Yrittäjyys

Päivitetyt ohjeet osinkotulojen verotuksesta ja peitellystä osingosta

Päivitetyt ohjeet osinko

Verohallinto on 20. syyskuuta päivittänyt ohjeitaan osinkotulojen verotuksesta ja peitellystä osingosta. Tässä lyhyesti, mitä päivitetyt ohjeet käsittelevät ja mitä muutoksia ohjeisiin on tehty.

Osinkotulojen verotus

Päivitetty Verohallinnon ohje käsittelee suomalaisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien sekä kotimaisten elinkeinoyhtymien ja yhteisöjen saamien osinkojen verotusta. Ohjeeseen on lisätty osio scrip-osinkojen verotuksesta. Lisäksi osakeyhtiön osakkeen matemaattisen arvon laskentaa käsitteleviä lukujen sisältöä on karsittu.

Lue tarkemmat ohjeet Verohallinnon sivuilta.

Peitelty osinko

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan osingonjaon muotovaatimukset sivuuttaen tapahtuvaa osakeyhtiön varojen siirtämistä osakastaholle tavalla, joka todelliselta luonteeltaan on voitonjakoa. Peiteltyä osinkoa koskevat säännökset voivat tulla sovellettaviksi, jos yhtiön osakas on osakasasemansa perusteella saanut yhtiön kanssa tekemästään sopimuksesta sellaista taloudellista etua, jota ei riippumattomien osapuolten välillä olisi syntynyt.

Verohallinnon ohjeessa käsitellään osakkaan ja yhtiön kannalta niitä tilanteita, joissa peiteltyä osinkoa voidaan verotuksessa katsoa muodostuvan. Ohjeeseen on lisätty kannanotto tilanteesta, jossa yhtiön maksamat osakkaan yksityistalouden menot liittyvät osakkaan tulonhankkimistoimintaan. Ohjeeseen on myös tehty pieniä täsmennyksiä, jotka eivät vaikuta verotuskäytäntöön.

Lue tarkemmat ohjeet Verohallinnon sivuilta.

Lue lisää aiheesta