Jäsenet ovat valmiita suosittelemaan liittoa

Ensimmäiset tulokset Taloushallintoliiton jäsentutkimuksesta ovat valmistuneet.

Kaikkiaan 551 jäsentä vastasi kysymykseen ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit liiton jäsenyyttä tuttavalle tai kollegalle? 0: en varmasti suosittelisi – 10: suosittelisin varmasti”. Tästä laskettu asiakastyytyväisyyden tunnusluku NPS* oli 49.

Suosittelijat perustelivat avoimessa vastuksessa antamaansa arviota kiittelemällä monipuolisesti kaikkea liiton toimintaa, hyvää tukea ja neuvontaa, TAL-laatulomakkeita ja valmiita malleja, tiedotusta ja viestintää, hinta-laatusuhteeltaan hyvää koulutusta, henkilökuntaa, edunvalvontaa ja auktorisointia, tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Neutraalit kiittivät samoja asioita, mutta ei niin vuolassanaisesti, he antoivat kritiikkiä pienten jäsenten huomioimisesta, hallinnollisista velvoitteista ja jäsenyyden hinnasta.

Parjaajat eivät löytäneet liitosta hyvää sanottavaa vaan kritisoivat samoja asioita kuin 7 ja 8 antaneet.

Tärkein rekrytointikriteeri kirjanpito- ja palkanlaskentaosaamisen lisäksi on asiakaslähtöinen asiakaspalveluosaaminen

Tutkimusosiossa pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä rekrytointitilanteessa painotettavaa osaamisaluetta/vahvuutta kirjanpito- ja/tai palkanlaskentaosaamisen lisäksi

 • Asiakaslähtöinen asiakaspalveluosaaminen 28 %
 • Järjestelmät, niiden käyttö ja yhteentoimivuusosaaminen 22 %
 • Verotuksen erityisosaaminen 18 %
 • Sisäisen laskennan, talousohjauksen ja/tai yritysneuvonnan osaaminen 16 %
 • Prosessiosaaminen, ylläpito ja kehittäminen 7 %
 • Yritysjuridiikka ja yritysjärjestelyt 4 %
 • Esimiestaidot, johtaminen ja kehittäminen 1 %
 • HR-palveluosaaminen 1 %
 • Konsernitilinpäätösosaaminen 1 %
 • Myyntityö 1 %
 • Muu, mikä* 3 %

*Muu, mikä -kohdassa yleisimpiä vastauksia olivat persoona ja sopivuus yhteisöön.

Taloushallintoliiton jäsenet raportoivat kesällä tarkastuslautakunnalle auktorisointivalvontaan liittyen sekä vastasivat muutamaan jäsentutkimuskysymykseen, jotka koskivat rekrytointitarpeita, hinnoittelua, taloushallintoalan digitalisaatiota, kouluttautumispanostuksia ja suositteluhalukkuutta. Näiden tietojen perusteella tarkastuslautakunta, käsiteltyään raportit, uusii syksyn aikana tilitoimistojen auktorisoinnit seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Mikäli sinulla on kysyttävää auktorisointiin ja jäsenraportointiin, ota yhteyttä kati.stenman@taloushallintoliitto.fi ja jäsentutkimukseen eeva.lyytinen@taloushallintoliitto.fi

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 4/2019.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.