Yrittäjyys

Konkurssien määrä jatkaa kasvuaan – näin asiakkaasta kannattaa pitää huolta

Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 2023 pantiin vireille 224 konkurssia, mikä on 76 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 858, mikä on 338 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2022 heinäkuussa.

Tammi–heinäkuun aikana laitettiin vireille yhteensä 1 864 konkurssia, mikä on enemmän kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen vastaavana aikavälinä.

Tilastokeskuksen mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssien määrä on ollut 22 prosenttia suurempi kuin sitä edeltäneenä 12 kuukauden ajanjaksona. Heinäkuussa 2023 eniten konkursseja laitettiin vireille rakentamisen ja muiden palveluiden toimialoilla. Muiden palveluiden toimialalla pantiin vireille 68 konkurssia ja rakentamisen toimialalla 61 konkurssia.

Luettavaa maksuvaikeuksien ja konkurssin varalle

Taloushallintoliitto on tuottanut useita oppaita ja tekstejä siitä, miten mahdolliseen asiakasyrityksen konkurssitilanteeseen tai maksuvaikeuksiin voi varautua. Toivottavasti tästä listasta on apua:

Asiakkaasta huolehtiminen kannattaa

Tilitoimistoyrittäjä ja Taloushallintoliiton hallituksen jäsen Elmeri Linnera on nähnyt omassa työssään viitteitä yritysten haasteista.

“Erityisesti rakennus- ja kuljetusalalla tilanne näkyy. Yrityksillä on kassanhallintavaikeuksia ja tulevista töistä ei ole niin hyvin tietoa kuin aiemmin. Jos kustannusten nousua ei ole saatu vietyä asiakassopimuksiin, se vaikeuttaa tilannetta myös.”, Linnera sanoo.

Linneran mukaan ammattitaitoinen tilitoimisto pitää tällaisessa taloustilanteessa asiakkaasta hyvin huolta.

“Pitää tehdä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaan kanssa, ei pidä antaa asiakkaan ongelmien kasaantua. Kulujen ja laskutuksen tarkkailu on tärkeää. Yrittäjää on hyvä myös muistuttaa, että huolehtii laskutuksesta – huolehtii, että ne rahat oikeasti tulevat, eikä luoteta “että onhan se kaveri aina ennenkin maksanut, kyllä se nytkin maksaa.”

Tilitoimisto Mediatilin toimitusjohtaja Sanna Viiliäinen on niin ikää nähnyt ongelmien nousun. Mediatilin kirjanpitäjät ovat viime aikoina pitäneet entistä enemmän yhteyttä asiakasyrityksiin, joilla ongelmia on alkanut näkyä.

“Varsinkin niillä, jotka ovat investoineet paljon matalien korkojen aikana, tällaisilla yrityksillä kassanhallinta on vaikeutunut.”, yrittäjä ja Taloushallintoliiton hallituksen jäsen Viiliäinen sanoo.

Viiliäisen mukaan koronan aikana opitut kassanvirran seurannan tavat ovat nyt jälleen tärkeitä. Yritysten ongelmat muistuttavat jonkin verran myös parin vuoden takaista korona-aikaa, jolloin osa toimialoista oli todella pulassa.

Erityisesti rakennusalalla vaikeaa

Korkojen- ja kustannusten nousu näkyy eritysesti rakennusalalla. TIlastokeskus julkaisi konkurssitilaston lisäksi myös muita rakennusalan ahdinkoa kuvaavia tilastoja. Esimerkiksi asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni huhti–kesäkuun aikana 58 prosenttia vuodentakaisesta. Rakennuslupia myönnettiin 5 378 asunnolle, 62 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia huhti–kesäkuun 2023 aikana yhteensä 7,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 35 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus on kuvannut maamme konkurssikehitystä “karmeaksi”.

Tilastokeskuksen mukaan 2000-luvulla ei ole ollut yhtään heinäkuuta, jolloin konkursseja olisi ollut enemmän kuin 2023 heinäkuussa.

Lue lisää aiheesta

04.05.2023 Yrittäjyys
Konkurssien määrä kasvanut – miten asiakasyrityksen kanssa tulisi toimia?
Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä asetettiin konkurssiin yhteensä 687 yritystä. Vuonna 2022 vastaavana aikana luku oli 523, joten kasvua on tullut yli 30 prosenttia. Konkurssiasiamies Terhi Maijalan mukaan viime vuoden luku on kuitenkin tavallista alhaisempi. Konkurssien määrä on noussut syksystä lähtien.
Konkurssilaki ei käytännössä suojaa tilitoimiston saatavia
Konkurssilain 16:2,2 §:n on tarkoitus suojata tilitoimiston saatavia työstä, joka on tehty kahden kuukauden aikana ennen asiakasyrityksen asettamista konkurssiin. Pykälä sanoo: "Konkurssipesä vastaa myös velallisen kirjanpidon laatimisesta aiheutuneesta, konkurssin alkamista edeltäneiden viimeisten kahden kuukauden aikaan kohdistuvasta kohtuullisesta saatavasta."