Junior KLT toimii osaamistason mittarina

Taloushallintoalasta kiinnostuneille suunnattu Junior KLT -tasotesti antaa osoituksen omasta ammattitaidosta sekä hyvät askelmerkit kohti vaativampaa KLT-tutkintoa. Ensimmäiset pilottiluonteiset testit on suunniteltu toteuttavaksi 2021.

Junior KLT -tasotestin tarkoituksena on mitata uran alkuvaiheessa osaamisen tasoa ja kykyä kehittyä taloushallinnon vaativiinkin työtehtäviin. Junior KLT:n pilotissa siihen voivat hakea valmistumisvaihetta lähestyvät alan opiskelijat. Tulevaisuudessa testin voi tehdä kuka tahansa aiheesta kiinnostunut, jolla on laskentatoimen perusosaamista tai esimerkiksi tavoitteena KLT-tutkinnon suorittaminen myöhemmin.

– Junior KLT -konseptin ajatuksena on luoda taloushallintoalan opiskelijoille ja muille alalle tuleville selkeä polku alan tehtäviin sekä madaltaa kynnystä uran myöhemmässä vaiheessa suoritettavaan KLT-tutkintoon. Junior KLT on sisällöllisesti kevytversio KLT-tentistä, joten siinäkin mielessä se valmentaa tulevaa varten, kertoo Taloushallintoliiton koulutuspalveluiden johtaja Juha Sihvonen.

Ensimmäiset tasotestit on suunniteltu toteutettavaksi 2021 ja ne tehdään valvottuina monivalintatesteinä alan oppilaitosten testikeskuksissa. Kysymyksiä on yhteensä 30 kappaletta ja niiden laadinnasta vastaa asiantuntijaryhmä, joka muodostuu taloushallintoalan ammattilaisista ja työelämän vaatimusten tuntijoista. Mukana on myös oppilaitosten edustus.

– Ennen testiä julkaistaan siinä vaadittava oppimissisältö, joka noudattaa KLT-tutkinnon rakennetta, mutta on vaatimustasoltaan matalampi. Junior KLT:stä ei ole kuitenkaan lähdetty tekemään ”liian helppoa”, sillä tarkoituksena on antaa realistinen kuva taloushallinnon tehtävissä esiin tulevista asioista sekä testin suorittajan senhetkisestä osaamisesta, sanoo Sihvonen.

Todistuksesta hyötyä työmarkkinoilla

Junior KLT -tasotesti on hyvä mittari kaikille taloushallinnon tehtäviin hakeutuville. Se antaa hyväksytysti suoritettuna konkreettista näyttöä omista taidoista ja tavoitteellisesta asenteesta sekä kiinnostuksesta alan työtehtäviin. Testistä saatavalla todistuksella on mahdollista vakuuttaa potentiaaliset työnantajat henkilökohtaisesta motivaatiosta ja sitoutumisesta oman osaamisen kehittämiseen.

– Junior KLT ei tee kenestäkään taloushallintoalan ammattilaista, mutta kertoo cv:ssä suorittajansa valmiuksista kehittyä sellaiseksi. Toivommekin siitä koko toimialaa hyödyntävää tasotestiä, jota yritykset voivat käyttää omassa rekrytoinnissaan sekä henkilöstön osaamisen mittaamisessa ja suunnittelemisessa, Sihvonen täydentää.

Oppilaitoksissa Junior KLT toimii peilinä opetuksen ja työelämän vaatimusten kohtaamisen arvioimisessa. Testin perusteella saadaan osviittaa opiskelijoiden todellisesta osaamisesta sekä pystytään miettimään opetuksen painotuksia ja positiointia aikaisempaa tarkemmin. Tällä tavalla parannetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia taloushallintoalan tehtäviin sekä edistetään oppilaitoksen vetovoimatekijöitä.

– Junior KLT:n ympärillä on hyvä ja positiivinen vire. Ei ihme, sillä sen avulla meillä on mahdollisuus tuoda alan koulutusta ja työelämän tarpeita entistä lähemmäksi toisiaan. Kokonaisuus tarjoaa paljon hyvää opiskelijoille, oppilaitoksille ja taloushallintoalan palveluyrityksille, summaa Sihvonen.
Junior KLT:stä on parhaillaan tekeillä kattava infopaketti, joka tulee jakoon alan yrityksille ja oppilaitoksille vuoden 2021 alkupuolella.

– Hetki pitää vielä malttaa, että pääsemme tässä asiassa kunnolla käyntiin ja saamme pilotointivaiheen toteutettua tällaisena poikkeusaikana, Sihvonen toteaa.

Kysy lisää

Juha Sihvonen:
juha.sihvonen@taloushallintoliitto.fi

Artikkeli on kirjoittanut Ari Rytsy.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 1/2021.

Lue lisää