Alan parasta koulutusta

Taloushallintoliitto ja Netvisor aloittavat koulutusyhteistyön

Taloushallintoliitto Netvisor koulutusyhteistyö

Taloushallintoliitto ja Netvisor aloittavat koulutusyhteistyön, jonka tavoitteena on luoda alalle entistä osaavampia taloushallinnon asiantuntijoita. Alalla menestyminen vaatii sekä substanssiosaamista että ohjelmistojen tehokasta käyttöä.

Kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden koulutusmahdollisuudet paranevat, kun Taloushallintoliitto ja Netvisor aloittavat koulutusyhteistyön. Suomessa ainutlaatuinen koulutusyhteistyö yhdistää taloushallinnon substanssi- ja ohjelmistokoulutuksen.

Tavoitteena on luoda alalle entistä osaavampia taloushallinnon asiantuntijoita tuomalla taloushallinnon teoria ja ohjelmistojen tehokas käyttö lähemmäs toisiaan.

Taloushallintoliiton koulutuspäällikkö Päivi Laukkasen mukaan yhteistyö tarjoaa alan osaajille aikaisempaa kokonaisvaltaisemman koulutuspalvelun.

”Se avaa asioita paljon selkeämmin, kun pystyy jo teorian opiskelun yhteydessä katsomaan, miten asia hoidetaan ohjelmistossa. Molempia voi jatkossa opiskella kätevästi samassa paikassa”, Laukkanen kertoo.

Molempien koulutustarjonta laajenee

Yhteistyön myötä Taloushallintoliiton koulutustarjonta laajenee Netvisorin ohjelmistokoulutuksilla ja Netvisorin oppimisympäristöön tulee Taloushallintoliiton substanssikoulutusta.

Netvisorin oppimisympäristöstä vastaavan Marko Heinisen mukaan yhteistyö Taloushallintoliiton kanssa on vastaus asiakkaiden toiveisiin.

”Asiakkaamme ovat toivoneet substanssikoulutuksia. Näin Netvisor pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen. Tällä yhteistyöllä me voimme auttaa alaa kehittymään ja nostaa kirjanpitäjien osaamistasoa, kun he voivat siirtää teorian heti käytäntöön”, Heininen selittää.

Ohjelmisto-osaaminen on nykyaikana osa taloushallinnon ammattilaisen työelämätaitoja. Se on lähes yhtä välttämätön taito kirjanpitäjän ja palkanlaskijan työssä kuin itse kirjanpidon, palkanlaskennan ja niihin liittyvien säännösten osaaminen.

”Teoria- ja ohjelmistokoulutuksen yhdistäminen takaa paremman osaamisen ja sitä kautta laadukkaamman asiakaspalvelun ja tiedonhallinnan”, Laukkanen muistuttaa.

Kirjanpitäjän arvostus pitää saada heidän osaamisensa tasolle

Kirjanpitäjä on syväosaaja alalla, jolle harvalla löytyy edes perustietoja. Silti kirjanpitäjien ammattikunta on aliarvostettu. Taloushallintoliiton ja Netvisorin tavoitteena on yhteistyön kautta nostaa sekä kirjanpitäjien osaamista että heidän osaamisensa arvostusta.

”Haluamme pitää kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden ammattitaidon korkealla tasolla ja nykyaikana se edellyttää substanssiosaamisen lisäksi myös teknistä ymmärrystä. Alan ammattilaisten on helpompi pitää osaamistaan yllä, kun tarjoamme koulutuksia yhteistyössä alan kattojärjestön kanssa”, sanoo Heininen.

Ohjelmistokoulutukset löytyvät verkko-oppimisympäristöstä

Sekä Taloushallintoliiton että Netvisorin koulutustarjonnasta löytyy mielekkäitä opintokokonaisuuksia, joiden avulla taloushallinnon ammattilaisten on helpompaa päivittää osaamistaan juuri niillä osa-alueilla, joilla kukin kokee olevan tarvetta. Koulutustarjonta myös päivittyy jatkuvasti säännösten muutosten ja ohjelmiston kehittymisen mukaan.

Löydät Netvisorin ohjelmistokoulutukset Taloushallintoliiton verkko-oppimisympäristöstä ”Kumppanisisältö” -kategorian alta. Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille Oma TAL -palveluun rekisteröityneille. Uusia koulutuksia julkaistaan lisää pitkin vuotta.

Taloushallintoliitto ja Netvisor näyttävät yhteistyöllään uutta suuntaa alan osaamisen kehittämiselle. Substanssi- ja ohjelmisto-osaamista ei voi enää pitää toisistaan täysin erillisinä osaamisalueina, vaan ne muodostavat tiiviin kokonaisuuden. 

Lue lisää koulutusyhteistyöstä Netvisorin sivuilta.

Lue lisää Kanavalta

ohjelmisto koodi
Selvitys: arvonlisäveron nosto 25,5 prosenttiin aiheuttaa useita haasteita ohjelmistoille
Arvonlisäverokannan muutos desimaalimuotoiseen 25,5 prosenttiin on lakiesityksen mukaan tarkoitus saattaa voimaan jo 1. syyskuuta 2024. Näin nopea aikataulu tulee hyvin todennäköisesti aiheuttamaan viivästyksiä laskutukseen. Kyselyissä ja ohjelmistotalojen keskustelutilaisuudessa selvisi, että alv-kannan muutos aiheuttaa monia erilaisia haasteita. Taloushallintoliitto on lähettänyt lausuntonsa asiasta Valtiovarainministeriölle.
auktorisointi Ari Lahdenkauppi Kati Stenman
Auktorisointi on taloushallinnon laadun tae – 17 uutta auktorisoitua yritystä kaudella 2023–2024
Taloushallintoliitto auktorisoi 17 taloushallinnon yritystä viimeisen toimintakauden aikana. Auktorisointi on talous- ja palkkahallinnon palveluja tarjoavalle yritykselle merkittävä saavutus ja vahva todiste alan osaamisesta. Taloushallintoliiton myöntämä auktorisointi takaa, että asiakasyrityksen taloushallinnon palvelut hoitaa luotettava, vakavarainen ja osaava ammattilainen.