjanpito-ohjelmiston automaattitiliöintejä, jaksotuksia ja vyörytyksiä hyödynnetään ja auttaa palkanlaskijaa virittämään palkkaohjelmiston TES-tulkin asiakkaan työehtosopimuksiin.
  • Hän miettii, mitä täsmäytyksiä ja muuta laadunvalvontaa tarvitaan.
  • Hän miettii, miten asiakkaiden tehtävät parhaiten mallinnetaan Innoxiin, Kohoon tai Value-
    Frameen.
  • Jatkossa hän yhä useammin soveltaa myös koneoppimista taloushallintoon.

En väitä, että tämä rooli on tarpeen kaikissa tilitoimistoissa. Perinteinen tilitoimisto tai pieniä asiakkaita pilvipalvelujärjestelmillä hoitava tili­toimisto pärjää ilmankin. Mutta tilitoimisto, joka pyrkii hoitamaan sujuvilla prosesseilla, kustannustehokkaasti ja palvelumuotoillusti suurempia ja vaativampia asiakkaita, ei pärjää pelkällä substanssiosaamisella ja konsultatiivisella otteella.

Minusta eri tyyppisten toimenkuvien muodostuminen alalle on hieno asia. Monet voivat edelleen keskittyä kirjanpitoon ja palkanlaskentaan. Moni haluaa asiakasyrityksen neuvonantajaksi. Ja monia kiinnostavat järjestelmät, prosessit ja viimeisimmän teknologian soveltaminen. Enkä sano, että näiden toimenkuvien pitäisi olla tyystin eriytettyjä. Useimpien työssä ne ovat kaikki mukana – vain erilaisin painotuksin.

Uskon myös, että prosessinäkökulma ja teknologian soveltaminen auttavat saamaan nuorisoa töihin tilitoimistoihin. Saan melkein viikoittain haastattelupyyntöjä tradenomin lopputyötä tekeviltä nuorilta ja vastaan kaikkiin kyllä. Näiden keskustelujen perusteella uskon, että monelle nuorelle teknologia on se asia, joka pyyhkii pölyt nuhjuisessa maineessa olevalta alaltamme.

Tätä roolia pidämme jatkossakin esillä lehdissämme. Tästä numerosta luet, miten Tiina Sulku kehitti prosesseja ja hinnoittelua yhden hengen tilitoimistossaan. Seuraavista numeroista saat lukea muiden tilitoimistojen kokemuksia.

Ja suosittelen keskustelemaan toiminnan kehittämisestä myös oman ohjelmistotalosi kanssa. Suomalaisilla tilitoimistoilla on käytössään loistavat taloushallintojärjestelmät, joiden moni hieno automaatiotoiminto on valitettavan vajaalla käytöllä.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 5/2020.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.