Uutiset ja tiedotteet

Käytännön yhteistyötä tilintarkastajien tietopyyntöjen ja ohjelmistojen dokumentaation saralla

Yhteistyö tilintarkastajien ja ohjelmistotalojen kanssa

Olemme yhdessä Suomen Tilintarkastajien ja taloushallinnon ohjelmistotalojen kanssa perustaneet työryhmän kehittämään erilaisia käytännön ratkaisuja tilintarkastajan tietopyyntöihin ja kyselyihin liittyen. Ryhmässä on luotu mallit tilitarkastajan tietopyynnöstä ja ohjelmiston dokumentaatiosta, joita hyödyntämällä tietojen pyytäminen ja pyyntöihin vastaaminen sujuvat vaivattomammin ja laadukkaammin.

Tilintarkastajat pyytävät asiakkailta kirjanpidon dataa tilintarkastusta varten yhä useammin sähköisessä muodossa. Kukin tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja saattaa pyytää hieman eri tietoja ja eri muodossa, mikä voi aiheuttaa hämmennystä kirjanpitovelvollisissa, heidän kirjanpitäjissään ja taloushallinnon ohjelmistotalojen edustajissa. Lisäksi tilintarkastajat kyselevät taloushallinnon tietojärjestelmistä ja niihin liittyvistä prosesseista ja kontrolleista.

Tällaiset tiedustelut ovat lisääntyneet myös niin sanottujen valmisohjelmistojen osalta sen jälkeen, kun kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 315 ”Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen” uudistui muutama vuosi sitten.

Olemme yhdessä Suomen Tilintarkastajien ja taloushallinnon ohjelmistotalojen kanssa perustaneet työryhmän kehittämään erilaisia käytännön ratkaisuja tilintarkastajan tietopyyntöihin ja kyselyihin liittyen. Ryhmässä on luotu malli tilintarkastajan esittämälle digitaalisen aineiston tietopyynnölle sekä ohjelmistotalon tuottamalle taloushallinto-ohjelmiston rakennetta, taloushallinnon tiedon muodostamista ja kontrolleja kuvaavalle dokumentaatiolle.

Malli tilintarkastajien tietopyynnöille

Suomen Tilintarkastajien työryhmä laati mallin kirjanpitodatan tietopyynnöksi pk-yritysten tilintarkastukseen. Tietopyyntömalli koskee ensi vaiheessa pääkirjaa, tuloslaskelmaa ja tasetta sekä tilikarttaa. Tarkoituksena on vakioida tilintarkastajien pk-yritysasiakkaille esittämiä kirjanpitoaineistoa koskevia tietopyyntöjä ja auttaa yrityksiä, tilitoimistoja ja ohjelmistotaloja vastaamaan tietopyyntöihin vaivattomammin ja laadukkaammin.

Löydät tietopyyntömallin ja esimerkkitiedostot Suomen Tilintarkastajien sivuilta.

Malli ohjelmiston dokumentaatiolle

Netvisorin asiantuntija Marja-Liisa Lohtander laati malliratkaisun tilintarkastajaa palvelevaksi ohjelmiston dokumentaatioksi. Dokumentissa esitellään esimerkiksi ohjelmiston toiminnot, peruslogiikka, automaatiosäännöt ja täsmäytysmahdollisuudet sekä IT-ympäristöön ja IT-kontrolleihin liittyviä asioita. Viitekehyksenä käytetään ISA-315-standardia. Tällaisesta dokumentaatiosta on luonnollisesti hyötyä myös yrityksen tai tilitoimiston oman toiminnan kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa.

Dokumentti löytyy Netvisorin verkkosivuilta.

Dokumentti on kaikkien ohjelmistotalojen käytettävissä ideana ja mallina oman ohjelmiston dokumentoinnissa.

Lue lisää Kanavalta