Haluamme supersankareita

Mitä enemmän tilitoimistojen asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa vaikeissa tilanteissa, sitä enemmän he ovat palveluista valmiita maksamaan. Asiakkaiden tarpeet ja odotukset antavat mahdollisuuden yhä useammalle syventyä palkkahallinnon tai kirjanpidon sisällä joihinkin osa-alueisiin.

Pääsin hiljattain puhumaan yhteistyökumppanimme tilaisuuteen palkkahallinnon urapoluista ja tulevaisuuden odotuksista. Sain kertoa oman näkemykseni ja visioni palkanlaskijoille tulevaisuuden työnkuvista ja mahdollisista urapoluista palkanlaskijasta henkilöstöjohtajaksi -teemalla. Koska en ole palkkahallinnon substanssiasiantutija, niin lähestyin teemaa kertomalla mitä minä itse, kaikissa eri rooleissani, niin yrittäjänä, palkanmaksajana, toimitusjohtajana kuin esimiehenäkin odotan palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoilta tulevaisuudessa.

Harva johtaja, saati yrittäjä, on mestari sitouttamaan ja motivoimaan henkilöstöään. Harvalla meistä pienten yritysten ja yhteisöjen johtajista on kokemusta tai osaamista esimerkiksi taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisperusteiden soveltamisesta. Kerroin avoimesti, miten vähän itse palkka- ja henkilöstöhallinnon asioista ymmärrän, kuinka paljon enemmän tukea tarvitsisin ja missä kaikessa palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntija voisi minua käytännössä auttaa.

Taisin ladata yleisölle aika kovia odotuksia mutta myös liudan mahdollisia ja mielenkiintoisia työnkuvia ja rooleja, kunhan olemme ensin saaneet rutiinit automatisoitua. Me, tilitoimistojen asiakkaat, haluamme enemmän tukea palkka- ja henkilöstöhallinnon asioissa ja prosesseissa. Me haluamme ostaa ne tilitoimistosta, sinulta!

Odotuksemme ovat varmasti epärealistisia; haluaisimme saada henkilökohtaista palvelua ja neuvonantajan, joka tukee meitä rekrytoinnissa, palkkamallien ylläpidossa, henkilöstön motivaation ja sitoutumisen johtamisessa ja osaamisen kehittämisessä. Tarpeen tullen tarvitsemme tukea myös vaikeissa tilanteissa, kun työntekijän suoriutumista pitäisi parantaa tai sopia työsuhteen purkamisesta. Sinulla, tilitoimiston johtaja tai palkkahallinnon asiantuntija, on tässä tuhannen taalan, tai ainakin muutaman sadan euron, mahdollisuus!

Kun tästä lehdestä lukee tarinoita kirjanpitäjistä Pohjanmaalla tai Etelä-Savossa, tai uuden yhteistyökumppanimme yhdessä meidän kanssamme luomia visioita kirjanpitäjästä varainhoitajaksi -polusta, syntyy mielikuva taloushallinnon sankareista. Kun keittoon kaataa vielä teiltä tulleita kysymyksiä LeenalleMarkulle ja Eijalle, muuttuu mielikuva taloushallinnon ammattilaisista tulevaisuuden supernaisiksi tai -miehiksi. Sillä eihän kukaan normaali ihminen pysty enää hallitsemaan sitä kaikkea, mitä teiltä odotamme tulevaisuudessa.

Meidän asiakkaiden tarpeet ja odotukset antavat mahdollisuuden yhä useammalle teistä syventyä palkkahallinnon tai kirjanpidon sisällä joihinkin osa-alueisiin. Toki tarvitaan myös yleismiehiä ja -naisia, jotka osaavat asioista keskustella ylätasolla meidän asiakkaiden kanssa, konseptoida palvelumallin ja löytää meille tilitoimistojen asiakkaille tukea ja apua kollegoiltanne.

Mitä enemmän me tilitoimistojen asiakkaat koemme saavamme lisäarvoa vaikeissa tilanteissa, sitä enemmän olemme palveluista valmiita maksamaan. Ja sitä nopeammin tämän toimialan henkilöstön kompensaatio voisi kehittyä, ja saisimme alalle lisää päteviä nuoria työntekijöitä ja uusia yrittäjiä. Edessämme on positiivinen kierre, jonka digitalisaatio mahdollistaa, kunhan annamme sen vapauttaa aikaa asiakaspalvelulle ja -kohtaamisille!

Artikkelin on kirjoittanut Antti Soro, Taloushallintoliiton toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 4/2019.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.