Yrittäjyys

Yrityksen toiminnan keskeyttämisestä päivitetty ohjeistus

Verohallinto on päivittänyt ohjeistusta yritystoiminnan keskeyttämisestä. Uusi ohjeistus löytyy Verohallinnon verkkosivuilta. Tässä artikkelissa pääkohdat ohjeesta.

Tilitoimisto tai yrityksen edustaja voi ilmoittaa yritystoiminnan keskeyttämisestä YTJ:ssä tai OmaVerossa. Yrityksen pitää ilmoittaa Verohallinnon rekistereihin – arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri – toiminnan päättymispäivä. Kun yritys aloittaa jälleen toimintansa, se voi ilmoittautua rekistereihin uudelleen OmaVerossa.

Vaihtoehtoisesti toiminnan keskeytymisestä voi ilmoittaa YTJ:ssä muutosilmoituksella. Muutosilmoitukselle merkitään, mistä päivästä alkaen toiminta keskeytyy. Jos toiminta keskeytyy toistaiseksi, muutosilmoituksen pohjalta Verohallinto poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä, arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä. Tiedot välittyvät samalla ilmoituksella myös Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), mutta toiminnan keskeyttämisestä ei tehdä merkintää kaupparekisteriin.

Muista antaa tarvittavat ilmoitukset

  • Arvonlisäveroilmoitus on annettava toiminnan viimeiseltä verokaudelta. Myös palkat ja työnantajasuoritukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin.
  • Kun toiminta keskeytyy, tarkista yrityksen ennakkoveron määrä verovuodelle. 
  • Vaikka toiminta olisi keskeytynyt, veroilmoitus pitää antaa, jos yritystoimintaa on ollut verovuoden aikana.

Tilinpäätös täytyy aina tehdä

Kun osakeyhtiö tai osuuskunta on ilmoittanut toimintansa keskeytymisestä Verohallinnolle, tilinpäätös täytyy silti tehdä. Osakeyhtiön tai osuuskunnan pitää laatia tilinpäätös jokaiselta tilikaudelta, vaikka toimintaa ei olisikaan ollut ja lähettää tilinpäätös rekisteröitäväksi suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Lue tarkemmat ohjeet Verohallinnon sivuilta.

Lue aihepiiristä lisää Taloushallintoliiton verkkosivuilta

Asiakassuhteen päättyminen
Asiakassuhteen päättyessä palautetaan asiakasyrityksen palkanlaskentaan liittyvä materiaali. Palautettu materiaali on syytä dokumentoida. Suositeltavaa on käyttää palauttamisen osalta erillistä dokumenttia, jossa todetaan vuodet, joita palautettava materiaali koskee, toimituspäivä, asiakkaan nimi sekä asiakkaan allekirjoitus.