Uutiset ja tiedotteet

Verojen maksujärjestelyjen myöntämiskriteerit palanneet pandemiaa edeltäneeseen aikaan

Verohallinto on palannut maksujärjestelyjen myöntämiskriteereissä niin sanotusti normaaliin, koronapandemiaa edeltävään aikaan. Helpotettuja maksujärjestelyjä ei tehty enää vuoden 2022 aikana. Myös maksujärjestelyharkinnassa on palattu noudattamaan jo ennen pandemiaa voimassa olleita käytäntöjä.

Verohallinto antoi 17. marraskuuta 2022 päätöksen maksujärjestelyjä koskevasta menettelystä. Päätöksessä ei ole enää erityisiä väliaikaisia helpotuksia. Päätös ohjaa maksujärjestelyyn ryhtymistä sekä esteitä maksujärjestelyn hyväksymiselle. Päätöksen mukaan Verohallinto voi muun muassa vaatia ennakkomaksun suorittamista maksujärjestelyn osana tai ennen maksujärjestelyyn ryhtymistä. Päätöksen 2 pykälässä lueteltujen ehdottomien esteiden lisäksi Verohallinto voi 3 momentin mukaan olla ryhtymättä maksujärjestelyyn, jos lisämaksuajan myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista verojen kerryttämisen kannalta. Päätös antaa näin hyvin väljät raamit maksujärjestelyjen hyväksymiseen.

Koronapandemiasta johtuen Verohallinto teki maksujärjestelyjä helpotetuin ehdoin vuosina 2020 ja 2021. Tällöin myös Verohallinnon päätöstä maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä muutettiin tilapäisesti. Näissä niin sanotuissa helpotetuissa maksujärjestelyissä maksujärjestelyyn ryhtymisen tarkoituksenmukaisuutta arvioitiin kevyemmin kriteerein koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi.