Viimeinen Tilitoimistossa-lehti

Tämä on viimeinen Tilitoimistossa-lehden numero, sillä siirrämme lehdessä olevat arvokkaat alan ilmiöistä kertovat sisällöt parempiin ja tehokkaampiin kansiin. 

Viestintä on ollut aina yksi Taloushallintoliiton ydintehtävistä. Taloushallinnon parissa työskentelevien asiantuntijoiden on jatkuvasti pysyttävä kärryillä siitä, mitä esimerkiksi lainsäädännössä tapahtuu ja mitä uusia vaatimuksia tai suosituksia alalle on tulossa. Taloushallintoliitolla on ollut aina vahva rooli tämän tiedon keräämisessä, tulkitsemisessa ja viestimisessä.

Taloushallintoliitossa viestintä ei kuitenkaan ole pelkästään tiedon ja informaation välittämistä, vaan myös toimialan osaamisesta huolehtimista, yhteisen ymmärryksen luomista, alan toimijoiden yhteen tuomista ja äänenä toimimista. Tämä tehtävä on ollut tärkeä Taloushallintoliiton ensimmäisistä päivistä lähtien.

Kirjanpitotoimistojen Liiton perustaja Lahja Piha oli aktiivinen viestijä. Tältä näytti liiton jäsenviesti 1970-luvulla. Nykyään kilpailulaki kieltää hinnoittelusta puhumisen.

Työkalut ja teknologia näkyvät myös viestinnässä

Niin kuin taloushallinnossa, myös viestinnässä perusperiaatteet pysyvät samoina, mutta työkalut, teknologia ja kanavat muuttuvat ajan myötä. Aluksi liiton jäsenkirjeet olivat kirkkaan keltaisia IBM-pallokirjoituskoneella kirjoitettuja monisteita. 1990-luvulla otettiin käyttöön kulmasta nidottu taitettu versio. 2000-luvulla tiedotteet olivat taitettuja vihkosia. 2000-luvun loppupuolelta liitto julkaisi jäsenlehteä, jonka nimi oli Saldo.

Aluksi liiton jäsenkirjeet olivat keltaisia IBM-pallo­kirjoituskoneella kirjoitettuja monisteita. 1990-luvulla otettiin käyttöön kulmasta nidottu taitettu lehtinen.

Vuonna 2016 jäsenlehti Saldo haluttiin avata luettavaksi kaikille tilitoimistoissa työskenteleville asiantuntijoille, ei pelkästään jäsenille. Lehden nimi muutettiin ja siitä tuli Tilitoimistossa. Tilitoimistossa-lehdellä on ollut vakiintunut tilaajajoukko, ja se on ollut erittäin pidetty tilitoimistojen arjen kysymyksiin ja ilmiöihin pureutuva lehti. Printtilehden rinnalla myös Tilitoimistossa-verkkosivut löysivät yleisönsä. Siitä tuli Tilisanomien rinnalle yksi alan tiedonlähde.

2000-luvun loppupuolelta liitto julkaisi Saldo-jäsenlehteä.

Tilitoimistossa-lehden sisältö parempiin kansiin

Viestinnän määrä on vuosien mittaan kasvanut hurjasti. Viestinnältä myös vaaditaan paljon: on oltava nopea, tehokas, taustoittava ja tarkka, ja varsinkin taloushallinnon asioita käsittelevien sisältöjen on löydyttävä myös julkaisuhetken jälkeen, kun aihe on lukijalle ajankohtainen. Tulimme tilanteeseen, jossa julkaisemamme tieto ei enää löytynyt.

Taloushallintoliiton julkaisemien lehtien päätoimittaja Janne Fredman kirjoitti kesäkuun Tilitoimistossa-lehden pääkirjoituksessa osuvasti: ”Oletko sinä etsinyt Tilisanomien verkkosivuilta Leena Rekola-Niemisen mainiota kirjoitusta konkurssipesän kirjanpidosta? Tai allekirjoittaneen sekä Eija Männistön kirjoitusta Tietosuoja-asetuksesta ja palkanlaskennasta? Turhaan etsit. Ei niitä sieltä löydy. Ne löytyvät Tilitoimistossa-lehden verkkosivuilta. Eikä tässä vielä kaikki. Osa kaipaamastasi tiedosta löytyy Taloushallintoliiton verkkosivuilta. Tähän tulee kohta loppu.”

Vuonna 2016 Saldo sai uuden nimen Tilitoimistossa.

Tämä on viimeinen Tilitoimistossa-lehden numero, sillä siirrämme lehdessä olevat arvokkaat alan ilmiöistä kertovat sisällöt parempiin ja tehokkaampiin kansiin. Uusimme Taloushallintoliiton verkkosivut ja rakennamme sinne uudenlaisen taloushallinnon ytimessä olevan median, joka näkee päivänvalon helmikuussa 2022. Jatkossa löydät taloushallinnon uutiset ja Tilitoimistossa-lehdestä tutut aiheet samalta sivulta. Tilisanomat tulee jatkossakin keskittymään taloushallinnon substanssiin, siihen kovaan ytimeen, jonka parissa alamme asiantuntijat työskentelevät päivittäin.

Tulevaisuudessa Taloushallintoliiton viestintä, koulutus ja julkaisut tulevat lähemmäksi toisiaan ja rajat hälvenevät. Alan asiantuntijoiden osaamisesta on huolehdittava monipuolisesti eri kanavissa ja tiedon on oltava helposti saatavilla. Sinua varten rakennamme taloushallinnon osaamisen valtatien.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 5/2021.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.